*Czysta Ma*opolska* selektywne gospodarowanie

Report
„Czysta Małopolska”
selektywne gospodarowanie
odpadami
Szkoła Podstawowa
im. Wł. Broniewskiego
w Psarach
ul. Szkolna 17
32-545
Działania szkoły podjęte w ramach projektu:






Przygotowujemy szkołę do selektywnego gospodarowania odpadami.
Uczymy się segregować śmieci.
Organizujemy zbiórki surowców wtórnych.
Promujemy postawy ekologiczne wśród społeczności szkolnej
i w środowisku.
Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności z zakresu segregacji
odpadów.
Podsumowanie działań
Przygotowujemy szkołę
do selektywnego gospodarowania odpadami.


o
o
Szkolenie pracowników szkoły z zakresu selektywnej gospodarki odpadami.
Podpisanie umowy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”
w Chrzanowie.
Zakup koszy do segregacji odpadów i umieszczenie ich na terenie szkoły.
W Oddziałach Przedszkolnych – najmłodsi też segregują
Uczymy się segregować śmieci
o
o
W ramach ogólnopolskiej akcji: Sprzątanie Świata sprzątamy najbliższy
teren szkoły.
Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w warsztatach ekologicznych
w Wiejskim Domu Kultury
Zasady segregowania uczniowie poznają na lekcjach
Zajęcia przyrody w klasie IV
Uczniowie klasy V realizują doświadczenia
i tworzą własne laboratorium
Przedszkolaki też ćwiczą segregację….
Uczniowie klasy VI przygotowują hasła
poświęcone segregacji odpadów
Hasła zostały przywieszone na korytarzach
przy koszach na śmieci
Hej. Słuchajcie
drogie dzieci cały
świat segreguje
śmieci.
Choć tata jest duży
a ja jestem mały to
w segregacji śmieci
jestem doskonały.
Dobrze się
czuję gdy
śmieci
segreguję
Organizujemy zbiórki surowców wtórnych
przez cały rok szkolny

Zbieramy makulaturę: współpracujemy z firmą „Karat”, pozyskujemy
dodatkowe środki na zakup papierowych ręczników i papieru toaletowego.
Kto zbierze największą ilość makulatury na
zakończenie roku szkolnego otrzyma nagrody
książkowe
i tytuł „Ekologa S.P. Psary”
Zbieramy również:


Współpracując z firmą „Reba” zbieramy zużyte baterie.
Współpracując z Domem Pomocy Społecznej w Płazie zbieramy plastikowe
nakrętki. W tym roku pomagamy w zakupie sprzętu potrzebnego do
rehabilitacji przez muzykoterapię
Promujemy postawy ekologiczne wśród społeczności szkolnej i
w środowisku
o
Występ dzieci o tematyce proekologicznej na zebraniu z rodzicami i
na apelu szkolnym.
Przygotowujemy ulotki propagujących selektywne
gospodarowanie odpadami
o
o
Przywieszamy na tablicach ogłoszeń
Rozprowadzamy w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Organizujemy konkurs plastyczny
„Dobre rady na odpady”
Gościmy w szkole Teatr „Sztuka „
z przedstawieniem ekologicznym
pt. „Jaś i Małgosia”
Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności
z zakresu segregacji odpadów
Uczniowie klas starszych piszą test ekologiczny
A dla najmłodszych organizujemy quiz:
Dzieci otrzymały w nagrodę otrzymały Eko pudełka na zużyte baterie
Podsumowanie działań
o
o
Przygotowanie prezentacji multimedialnej i gazetki.
Wykonanie gazetki ściennej o tematyce „Gospodarka odpadami w naszej
szkole”.
Segreguj z nami,
Walcz z odpadami!

similar documents