Brief

Report
Brief
Fernel A. Abrahams
Intertekstualiteit
Ma, ek skryf vir jou ‘n gedig
sonder fensie leestekens
sonder woorde wat rym
sonder bywoorde
net sommer
‘n kaalvoetgedig
want jy maak my groot
in jou krom klein handjies
jy beitel my met jou swart oë
en spits woorde
jy draai jou leiklipkop
jy lag en breek my tente op
maar jy offer my elke aand
vir jou Here God.
jou moesie-oor is my enigste telefoon
jou huis my enigste bybel
jou naam my breekwater teen die lewe
ek is so jammer mamma
dat ek nie is
wat ek graag vir jou wil wees nie
Brief
Mammie, ek skryf ook vir Ma ‘n kaalvoet gedig
sommer so, nes Antjie
maar ek gebruik soms leestekens
en ek sal nie vir Mamma “jy” sê nie
want dit hoort vir my
nes plastiekblomme en wit skoene
nie by Ma nie.
Ek het grootgeword, weet Ma –
ek skrik soms vir myself
want my skoolbaadjie pas nie meer nie
my hare is lank
ek wil ‘n oorring dra
ek bid byna nooit nie
en ek glo nie sommer net in God nie
ek dink, praat, skryf selfs oor die dood
– ek wonder of Ma van my verse sal hou –
Ek weet Ma sou wou hê ek moes klein bly –
en ek het nie
kon nie
‘skuus Mammie
maar ek is nog Ma se kind
grootmenskind
anderster kind
Eerste strofe
Mammie, ek skryf ook vir Ma ‘n kaalvoet gedig
sommer so, nes Antjie
maar ek gebruik soms leestekens
en ek sal nie vir Mamma “jy” sê nie
want dit hoort vir my
nes plastiekblomme en wit skoene
nie by Ma nie.
Tweede strofe
Ek het grootgeword, weet Ma –
ek skrik soms vir myself
want my skoolbaadjie pas nie meer nie
my hare is lank
ek wil ‘n oorring dra
ek bid byna nooit nie
en ek glo nie sommer net in God nie
ek dink, praat, skryf selfs oor die dood
– ek wonder of Ma van my verse sal hou –
Derde strofe
Ek weet Ma sou wou hê ek moes klein bly –
en ek het nie
kon nie
‘skuus Mammie
maar ek is nog Ma se kind
grootmenskind
anderster kind
Addisioneel
• Tema: Groeipyne asook die belangrikheid van
kommunikasie
• Die gedig is geskryf in vrye versvorm.
• Is die gedig ‘n vorm van plagiaat?
• Beklemtoning deur: alleenplasing en inkeping
(strofe 3)
• Alliterasie: “sommer so, nes Antjie” (r.2)
• Assonansie: “want my skoolbaadjie pas nie meer
nie” (r.10)
Antjie
•
•
•
•
•
vs.
Gedig
Spreek haar ma as “jy” aan
Digter is ‘n dogter
Geen leestekens
Wil graag self verander om by die
ma se waardes aan te pas
Fernel
•
•
•
•
•
Brief
Spreek sy ma as “mammie” aan
Digter is ‘n seun
Gebruik soms leestekens
Is tevrede met sy andersheid al
sal sy ma nie daarvan hou nie
Antjie & Fernel
• Beide gedigte is in vrye versvorm
• Beide gedigte is eenvoudig
• Beide gedigte bestaan uit drie strofes
• Beide kinders vra vir hul ma’s om verskoning
• Beide kinders hou van hul ma’s
• Beide kinders het vermoedelik nie ‘n noue verhouding met God nie

similar documents