Aleksandar nedeljkovi* 862/12 marija ma*i* 287/10

Report
Poslovni softver SAP ERP
ALEKSANDAR NEDELJKOVIĆ 862/12
MARIJA MAŠIĆ 287/10
ISTORIJAT
Kompanija SAP je osnovana još 1972.godine u Majamiju
od strane pet bivših IBM inženjera. To je treća svetska
softverska kompanija (odmah iza Microsofta i IBM-a).
1976. sedište kompanije se prebacuje u Valdorf
(Nemačka), gde se i danas nalazi.
SAP je najveća kompanija koja nudi ERP rešenja sa 9.4
milijarde dolara prihoda i 39.300 zaposlenih.
SAP je postao lider na polju kompleksnih poslovnih
aplikativnih rešenja za veliki broj industrijskih grana, što
dokazuje 12 miliona ljudi koji ga koriste, 84.000
instalacija i 1.500 partnera.
PROIZVODI SAP-A

Glavni proizvod SAP-a je MySAP ERP (rešenje koje
pruža kompletan set funkcionalnosti za
poslovnu analitiku, finansije, upravljanje kadrovskim
resursima, logistiku i korporativne servise) koji se
razvio iz SAP R/3 rešenja. (R je oznaka koja ukazuje
na obradu podataka u realnom vremenu,dok oznaka 3
govori o troslojnoj arhitekturi:server, klijent i baza
podataka).
MY SAP ERP

MY SAP, proizvod Nemačke kompanije SAP softvera , je
integracija alatke e-biznis softvera koji isporučuje sadržaj do
korisnika na osnovu njegove ili njene uloge u preduzeću.
Više od 200 unapred definisanih uloga su šabloni dostupni
da pruže korisniku pristup aplikacijama i resursima koji odgovara njegovim ili njenim potrebama komunikacije u
upravljanju odnosima sa klijentima ( CRM ) , upravljanje
lancem snabdevanja ( SCM ) , e - nabavka , poslovna
inteligencija , upravljanje životnim ciklusom proizvoda ,
ljudskih resursa , ili finansijske i tržišne kanale . Korisnik radi
sa SAP aplikacijama, on ili ona zahteva pomoću Web
pregledača da im pristupaju putem miSAP Web portala pod
nazivom " radno mesto " . Pristup portalu MYSAP.com može
da se zasniva po - broju - od - transakcija naknade .
DRUGI BITNI PROIZVODI SAP-A SU:










Advanced Planner and Optimizer (APO),
Business Information Warehouse (BW) ,
Customer Relationship Management (CRM) ,
Supply Chain Management (SCM),
Supplier Relationship Management (SRM),
Human Resource Management Systems (HRMS),
Product Lifecycle Management (PLM),
Exchange Infrastructure (XI),
Enterprise Portal (EP) ,
SAP Knowledge Warehouse (KW)
MODULI SAP-A
 SAP
ERP sistem se sastoji od modula.
 Moduli se, prema nameni grupišu u:
• SAP Finansije
• SAP Logistika
• SAP HR (Ljudski resursi)

SAP konsultant je osoba zadužena za analizu
ovih poslovnih procesa i savetovanje
korisnika ovog programa. Na osnovu potreba
korisnika SAP konsultant prilagođava
standardni SAP načinu rada korisnika i
realizuje najoptimalnije načine primene SAP
rešenja u okviru poslovne organizacije
korisnika.
ODGOVORNOSTI SAP KONSULTANTA:
Analiza poslovnih procesa
 Savetovanje korisnika
 Prilagođavanje standardnog SAP-a načinu rada
korisnika
 Realizacija najoptimalnijeg načina primene SAP
rešenja u okviru poslovne organizacije korisnika
 Upoznavanje korisnika sa SAP rešenjima
 Obučavanje korisnika za primenu
implemetiranog SAP rešenja
 Pripreme projekata vezanih za SAP

VEŠTINE I OSOBINE KOJE BI TREBALO DA IMA
SAP KONSULTANT:
Veliki stepen koncentracije
 Visok stepen poznavanja rada na računaru
 Visok stepen poznavanja SAP sistema
 Visok nivo znanja engleskog jezika
 Volja i želja za usavršavanjem i napredovanjem
 Timski orijentisani rad
 Razvijen smisao za planiranje i organizaciju
 Sposobnost prenošenja znanja i komunikativnost

PREDNOSTI
Omogućava lakšu globalnu integraciju.
 Daje informacije u realnom vremenu.
 Smanjuje mogućnost grešaka.
 Može da stvori efikasnije radno okruženje za
zaposlene.
 Prodavci imaju pored znanja i stučnost o tome
kako da se najbolje izgradi i implementira sistem.
 Korisnički interfejs je potpuno prilagodljiv i
omogućava krajnjim korisnicima da diktiraju
operativne strukture proizvoda.

NEDOSTACI
Nefleksibilnost
 Implementacija ima rizik od neuspeha
poslovanja.
 Troškovi su visoki.

LINKOVI
http://aicon.rs/pdf/Takovo.pdf
 http://www.ekapija.com/website/sr/page/173
934/%C5%A0ta-se-dobija-uvo%C4%91enjemSAP-ERP-softvera-u-sistem-Po%C5%A1ta-Srbije http://www.ekapija.com/website/sr/page/816
995/SAP-najve%C4%87i-globalnidobavlja%C4%8D-poslovnog-softvera-u-Srbiji-u2012-godini


similar documents