3798KB - merisgud

Report
ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ
FİRMA LOGOSU
EĞİTİM İÇERİĞİ
Gürültü Nedir
İşitme Nedir
Sesi Zararlı Yapan Nedir
Gürültünün Zararları Nelerdir
Korunma Önlemleri
Gürültü
İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen,
yaşanılan ortamı kirleten etkenlerden biri
de gürültüdür.
Çevremizdeki rahatsızlıklar içinde gürültü
en “dayanılmaz” olanıdır.
Gürültü



Gürültü yapay olarak ortaya çıkan niteliği ve
niceliği bozulmuş arzu edilmeyen seslerdir.
Gürültü kavramı kişiden kişiye değişkenlik
gösterebilmesi nedeniyle sübjektifdir.
Bu nedenle de etkileri insanlarda farklı farklı
olabilmektedir.
Gürültü Türleri
Kararlı
gürültü
Kararsız
gürültü
• Sürekli olarak aynı düzeyde
gürültüyü tanımlamak için kullanılan
bir terimdir.
• Bir ya da birden fazla motorun aynı
anda çalışması
• Ses basıncı düzeyi zaman zaman
iniş ve çıkışlar göstermektedir.
Gürültü Türleri
Aralıklı
gürültü
• Belirli aralıklar ile çalışan motorun
çıkardığı ses bu türe örnek olarak
verilebilir.
Darbe
gürültüsü
• Çekiç veya pres makinelerinin
çıkardığı gürültü bu türe örnektir.
• Çarpma olduğu zaman gürültü
oluşmaktadır.
İşitme Nedir?
 Ses günlük hayatımızın
vazgeçilmez bir parçasıdır.
İşitme Nedir?
 Müzik veya kuş ötüşü gibi hoş zevkleri tattırır, konuşarak
anlaşabilmemizi sağlar.
İşitme Nedir?
 Günlük yaşamda kullandığımız cihazlar
hakkında kalite
değerlendirmesi yapabilmemizi sağlarken, kimi zamanda bizi
tehlikelere karşı uyarır.
İşitme Nedir?
İşitme, akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri yolu ile beyne
iletilmesi, burada sentezlenmesi ve algılanmasıdır.
Ses
İletim
Sentez
İşitme Nedir?
İnsan sesleri yaklaşık olarak 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz'lik frekanslarda yer
almaktadır.
Erkek sesleri daha düşük frekanslarda (250 - 500 Hz), kadın sesleri ise daha
yüksek frekanslarda (1000 - 2000 Hz) yer almaktadır.
Kulağın Yapısı
DIŞ KULAK
Kulak kepçesi ve dış kulak kanalından
meydana gelir.
Kulak kepçesi, ses dalgalarının
toplanmasını ve ses şiddetinin artışını
sağlamaktadır.
Kulağın Yapısı
ORTA KULAK
Dış kulak yolundan, kulak zarı ile ayrılır.
Küçük bir boşluk halindedir ve geniz ile
arasında bir irtibat sağlayan östaki tüpünü
içerir.
Orta kulakta bulunan sırasıyla, çekiç, örs
ve üzengi adı verilen üç kemikçik, bir ses
iletim zinciri oluşturmaktadır.
Orta kulak, içerdiği bu
katkısıyla kulak zarına
şiddetini artırmaktadır.
yapıların da
gelen sesin
Kulağın Yapısı
İÇ KULAK
Salyangoz şeklinde bir yapısı olan koklea;
iç kulak sıvılarını ve tüy hücrelerini içerir.
Ses titreşimleri, dış kulaktan itibaren orta
kulağa ve daha sonra da iç kulak
sıvılarına iletilmektedir.
Gelen ses işitme siniri yoluyla beyindeki
işitme merkezine taşınır.
Gürültü Düzeyi
dB(A)
 İnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların
özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir.
Gürültü Düzeyi
GÜRÜLTÜ
GÜRÜLTÜ
DÜZEYİ (dB)
TÜRLERİ
0
Tam sessizlik
10
Çöl sessizliği
11
Fısıldama
30
Sessiz kırlık bölge
40
Normal konuşma sesi
50
Sessiz apartman
60
70
Yüksek insan sesi
Normal akan trafik
80
Ağır trafik
90
Büyük orkestra
100
110
120
130
Yaklaşan metro
Çim biçme makinası
Aşırı zorlanan motor
Uçak
ALGILAMA
Duyulabilir boyut
Yorgunluk boyutu
Sancı boyutu
Gürültü Düzeyi
Gürültü Düzeyi
Birine sadece 2 m. uzaktan sesinizi
duyurmak için bağırmak ya da sesinizi
yükseltmek zorunda kalıyorsanız,
 Çalışma sonrasında kulaklarınızda
çınlama varsa;
Gürültünün insan sağlığına, onun işitme yeteneğine, sinir sistemine
verdiği zarar, zehirli dumanların ve kirli suların verdiği zararlardan hiç de
az değildir.
Sesi Zararlı Yapan Nedir?
Sesin iki temel cephesi zararlı olup olmadığını
belirler:
 Ses ne kadar yüksek;
 Her gün ne kadar süre maruz kalıyorsunuz.
Sesi Zararlı Yapan Nedir?
85 desibelin altındaki ses seviyelerinde bütün
gün küçük bir işitme riski ile çalışabilirsiniz.
Sesi Zararlı Yapan Nedir?
85 desibelin üstünde, risk ses arttıkça aniden yükselir.
100 desibelde, örneğin, bir günde maruz kalma 15
dakikadan fazla olmamalıdır.
Sesi Zararlı Yapan Nedir?
Efendim Şefim!
İş Güvenliği mi dediniz?
Gürültünün Zararları Nedir?
İşitme duyusu kaybı
 Çok fazla gürültü kalıcı duyma kaybına
neden olur.
 Hiçbir iyileştirici tıbbi tedavisi yoktur ve
işitme yardımcılarının oldukça sınırlı
faydası vardır.
Gürültünün Zararları Nedir?
Uzun süreli şiddetli gürültüye (85 dB üstü) maruz kişilerde
iki tür de işitme kaybı oluşmaktadır.
Gürültünün Zararları Nedir?
Geçici İşitme Kayıpları


