Balogh Eva_DelalfoldRF_0327 - Dél

Report
1
Az RFH cégcsoport
• 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú
pénzügyi szolgáltató és tanácsadó cégcsoport, a
Magyar Fejlesztési Bank Stratégiai Csoportjának tagja
• Az RFH küldetése, hogy KKV-k és Önkormányzatok
számára
biztosított
fejlesztési forrásokkal erősítse a
térségi gazdaságfejlesztést
• Állami
szervezetekkel
együttműködés
állami
cégekkel
szoros
• Országos hatáskörű finanszírozó céggel áll partnerei
rendelkezésére
• Az RFH csoport: 7 regionális társaság és megyei hálózat
2
Az RFH csoport szolgáltatásai
• Projekt-előkészítés: projektötletek előzetes értékelése,
tanácsadás a projektötletek feltárásában.
• Projektfejlesztés: megvalósíthatósági tanulmányok írása, üzleti
terv készítése, építési tervek beszerzése, engedélyeztetés,
szükség esetén előfinanszírozás.
• Pályázatfigyelés, pályázatírás
• Projektmenedzsment: nyertes pályázat esetén teljes körű
projektmenedzsment szolgáltatás. Segítség a projekt
lebonyolításában, beszerzési eljárások bonyolítása, beszerzések
értékelése-, minőségbiztosítása, műszaki szakértő megbízása,
szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése mind a közbenső,
mind a záró fázisban, kapcsolattartás a támogatás-nyújtóval.
2009–2012. között 40,6 milliárd Ft támogatási összeg elnyeréséhez és
felhasználásához segítettük partnereinket!
3
Tevékenységünk:
PÁLYÁZATÍRÁS
PROJEKTMENEDZSMENT
HITELEK
TŐKEBEFEKTETÉS
PROJEKT
ESZKÖZFINANSZÍROZÁS
MFB CÉGCSOPORT
TERMÉKEI
4
TŐKEBEFEKTETÉS
• Összeg: 10-80 millió Ft
• Hozamelvárás: jegybanki alapkamat + 3-6 % /év
• Díjak: 1% egyszeri szerződéskötési díj
• Feltételek: 50% alatti tulajdon részesedés,
menedzsmentjogok a magántulajdonosnál,
Felügyelő Bizottsági tag delegálása
• Visszavásárlás: 5-8 éven belül
• Biztosíték: ügylettől függő bankári biztosíték
5
Részletre történő eszköz étékesítés
• Összeg: maximum 100 millió Ft
• Hozamelvárás: jegybanki alapkamat + 4-6 % /év
• Akár 0 % önerővel (biztosítéktól függően)
• Nincs ágazati korlátozás, agráriumban működő
vállalkozás is igénybe veheti
• Futamidő: maximum 3 év
• Biztosíték: ügylettől függő bankári biztosíték, elsősorban a
megvásárolt eszköz
6
Az RFH csoport finanszírozási termékei
• Fejlesztési hitel
• Forgóeszköz-hitel
• Támogatásmegelőlegező kölcsön
• Növekedési
Hitelprogram II. szakasz
2009-2012. között vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati
tulajdonú társaságok részére összesen 4,9 milliárd összegű kölcsönt
folyósítottunk.
7
Az RFH
csoport
finanszírozási
termékei
Fejlesztési hitel
FEJLESZTÉSI HITEL
Kinek
Mire
Forgóeszköz hitel
KKV-k és önkormányzatok számára is biztosított
Beruházások finanszírozása
és önerő megelőlegezése
likviditási hitel is
Összeg
akár 500 millió forintig
akár 300 millió forintig
Kamat
mindenkori JBAK +3-10%/év
Futamidő
max. 100 millió forint
mindenkori JBAK +3-6%/év
3-7 év
1-3 év
Türelmi idő
legfeljebb 2 év
A kihelyezés történhet
rulírozó módon is
Saját erő
legalább 20%
-
Biztosíték
Támogatás megelőlegező
kölcsön
bankári biztosítékok
legfeljebb 3 év*
Támogatás
engedményezés, bankári
biztosítékok
8
*a kölcsönszerződés megkötésétől a támogatás lehívásáig
Növekedési Hitel Program II. Szakasz
• KKV-k számára
• Beruházásra, már meglévő eszközök korszerűsítésére és
kapacitásuk bővítésére
• Igényelhető összeg: 3 M Ft- 3 Mrd Ft
• Kamat: 2,5 %/év
• Rendelkezésre tartási jutalék: 2%
• Türelmi idő: szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év
• Biztosíték:ingó és/vagy ingatlan jelzálog, Készpénzóvadék
9
GOP-2.1.1/M – Mikro vállalkozások fejlesztése
FELFÜGGESZTVE!
• Támogatható tevékenységek:
- Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan-beruházás
- Információs technológia fejlesztés
• Vissza nem térítendő: 1 - 10 mió Ft (max.45%)
• Visszatérítendő: 1 - 20 mió Ft (45%-60%)
• Önerő: A teljes projekt 10%-a
GOP-2.1.1/M – Mikro vállalkozások fejlesztése
EDDIGI EREDMÉNYEK
• 111 db szerződés
• Közel 1 mrd forint összegben
10
Az RFH Csoport elérhetőségei
www.rfh.hu
Központi elérhetőség:
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
1027 Budapest
(1) 600-6500
Kapás u. 6-12. B ép. I em.
[email protected]
Leányvállalatok:
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
Budapest
Szabó András
30/687-0749
[email protected]
RFH Nonprofit Zrt.
Budapest
Fehér-Berze Mária
30/676-6576
[email protected]
”KMF” Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt.
Budapest
Budai Éva Diána
20/5301419
[email protected]
11
Az RFH Csoport elérhetőségei
www.rfh.hu
Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Zrt.
Nyíregyháza
Batka Tímea 20/233-9322
[email protected]
Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Zrt.
Salgótarján
Antal Andrea
20/560-6932
[email protected]
Délalföldi
Regionális Fejlesztési Zrt.
Szeged
Balogh Éva
70/931-4661
[email protected]
Közép-Pannon
Regionális Fejlesztési Zrt.
Székesfehérvár
Trenka Zoltán
20/563-4342
[email protected]
Nyugat-pannon
Regionális Fejlesztési Zrt.
Szombathely
Illés Károly
70/314-9134
[email protected]
Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Zrt.
Pécs
Gelencsér Gyula 30/969-2304
[email protected]
12
Köszönöm a figyelmüket!
Kérem Önöket keressék munkatársainkat!
www.rfh.hu
www.delalfoldizrt.hu
13

similar documents