4.Organisation

Report
Organisation
Logi
Fristående hotell
• Ett fristående hotell är ett hotell som är ensamt om sitt namn
och står på egna ben
• Det har en privat ägare och har ingen anknytning till något
annat hotell
Hotellkedja
A
A
A
Ägare
A
A
A
A
A
Hotellkedja
• I en hotellkedja har alla hotell samma namn och en gemensam
ägare
• Alla hotell rapporterar till moderbolaget som vanligen betalar
alla löner och sköter ekonomin
• Alla intäkter och utgifter hamnar i samma företag
• Moderbolaget sluter avtal med både leverantörer och kunder
måste följa
• Moderbolaget styr och bestämmer, och ställer krav på hur
hotellen ska se ut och skötas
Franchising
B
B
B
Franchisgivaren
B
B
B
B
B
Franchising
• Hotellen har samma namn och bildar på det sättet en
kedja
• Varje hotell är ett eget företag och har sin egen ekonomi
• Man betalar själv löner, fakturor och sköter sin egen
bokföring
• Hotellets ägare betalar en avgift för att få använda
kedjenamnet
• För att passa in i konceptet måste hotellet anpassa enligt
strikta regler såväl interiör som serviceutbud och
personalens uniformer
• Följer man inte dessa regler förlorar man rätten att driva
sitt företag i kedjans namn
Marknadsorganisation
A
H
B
Intresseförening
G
C
D
F
E
Marknadsorganisation
• Marknadsorganisation kallas även för både frivilligkedja och
intresseorganisation
• Varje hotell är ett eget företag precis som franchiseföretaget
• Man har slutit sig till organisationen bland annat för att få
hjälp med marknadsföring
• Hotellet har sitt eget namn i kombination med
organisationens namn
• För att få medlemskap ställs krav på en viss standard
• I övrigt bestämmer man själv och hotellen i kedjan ser alltså
inte likadana ut
Det lilla hotellet
• Hotellet har 100 rum, en mindre konferenslokal och en
restaurang med begränsad utbud
• De 10 tillsvidareanställda har sina huvudsakliga
arbetsuppgifter på en av de tre avdelningarna men de är
flexibla och arbetar över avdelningsgränserna
• Personal jobbar skift och omväxlande helger och vardagar
• Genom att arbeta på en sådan flexibel organisation med
varierade arbetsuppgifter växer även ansvaret
• Man får en helhetsbild av företaget och förståelsen kollegor
emellan blir större
• Samtidigt kommer man närmare gästen genom att man
möts flera gånger
Det lilla hotellet
Direktör
Hotellchef
Städ
Frukost
Reception
Det medelstora hotellet
• Hotellet har ca 250 rum, en konferensavdelning, restaurang
och bar
• Det finns 45 tillsvidareanställda med mer tydliga
arbetsuppgifter
• En avdelningschef per avdelning ansvarar för och leder sin
personalgrupp
• Avståndet mellan avdelningarna är stort vilket begränsar
flexibiliteten och samarbete över gränserna blir svårt
• Dessutom är det svårt att sätta sig i gästens totalupplevelse
• Fördelarna är att det finns en tydlig gräns för vilka
arbetsuppgifter man har
Det medelstora hotellet
Direktör
Hotellchef
Reception
Våningsservice
Frukost
Marknadschef
Administration
Bokning
Restaurang
Städ
Ekonomichef
Restaurangchef
Bar
Konferens
Kök
Det stora internationella hotellet
• Det stora internationella hotellet ligger i en svensk storstad
• Det är ett fullservicehotell med 400 rum och 100
tillsvidareanställda
• Antalet internationella gäster är många och de ställer höga
krav på service, säkerhet och komfort
• På grund av det stora antalet utländska gäster ställs också
högra krav på personalens språkkunskaper
• Här rangordnas personalen i en traditionell hierarkisk
organisation med tydliga gränser mellan avdelningar
• Detta gör att kommunikation och samverkan mellan
avdelningar blir extra viktigt
Det stora internationella hotellet
General
Manager
Controller
Accounting
Secretary
Human
Resource
Store & Safety
Revenue
Manager
Food &
Beverage
Manager
Front Office
Manager
Conference &
Banquet
Manager
Executive Chef
Housekeeper
Director Of
Sales
Chief Engineer
Reservations
Restaurant
Manager
Service
Manager
Banquet
Supervisor
Sous Chef
Assistant
Housekeeper
Sales Manager
Repairman
Företagets policy
• Ett företags policy är
de regler som styr den
dagliga verksamheten
• Det är regler som
utformas speciellt för
varje arbetsplats
• Det handlar om
uppträdande och
beteende gentemot
gäster och
arbetskamrater

similar documents