Uzun süre gürültüye maruz kaldıktan sonra ortaya
çıkan ve belirli bir süre dinlendikten sonra ortadan
kalkan işitme kayıplarıdır.
Yüksek ses basıncı nedeni ile kişinin duyma eşiği
yükselir. Normalde duyabildiği sesleri duyamaz.
Geçici işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için
maruz kalınan sürenin karesi veya 10 katı bir
sürenin
gerekli olduğu çeşitli literatürlerde
belirtilmektedir.
Gürültünün Zararları Nedir?
Sürekli İşitme Kayıpları


Gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin
anılan bu sürelere sahip olması çalışma
yaşamında mümkün olmamaktadır.
8 saatlik çalışma sonunda 16 saatlik
dinlenme sürelerine sahip çalışanlarda bu
işitme kayıpları yığılmalı şekilde oluşarak
sürekli işitme kayıplarını oluştururlar.
Gürültünün Zararları Nedir?
Sürekli İşitme Kayıpları


Tekrarlı bir şekilde ve çok uzun süre
işitme reseptörleri üzerine gelen bu
fiziksel enerji , reseptörlerin bozulmasına,
sinirsel iyileşemez tipteki kayıpların
oluşmasına neden olur.
Kulağımızın en hassas olduğu frekans
bölgesi 4000 Hz ‘lik frekans bölgesidir.
Gürültünün Zararları Nedir?
Sürekli İşitme Kayıpları


