MA*ARSKO

Report
Maďarsko
Aleš Jůn
autoři: Adéla Brachtlová, Michaela Kapková,
Dominik Šíba, Aleš Jůn
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozloha: 93 036 km2
Počet obyvatel: 10 035 000 ob.
Hustota zalidnění: 109 ob./km2
Prezident: László Sólyom
Státní zřízení: republika (1918)
Hlavní město: Budapešť (1 909 000 ob.)
Správní členění: 19 žup
Nejvyšší hora: Kékes (1014 m)
Státní znak
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
• Největší jezero: Balaton (595 km2)
• Nejdelší řeky: Duna (Dunaj – 2850 km)
Tizsa (Tisa – 976 km)
• Hlavní etnické skupiny: Maďaři 92%,
Romové 3%, Němci, Slováci, Židé
• Úřední jazyk: maďarština
• Měna: 1 forint (HUF) = 100 fillerů
• Hospodářství: vyspělý průmysl, zemědělství
GEOGRAFIE
• Maďarsko je převážně rovinatá země, pouze
na severu se rozkládá menší pohoří
• Asi 89% území nepřesahuje nadmořskou výšku
do 200 m, nad 400 m n. m. leží asi jen asi 2%
• Na jihu se nachází Velká Uherská nížina, která
zasahuje až do Rumunska a Srbska
ZEMĚPISNÁ POLOHA
• Vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě
• Maďarsko sousedí se sedmi zemi: Slovenskem,
Ukrajinou, Rumunskem, Srbskem, Chorvatskem,
Slovinskem a Rakouskem
443 km
HOSPODÁŘSTVÍ
• Průmyslově zemědělská země zaměřující se na
materiálově méně náročné zpracovatelské
obory
• Hlavní průmyslová odvětví:
– strojírenství
– hutnictví
– chemie
– textil
– potravinářství
TĚŽBA SUROVIN
• Maďarsko je poměrně chudé na přírodní
zdroje
• Ropa a zemní plyn se těží v Szegedské pánvi a
údolí Zala
• Těží se zejména černé uhlí, hnědé uhlí, ropa,
zemní plyn, uran
• Ročně je vytěženo 14 milionů tun hnědého
a 2 milióny tun černého uhlí
TĚŽBA SUROVIN
• Dále: železná ruda, olovo, zinek, mangan, měď
• V Maďarsku existují také ložiska bauxitu, zlata
a nedávno byla nalezena i ložiska mědi
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
• Hlavní obchodní partner: Rusko - 30 %
• Vývoz:
– stroje a průmyslová zařízení
– dopravní prostředky
– chemické výrobky
– bauxit
– hliník
– potraviny (maso, uzeniny, víno, ovoce,
zelenina,…)
– lékařské výrobky
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
• Dovoz:
– paliva (ropa, zemní plyn)
– suroviny
– polotovary
– stroje a zařízení
– průmyslové spotřební zboží
– automobily
DOPRAVA
• Maďarsko má 8500 km železnic
• Železniční síť dosud přepravuje velký objem
nákladů
• Silniční síť o celkové délce 90 696 km
obstarává většinu nákladní i osobní dopravy
• Budapešť a Dunajvaros jsou přístavy na
Dunaji, splavné toky 1 373 km
BALATON
• Největší jezero ve střední Evropě
• Rozkládá se v kotlině tektonického původu
• Má rozlohu 596 km², délku 78 km a maximální
šířku 12 km
• Leží v nadmořské výšce 105 m
• Průměrná hloubka je 3 m a maxima dosahuje
11 m
• Jezero vzniklo větrnou erozí a následnou
deflací (větrným odnášením materiálu)
ZDROJE
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
• http://splhej.wz.cz/referat/zemepis/40/Madar
sko/

similar documents