Yläasteprojekti 10.10.12 Urhea

Report
Pääkaupunkiseudun
Urheiluakatemia
Yläkouluverkosto
tapaaminen 10.10.2012
Seppo Pitkänen
Mika Saari
Urheilijan polku
URHEAssa
VANTAA
ESPOO
HELSINKI
Urheiluyläkoulujen
verkosto
12 – 15
16 -
n. tuhat
urheilijaa
566 urheilijaa
(maajoukkueTaso)
1098 urheilijaa
(haastajataso)
73 urheilijaa (Olympiataso)
Urhea-yläkouluvisio
Hki= urheilupainotteinen yläkoulu
Espoo
Vantaa
?
?
?
?
?
Puk pk
Paki
Lepko
PHyk Mauyk
Käpy
Haaga
Teht
Heryk
?
Alpp
?
?
LYK
Urhean yläkouluverkosto 10.10.2012
mahdollisia lajipainotuksia ja tämänhetkisiä keskusteluja
•Haagan peruskoulu
•Pohjois-Haagan yhteiskoulu
•Maunulan yhteiskoulu
•Pakilan yläaste
•Käpylän peruskoulu
•Alppilan yläaste
•Lauttasaaren yhteiskoulu
•Pukinmäen peruskoulu
•Herttoniemen yhteiskoulu
•Tehtaanpuiston yläaste
•Leppävaaran koulu
•Espoon muut yläkouluneuvottelut alkaneet
•Vantaan yläkouluneuvottelut alkaneet
Urhea ja koulut yhdessä kohti syksyä 2013
•
•
Tilanne tänään: Urhean yläkouluverkostossa
nyt 11 yläkoulua ja neuvottelutasolla 9
lajiliittoa
Infon valmistelu hakijoille marraskuu 2012:
seuroille, vanhemmille ja kuudesluokkalaisille
•
•
•
•
•
Todetaan missä nyt mennään. Vahvistetaan
yhdessä, mitä koulu tarjoaa lv 2013-14.
Mahdolliset lukujärjestysratkaisut koulukohtaisesti
tai useamman koulun yhteisenä päätöksenä.
Koulu muotoilee oman infopohjan Urhealle.
Urhea esittää keskusteluun näkemyksensä koulun
tilanteesta ja mahdollisista lajipainotuksista.
Kaikki koulut ovat toimittaneet urheilijalistat
seuratietoineen Urhealle (lokakuu 2012).
Urheilu-yläkouluverkoston
kehittäminen
• Koulun sitoutumisaste
• Koulun visio ja oma tapa olla mukana
• Urheilun ja liikunnan määrä ja sen sijoittuminen lukujärjestykseen
• koulun avaama mahdollisuus lajiyhteistyöhön
• Valmennuksesta vastaavat henkilöt (yleisvalmentajat, laji- tai
seuravalmentajat, liikunnan opettajat)
• Tuntien sisällöt
• Monipuolisuus, yleistaitavuus, ominaisuudet, lajin erikoistaidot
• Urheilijana kasvaminen (mm. Kasva Urheilijaksi)
• Olosuhteiden saavutettavuus
• Asioiden ja opintojen hoitaminen
– Urheilijasta pidetään huolta
– Asiallinen käyttäytyminen, kouluasioiden ja opintojen hyvä hoitaminen
• Seurojen kanssa tehtävä yhteistyö
• Lajiliitto mukana suunnittelussa Urhean kanssa ja raamit sekä
taustatuki seuroille
• Seurojen ja lajien urheiluakatemiayhteistyö avainasemassa
• Lajin urheilijapolun liittäminen yhteiseen toimintaan ja
tavoitteisiin
• Toiminnan resursointi yhteisesti
•
tämä on varsinainen kulmakivi
•
Koulu, seura, lajiliitto, muu
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian rooli
yläkouluverkostossa
•
Tukitoimenpiteet
– Asiantuntijoiden käyttö/ luennot
• kohderyhmänä yläkoululaisten huoltajat + urheilijat
• Psyykkisen valmennuksen luento
• Huoltavan harjoittelun tuki
Lisäksi tulevaisuudessa
• Asiantuntijaluento (lääkärit tms)
– lepo/ harjoituksen suhde
– ravinto
• Mahdolliset terveystarkastukset
•
Tiedotus/ Markkinointi
•
Seura ja liittoyhteistyön koordinointi
– Valmennuksen linjaukset, valmennustuki
•
Opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen
 tuetaan opiskelun onnistumista

similar documents