Bu nedenle aşırı gürültüye maruz kalma
sonucu ortaya çıkan işitme kaybı 4000 Hz
‘lik frekans bölgesinde oluşur, diğer komşu
frekanslara doğru maruziyet arttıkça artar .
Günlük yaşantımızda 4000 Hz frekansında
ses genellikle bulunmaz. Bu yüzden kişi bu
frekanstaki işitme kaybını fark edemez.
İşitme kaybı 2000 Hz ve daha düşük
frekanstaki sesleri etkilemeye başlayınca
kişi işitme güçlüğünü fark eder.
Gürültünün Zararları Nedir?
TINNUTUS
 Gürültü nedeniyle işitme kaybına uğramış bir
çok insan kulaklarında çınlama, vızıltı veya
gümbürdeme seslerinden de rahatsızlık
duyarlar.
 Bu sesler, sadece etkilenmiş bir insan
tarafından duyulabilir, çok rahatsız edici olabilir
ve uyumayı engelleyebilir.
Gürültünün Zararları Nedir?
GÜVENLİK
 Gürültü bir güvenlik tehlikesi yaratabilir.
 Dikkati dağıtabilir.
 Aksaklık yapan makinenin, alarm sinyalini
veya uyarı sesini boğabilir.
Gürültünün Zararları Nedir?
YORGUNLUK ve
DÜŞÜK VERİMLİLİK
 Birçok
insan
gürültünün
işin
yorgunluğunu arttırdığını ve konsantre
olmayı zorlaştırdığını görmektedir.
 Bunun sonucu
etkilenecektir.
olarak
da
verimlilik
Gürültünün Zararları Nedir?
İLETİŞİM PROBLEMİ
 Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamak
fazladan konsantrasyon ve çaba harcamayı
gerektirir.
 Mesajlar veya talimatlar yanlış anlaşılabilir.
 Gürültülü ortamda, sesi duyurmak için
devamlı bağırmak boğazın tahriş olmasına
neden olabilir.
Gürültünün Zararları Nedir?
SIKINTI ve STRES
 Gürültü çok rastlanan bir sıkıntı ve stres kaynağıdır.
Korunma Önlemleri
Kaynakta ve çevrede alınabilecek önlemler:

Makine bakımlarının yapılması

Makine çalışma hızının düşürülmesi

Makineleri susturucu cihazlar

Çarpan yüzeylerin mümkün ise sert plastikten
yapılmış malzeme ile kaplanması


Duvarların sesi
kaplanması
absorbe
eden
malzeme
ile
Gürültü kaynağı olan makinenin kapatılması ve
çevreden ayrılması
Korunma Önlemleri
Kişisel koruyucu önlemler


Gürültüde
çalışan
insanların
gürültüden
korunabilmeleri için; kulak tıkaçları ve kulak
kepçesinin üzerine takılan kulaklıkları (Kulak
manşonu) kullanmaları gerekmektedir.
Kulak tıkaçları 10- 20 dB lik bir azalma sağlar
iken, kulak manşonlarının koruyuculuğu daha
fazladır . Algılanan ses düzeyinde 30- 40 dB’
lik bir azalma sağlamaktadır.
Kulaklıklar Sizin Sağlığınız İçindir!
Bugüne kadar hiç kulaklık
kullanmadı.
Kulakları ÇOK İYİ dir. Maşallah
Ahmet Abi! Ahmet Abi! Ahmet
Abiiiiiiiii!
Kulaklıklar Sizin Sağlığınız İçindir!
VİNÇ
MANEVRA
YAPIYOR
DİKKAT!
EFENDİM!
Kulaklıklar Sizin Sağlığınız İçindir!
Mehmet Usta,
Bu günkü iş
planımız….
Kulaklıklar Sizin Sağlığınız İçindir!
Makineye Kulaklık
Takamayız!
Kulaklıklar Sizin Sağlığınız İçindir!
Ama Siz Kulaklık
Takabilirsiniz!
Kulaklıklar Sizin Sağlığınız İçindir!
İyi duyduğunuzu mu
söylemiştiniz!...
NE TÜR KULAK KORUYUCULAR VARDIR?
Kulaklıklar :
kulağı tamamen kaplar;
NE TÜR KULAK KORUYUCULAR VARDIR?
Kulak Tıkaçları :
kulak kanalına yerleştirilir.
KULAKLIKLARIN ETKİLİ KULLANIMI

Kulalığının tamamen kulaklarını kapladığından
emin ol,

Kulaklığın hiç boşluk olmadan uygun olduğuna
emin ol,

Kafa bandını sıkma,

Tıkacın altına
sıkışmamalı,

Kulaklığındaki tıkacı temiz tut,

Kulaklığında çatlak fark edersen yenisini iste.
saç,
küpe,
şapka
vs.
KULAKLIKLARIN ETKİLİ KULLANIMI
Kulak tıkaçları sadece düzgün yerleştirildiği zaman etkilidir.
Doğru ve güvenli bir şekilde kulak kanalına yerleştirilmesi gerekmektedir.

similar documents