Har artefakter politisk karakter

Report
Velkommen
Teknologi historie – 5. Øvelsesgang
…Også til Langdon Winner
Agenda
1.
Siden sidst
2.
Genopfriskning (ultrakort)
3.
4.
Hvad skal man fokusere på?
5.
Tak for denne gang og held og lykke i jeres videre studie
Hvad kan vi lære fra teksten
Siden
Sidst
Genopfriskning:
At bearbejde svære tekster (€)
Brug
klare
definitioner
Et spørgsmål om
nuancer
1) Filosofi kommer af det græske filo,
viden, og sofia, kærlighed. Altså
kærlighed til viden.
2) Ved iterativ udvikling forstår jeg…
3) F(x) = 15
4) Jeg synes induktion er bedre end
deduktion
5) Ifølge Vincent handler den magiske
cirkel om…
6) ”Du er et svin”
Når du ikke kan definere
så argumenter
Argumentation
1) Hvad er forskellen/relationen
imellem et argument & en
præmis?
2) Er der forskellige regler for
argumentation i forskellige
kontekster?
3) Hvis A = B  B = C så er A = C
Et spørgsmål om
nuancer
1) Min far kan tæve din far
2) Solskinsvejr er bedre end regnvejr
3) Danmark har brug for vedvarende
vækst
4) Undersøgelser har peget på
vigtigheden af at beskytte det
offentlige rum (Hansen & Hendriks
(2011)
5) Ungdommen er af lave (Aristoteles,
40bc)
6) Smid indvandrende ud af Danmark.
Jeg synes
Jeg definere
Jeg argumentere
Han definere/Han argumentere
(man definere)
Har teknologiske
artefakter
Politisk karakter
Hvad er
tekstens
Mål?
”I det følgende vil jeg opridse og illustrere
to måder, hvorpå artefakter kan besidde
politiske egenskaber” (s. 23)
Hvad er
tekstens
konklusion?
”Den
”Den anden
første måde foreligger i tilfælde,
tilfælde af,
hvor
hvad
opfindelsen,
der kan designet
kaldes ”teknologier,
og arrangementet
der i sigaf
selv
et specifikt,
er politiske”,
teknisk
dvs.
apparat
Menneskeskabet
eller system,
systemer,
bliver til ender
måde
synes
at bilægge
at fordre en
eller
strid
være
på
bedste
inden for
forenelige
et bestemt
med
fællesskab”
særlige former
(s. 23)
for
politiske forhold” (s. 23)
Hvad var
alt det
forinden?
PROBLEMFELTET
(INDLEDNING)
Problemfelt
1) Hvilke
modsætninger/uklarheder/historie
ligger bag?
2) Hvilke begreber er centrale?
3) Hvorfor er det vigtigt?
1. Teknologi determinisme (s 22)
2. Social determinisme (s. 22)
3. Teknologisk politik (s. 23)
Vi skyder skylden på samfundet og aldrig
isenkramet (s. 22, top)
Hvad
kommer
efter?
”Med termen ”politik” sigter jeg ovenfor og i
det følgende til arrangementer af magt og
autoritet i menneskelige sammenslutninger
såvel som til de aktiviteter, der finder sted
inden for disse arrangementer” (s. 23)
”Termen ’teknologi’ skal i sammenhængen
her forstås som alle moderne, praktiske
kunstgreb, men for at undgå forvirring
foretrækker jeg at benytte flertalsformen
”teknologier” for at angive, at der er tale
om mindre eller større stykker eller
systemer af materiale af en bestemt slags”
(s. 23)
Brug
klare
definitioner!
Intenderet/Uintenderet
- og det lige imellem
Long islands broer
Eksempel på artefakter med
intenderet politisk magt
Les Grands Boulevards
… et sted for caféer, byliv og turisme?
Eller voldsomme krige?
Social medier
Eksempel på artefakter med
uintenderet politisk magt
Transcendens
Tomat, Tomat og atter tomat
Eksempel på artefakter der
transcendere intentionen
Dette slide er sponser af:
”De ting vi kalder ’teknologier’ er måder at
opbygge orden i vor verden på” (s. 29)
Iboende politisk karakter
Autoritær vs. Demokratisk
organisering
Nutidige eksempler
Et klokkeklart eksempel
Konklusion
fra winner
og mig
Winner (s. 38)
1) Både-og position: Nogle
teknologier er fleksimple, andre
uforanderlige
2) Specifikke konfigurationer af det
materielle og de sociale
institutioner central
3) Større opmærksomhed – mere
stillingstagen!
Definer begreber!
Strukturer!
Bemærk tekst opbygning
1) Indledning
2) Problemformulering
3) Analyse (tekstnærhed!)
4) Diskussion
5) Konklusion
6) Perspektivering
Når i kan de
trick jeg har lært jer
er i…
…Bachelorer
Tak for denne gang!
… Husk: vi mødes kort til spørgetime/evaluering efter Winner
+BONUS: Opskrift på eksamensskrivning

similar documents