Så här använder man talstreck

Report
Av: Mollie Örtendahl och Meja Darberg
 så
här ser talstreck ut  De här är ett tillexempel på hur man kan
använda dem.
-Stopp! skriker Sixten.
- Vad ska vi göra nu? undrar Meja.
 Man
använder talstreck när man seger något
till någon i en saga
 de är viktigt att man tar en ny rad när man
använder -.

man använder aldrig talstreck i en faktabok
bara punkt och kommatecken.
Skiljetecken är olika täcken som man
använder när man skriver sagor.
 som när någon ropar så tar man ett !
 när någon frågar eller undrar något så
använder man ?
 när någon ska sega något så använder man .


similar documents