Lineární rovnice se dv*ma neznámými

Report
Procenta
Výpočet počtu procent
Matematika – 7. ročník
Procenta
Úvod
Procenta (%) slouží k vyjádření části celku,
podobně jako zlomky nebo desetinná čísla.
Jeden celek (1) – základ ………. 100%
Jedno procento (1%) je tudíž

= 0,01 jedna setina celku (základu)


3%  = 0,03


5% =  =  =


10% =  =  =


=
=
15%   =


=
=
40%   =


=
=
75%   =
=
0,05
0,10
0,15
0,40
0,75
Procenta
Základní pojmy
základ
z
procentová část
č
počet procent
p
Procenta
Výpočet jednoho procenta
Celek (základ) je vždy 100%
1% z celku (základu) vypočteme tak, že
=>
základ vydělíme stem.
tj. % =
á

=


=  ∶ 
Pokud známe procentovou část a k ní příslušný počet procent
(200 korun činilo 10% z ceny celkové)
1% z celku (základu) vypočteme tak, že
procentovou část vydělíme počtem procent.
tj. % =
á čá
č 
=
č

=č∶
Procenta
Výpočet počtu procent
Do školy chodí 400 žáků, z nichž 180 (tj. 45%) jsou dívky.
1) Co je základ?
2) Kolik procent tvoří základ?
3) Kolik je ve škole dívek?
4) Kolik je ve škole chlapců?
5) Urči procentové části.
6) Kolik procent žáků jsou dívky?
7) Kolik procent žáků jsou chlapci?
1) 400 žáků
2) 100%
3) 180
4) 220
5) 180 dívek, 220 chlapců
6) 45%
7) 55%
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 1
V České republice žilo na konci roku 2011 10,5 milionu obyvatel. Důchod
pobírá 2,31 milionu z nich. Kolik procent obyvatel pobírá důchod?1
1 - http://www.mediafax.cz/ekonomika/3310042-V-Cesku-vzrostl-pocet-duchodcu-prumerna-penze-presahuje-deset-tisic-korun)
Výpočet „přes jedno procento“
100% .................. 10,5 milionu
základ
1% .......................10,5 milionu : 100 = 0,105 milionu
výpočet jednoho %
x% .......................2,31 milionu
výpočet počtu %
x = 2,31 milionu : 0,105 milionu
x = 22
22% .......................2,31 milionu
V České republice žilo na konci roku 2011 22% důchodců.
Postup při výpočtu procentové části: 1) Určíme základ
2) Vypočteme 1% ze základu
3) Procentovou část vydělíme 1% ze základu.
Procenta
Výpočet počtu procent– Příklad 1
V České republice žilo na konci roku 2011 10,5 milionu obyvatel. Důchod
pobírá 2,31 milionu z nich. Kolik procent obyvatel pobírá důchod?1
1 - http://www.mediafax.cz/ekonomika/3310042-V-Cesku-vzrostl-pocet-duchodcu-prumerna-penze-presahuje-deset-tisic-korun)
Výpočet pomocí trojčlenky
100% .................. 10,5 milionu
x% ...................... 2,31 milionu
x : 100 = 2,31 : 10,5
10,5 · x = 2,31 · 100
10,5 · x = 231
x = 231 : 10,5
x = 22
V České republice žilo na konci roku 2011 22% důchodců.
Procenta
Výpočet počtu procent– Příklad 1
V České republice žilo na konci roku 2011 10,5 milionu obyvatel. Důchod
pobírá 2,31 milionu z nich. Kolik procent obyvatel pobírá důchod?1
1 - http://www.mediafax.cz/ekonomika/3310042-V-Cesku-vzrostl-pocet-duchodcu-prumerna-penze-presahuje-deset-tisic-korun
Výpočet pomocí vzorce
Základ - z .................. 10,5 milionu
Procentová část – č … 2,31 milionu
Počet procent – p …… x
100 · č
 = č ∶  · 100 =

100 · 2,31
 = 2,31 ∶ 10,5 · 100 =
10,5
 = 22
V České republice žilo na konci roku 2011 22% důchodců.
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 2
Vypočtěte kolik procent je:
a) 21 ze 140 => 21 je 15% ze 140
b) 42 m z 70 m => 42 m je 60% ze 70 m
c) 301 m ze 7 km => 301 m je 43% ze 7 km
d) 45 g ze 300 g => 45 g je 15% ze 300 g
e) 125 ha z 2 000 ha => 125 ha je 6,25% z 2 000 ha
f) 1 800 Kč ze 120 000 Kč => 1 800 Kč je 1,5% ze 120 000 Kč
Počet
procent může
být většíze
než64
100zákusků
g) 80 zákusků ze 64 zákusků => 80
zákusků
je 125%
h) 7 200 lidí ze 3 000 000 lidí => 7 200 lidí je 0,24% ze 3 000 000 lidí
i) 364 párů bot z 800 párů bot => 364 párů bot je 45,5% z 800 párů bot
j) 9,847 2 z 26,4 => 9,847 2 je 37,3% z 26,4
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 3
Kolečkové brusle byla zlevněny z 1 550 Kč na 1 302 Kč.
Kolik % činí sleva?
100% ……… 1 550 Kč
1% ………… 1 550 Kč : 100 = 15,5 Kč
x% ………… 1 302 Kč
x = 248 Kč : 15,5 Kč
x = 84
Sleva:
1 550nejdříve
Kč – 1 302
248 Kč
Vypočteme
kolikKč
činí= sleva
v Kč a až potom vypočteme, kolik
100%
………
1 sleva.
550 Kč
procent
je tato
1% ………… 1 550 Kč : 100 = 15,5 Kč
x% ………… 248 Kč
x = 248 Kč : 15,5 Kč
Sleva:
Vypočetli
100
jsme,
- 84kolik
= 16
% ze základu
x = 16
(původní ceny) je nová cena,
a proto musíme ještě vypočíst,
Brusle
kolik procent činí
sleva.byly zlevněny o 16%.
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 4
Televizor LG s úhlopříčkou 94 cm stojí 12 500 Kč. Obdobný televizor
Samsung stojí 13 375 Kč. Vypočtěte o kolik procent je dražší televizor
Samsung.
o 7%
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 5
Litrová krabice džusu stojí 25 Kč. Vypočtěte o kolik procent je levnější
dvoulitrové balení, když jeho cena je 40 Kč.
o 20%
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 6
O kolik procent se zvětší obsah čtverce s délkou strany 5 cm, zvětšíme-li
délku jeho strany o 10%?
o 21%
Procenta
Výpočet počtu procent – Příklad 7
V roce 2009 bylo možno koupit skříň ve velkoobchodě (bez DPH)
za 6 500 Kč a tutéž skříň v maloobchodě (s DPH) za 7 735 Kč.
Vypočítejte, kolik procent činila DPH (daň z přidané hodnoty).
19%

similar documents