Prezentacja multimedialna z matematyki. Nowe

Report
Prezentację przygotowała
Marzena Wojtysiak
nauczyciel matematyki
w Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim
.
TRAPEZ TO CZWOROKĄT,
KTÓRY MA CO NAJMNIEJ JEDNĄ PARĘ
BOKÓW RÓWNOLEGŁYCH
h

Trapez
równoramienny
Trapezy
Trapez
prostokątny
Trapez
różnoramienny




RÓWNOLEGŁOBOK TO CZWOROKĄT,
KTÓRY MA DWIE PARY BOKÓW
RÓWNYCH I RÓWNOLEGŁYCH
D
C
O
A
B
D
b
A
C
P = ah
h
O
a
B obw. = 2a + 2b
ROMB TO RÓWNOLEGŁOBOK,
KTÓRY MA WSZYSTKIE BOKI RÓWNE
D
A
C
B







f
h
e
a
P = ah
P=
obw. =
4a
PROSTOKĄT TO RÓWNOLEGŁOBOK,
KTÓRY MA WSZYSTKIE KĄTY PROSTE
D
C
A
B




D
C
P = ab
b
A
a
B
obw. = 2a + 2b
KWADRAT TO RÓWNOLEGŁOBOK,
KTÓRY MA WSZYSTKIE BOKI RÓWNE
I WSZYSTKIE KĄTY PROSTE
D
A
C
B








D
C
A
B
P = a2
obw. =
4a
∙h
P=
P = ah
P = ah
P=
P = ab
P = a2
o. = a +b + r1 + r2
o. = 2a+2b
o. = 4a
o. = 2a +2b
o. = 4a
a , b – boki czworokątów
h – wysokość czworokątów
r1 ,r2 - ramiona trapezu
e , f – przekątne rombu

similar documents