prezentacja profesora Juliana Auleytnera

Report
Zb. Brzezinski:
Strategic Vision
America and the Crisis of Global
Power
Warszawa, 11 luty 2013
PTE
Julian Auleytner
„Paternalizm” USA
• Czy światu rzeczywiście potrzeba przywództwa
USA?
• Czy problem władzy globalnej jest realny czy
pozorny?
• Czy Ameryka potrafi rozwiązać problem
globalnego kryzysu, który sama wywołała?
• Skąd Ameryka lepiej wie, co potrzeba innym?
Wyróżniki władzy (globalnej)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Potencjał demograficzny,
Potencjał ekonomiczny,
Potencjał militarny,
Wolność polityczna oraz wolność mediów,
Rozwój społeczny (HDI),
Konkurencyjność ekonomiczna (stan średni),
Przedsiębiorczość,
Stopień korupcji,
Ochrona środowiska.
Potencjał wyjściowy prognozy 2012
J. Randers 2012
Region
Ludność
GDP (tryliony $ rocznie)
USA
310
13
Chiny
1350
10
740
22
BRISE
2410
14
ROW
2100
8
Razem
6900
67
OECD bez USA
Globalizacja
• tworzy problemy (socjalne), które wymagają podejścia
ponadnarodowego (np. deficyt wody, energii),
• dokumentuje zawodność instytucji państwa; jest ono zbyt małe by
sprostać wielkim kwestiom i zbyt wielkie, by rozwiązać małe
problemy,
• zmienia proporcje dotyczące równowagi sił pomiędzy kapitałem a
pracą. Mała mobilność kapitału sprzyja zwiększonej sile
reprezentacji pracowniczych, zwiększona mobilność w otwartej
gospodarce rynkowej osłabia związki zawodowe,
• stymuluje konkurencyjność; szansę otrzymują kraje o tańszej sile
roboczej i niższych kosztach socjalnych,
• sprzyja wędrówce idei i wymianie doświadczeń, powstaje nowa,
zbiorowa, wirtualna świadomość.
• zmienia priorytety w globalnej polityce społecznej; zamiast
zajmować się „bogatymi” biednymi w krajach wysokorozwiniętych
przesuwa się ciężar zainteresowań decydentów na biednych w
innych krajach, gdyż mogą oni stanowić zagrożenie.
Globalna polityka społeczna – czynnik
równowagi
•
•
•
•
Przeciw nędzy (problem Meksyku),
Przeciw nadmiernym różnicom socjalnym,
Przeciw masowemu bezrobociu,
Przeciw socjalnemu izolacjonizmowi (socjalna
statystyka porównawcza bogaci – biedni),
• Na rzecz socjoekonomicznej modernizacji (Chiny),
• Na rzecz socjalnej sprawiedliwości i etycznego
biznesu.
5 głównych problemów do 2052
J. Randers 2012
• Czy koniec niekontrolowanego kapitalizmu?
• Czy koniec ekonomicznego wzrostu?
• Czy koniec spowolnionej (nieskorej)
demokracji?
• Czy koniec międzygeneracyjnej harmonii?
• Czy koniec stabilnego klimatu?
Inspiracje dla społecznych zmian:
metoda historyczna
• Francuska Rewolucja – wolność, równość,
braterstwo.
• Wiosna Ludów,
• Obie Wojny światowe,
• Upadek komunizmu,
• Wirtualizacja przestrzeni społecznej,
• Młodzież w krajach arabskich,
Władza a 4 wizje globalizacji –
polemicznie do Z. Brzezińskiego
• niezależnych od siebie wspólnot, unikalnych lub
hierarchicznie sobie podległych, co przejawia się
w postaci antyglobalizmu lub ruchów
fundamentalistycznych.
• jednej globalnej wioski, widoczna w ruchach
ekumenicznych, pacyfistycznych czy
ekologicznych.
• suwerennych, hierarchicznie podporządkowanych
lub równoprawnych państw, otwartych
wzajemnie na siebie.
• unifikacji państw i powstanie rządu światowego.
Co dalej z Polską? Wizja 2030
• Pewnik nr 1: sojusz z UE, władza rządu UE,
• Pewnik nr 2: stopniowe „roztopienie” się w UE,
• Pewnik nr 3: problemy ogólnokrajowe rozwiąże
rząd UE; problemy lokalne zostaną dla
regionów,

similar documents