Információbiztonsági szabályozás ma és holnap

Report
Az információbiztonsági
törvény hatása a
pénzintézetekre
Dr. Krasznay Csaba
HP Magyarország
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
A világ jelenleg
2
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Kiberfenyegetések
Kiberbűnözés
3
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Trendek a világban
Felismerés
4
Kapkodás
Ad hoc védelem
Jogi szabályozás
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Képességfejlesztés
Szervezett védelem
A kibervédelem magyar evolúciója eddig …
•Anonymous támadások
•Nemzetközi trendek/kötelezettségek
Felismerés •Magyar érintettségű célzott támadások (DuQu)
Kapkodás
Ad hoc
védelem
Jogi
szabályozás
5
•Ugrás a jelentéktelen hacktivista támadásokra
•A jelenségek rendőri megközelítésű kezelése
•Szemléletváltás
•A rendelkezésre álló szervezetrendszer használata
•Stratégiák (nemzeti, katonai)
•Törvények (titkosszolgálati, közigazgatási)
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
… és ezután
•
•
Képesség- •
fejlesztés •
Felderítési képességek (titkosszolgálatok, CERT, NBF)
Elhárítási képességek (intézmények, CERT)
Koordinációs képességek (Hatóság, civil szervezetek)
Nemzetközi képességek (Honvédség)
• Kibervédelmi törvény
Szervezett • Kialakult, működő, védelem, koordináció és ellenőrzés
védelem
6
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Jogi szabályozás jelenleg
A pénzintézetek biztonságáért
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról
A személyes adatok védelméért
2011. évi CXII. Törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az ország védelméért
1035/2012. (II. 21.) Korm. Határozat Magyarország
Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról
A katonai felkészültségért
1656/2012. (XII. 20.) Korm. Határozat Magyarország
Nemzeti Katonai stratégiájának elfogadásáról
A titkosszolgálati felkészültségért
1995. évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági
szolgálatokról
7
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Jogi szabályozás ezután
A szervezett kibervédelemért
1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat. Magyarország Nemzeti
Kiberbiztonsági Stratégiájáról
Az állami szervek és a KII védelemért
T/10327. számú törvényjavaslat az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról
Az EU védelméért
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council concerning measures to ensure a high common level
of network and information security across the Union
8
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Az információbiztonsági törvény
Szabályozatlan közig.
informatika
pl. visszavont rendeletek,
nem használt ajánlások
Jogalanyok
széles körben
Szabályozatlan KII
pl. KI tv. kibervédelem
nélkül
Szervezeti
biztonsági szint
Részben szabályozott
felelősség
pl. nemzeti adatvagyon,
szétszórt védelem
Információbizton
-sági felügyelő
Alapvető
biztonsági
elvárások
Biztonsági
osztályba
sorolás
Biztonsági
vezető és felelős
Szervezetek
feldatai
(Hatóság, NBF,
CERT)
Kormányzati
koordináció
Oktatás-kutatásfejlesztés
Szabályozási indokok
9
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
• Tervezhető védelmi
felkészülés
• Ellenőrzési és
azonnali
beavatkozási
lehetőség
• Számonkérhetőség
• Kibervédelmi
szabályozás alapja
• Infobiztonsági
kultúra elterjedése
Várható eredmények
Pénzintézetekre vonatkozó elvárások
Létfontosságú rendszerelemek
10
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Pénzintézetekre vonatkozó elvárások
Rendszerek besorolása
11
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Pénzintézetekre vonatkozó elvárások
Szervezeti besorolás
• Besorolás a
rendszerek
alapján
• Besorolás jelleg
szerint
• Biztonsági szint
emelése
12
• Követelmények a
Vhr.-ből
Tervezés
Megvalósítás
Beavatkozás
Felülvizsgálat
• Belső és hatósági
felülvizsgálat
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Pénzintézetekre vonatkozó elvárások
Felelősségek
Szervezet vezetője
Biztonsági felelős
Megfelelőség biztosítása
Az IBIR operatív irányítása
Biztonsági felelős kinevezése
Az információbiztonságot érintő
szerződések véleményezése
Biztonsági szabályozás kiadása
Kapcsolattartás a Hatósággal és a
CERT-tel
Oktatás, tudatosság
Szolgáltatók ellenőrzése
IBIR irányítása
Erőforrások a biztonsági események
kezeléséhez
Biztonság, mint szerződéses kötelem
Értesítés a biztonsági eseményekről
13
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Felügyeleti rendszer
Hatóság
???
???
Ellenőrzés
PSZÁF
OKF
Ajánlások
Kapcsolattartás
Tanács
Nyilvántartás
IT biztonsági felügyelő
Nemzeti
Biztonsági
Felügyelet
Sérülékenység-vizsgálat
Koordináció
Kormányzati
eseménykezelő
központ
Incidenskezelés
14
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Pénzintézetekre vonatkozó jövőbeni elvárások
Végrehajtási rendeletek
A hatóság feladatának részletes szabályait, a hatósági ellenőrzés lefolytatásának részletes
eljárási szabályait tartalmazó vhr.
• Létfontosságú rendszerelemek ellenőrzésének szabályai
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági feladat- és hatáskörét tartalmazó vhr.
• A sérülékenység-vizsgálat elvégzésének szabályai
az előírt technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre
vonatkozó követelményeket, továbbá a biztonsági osztályba sorolás és a szervezetek
biztonsági szintbe sorolásának követelményeit tartalmazó vhr.
• Konkrét műszaki követelmények
15
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Pénzintézetekre vonatkozó jövőbeni elvárások
Végrehajtási rendeletek
A hatóság által kiszabható bírság mértéke, a bírság kiszabásának és
befizetésének részletes eljárási szabályait meghatározó vhr.
• A bírságolás szabályai nem állami szerveknél
A kormányzati eseménykezelő központ és az ágazati eseménykezelő
központok feladat- és hatáskörét tartalmazó vhr.
• Incidenskezelés a létfontosságú rendszerelemeknél
A szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági
események jelentésének és közzétételének rendjét tartalmazó vhr.
• Az incidensek jelentésének részletei
16
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Fejlesztőkre vonatkozó elvárások jelenleg
Szerződéses kötelmek
17
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Fejlesztőkre vonatkozó elvárások jelenleg
Gyakorlati feladatok
18
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Fejlesztőkre vonatkozó jövőbeni elvárások
Végrehajtási rendeletek
A hatóság feladatának részletes szabályait, a hatósági ellenőrzés lefolytatásának részletes
eljárási szabályait tartalmazó vhr.
• Elvárások szerződésekre, a rendszerek ellenőrzésének technikáira
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági feladat- és hatáskörét tartalmazó vhr.
• A sérülékenység-vizsgálat elvégzésének szabályai
az előírt technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre
vonatkozó követelményeket, továbbá a biztonsági osztályba sorolás és a szervezetek
biztonsági szintbe sorolásának követelményeit tartalmazó vhr.
• Konkrét műszaki követelmények
19
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Mit jelent a piac számára szabályozás iránya?
Egyértelmű
elvárások
mindenkitől
20
Kiberbiztonságra
allokált, tervezhető
források
Szigorú szakmai
számonkérés
Biztonságosabb
ország,
minőségibb IT ipar
Biztonságtudatos,
versenyképesebb
szállítók
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Buktatók
Ellenálló
szervezetek
Újraszabályozás
„Elkent”
informatikai
incidensek
21
Puhuló
követelmények
„Trükkös
megoldások”
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Köszönöm a figyelmet!
E-mail: [email protected]
Web: www.krasznay.hu
Twitter: twitter.com/csabika25
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

similar documents