Kompost Sunumunu indirmek için lütfen tıklayınız!

Report
NEDİR?
FAYDALARI, KULLANIM
ALANLARI.
Ziraat Muhendisi
Mine Pakkaner
NEDİR?

Kompost bitkisel ve hayvansal kökenli malzemenin
teknolojik bir metoda göre olgunlaştırılması ile elde
edilen çok değerli bir bitkisel ürün yetiştirme
ortamıdır.

Kompost, sadece organik gübre değildir, aynı
zamanda toprak aktivatörü ve toprak
düzenleyicisidir.

Gübre toprağa sadece bitkilerin gelişmesi için
gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, hem
besin maddesi hem organik madde kazandırır, hem
de toprağın yapısal düzenini sağlar, toprağın
kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirir.
Kompost çok zengin bir organik madde
kaynağıdır.
Üretici toprağına bol kimyevi gübre
atmaya hazırken, organik madde
ihmal edilir, küçümsenir. Oysa
organik madde toprağın canıdır,
mayasıdır. Toprağın işlenmesi, tava
gelmesi, zenginliği, bereketi, verimi
hep organik maddeye bağlıdır.
Toprağın canlılığı, üretimin
sürdürülebilirliği açısında gübreden
daha önemlidir ancak, gübre kadar
değer verilmez, itibar görmez ve hep
göz ardı edilir.
Komposttaki organik maddenin önemi

Organik maddenin verimle
olan bağlantısı asırlar önce
anlaşılmış, tarımın ilk
yapıldığı zamanlardan bu
yana koyu renkli
toprakların daha verimli
olduğu çiftçinin dikkatini
çekmiştir.

Hiçbir üretim sisteminde
toprağa yeterli ve dengeli
besinleri, organik maddeyi
vermeden başarılı olmak
mümkün değildir.
Hayvansal orijinli kompost

Hayvansal orijinli kompost
kullanmadan organik tarımda
başarılı olunması özellikle
ülkemiz ekolojik koşullarında
mümkün görünmemektedir.

Hammaddesi hayvan gübresi
olan kompostun toprağın
organik madde içeriğini
arttırmada selüloz ve lignin
içeriğiyle daha kalıcı etkisi
vardır.
Organik madde.
Bitkisel ve hayvansal doku atıklarının
toprakla temasa geçip ayrışmaya
başlamasından, mineralize oluncaya kadar
ayrışmanın farklı aşamalarındaki çeşitli
organik bileşiklere organik madde denir.
Organik maddeler içerdiği bitki besin
maddeleri ve toprakların biyolojik aktivitesini
arttırması nedeniyle çok önemlidir.
Organik maddenin en önemli unsuru
humustur.
Komposttaki organik madde .
HepYeşil Organik Gübre teknoloji
kullanılarak üretilen bir komposttur.
Yüksek oranda organik madde ve
humus içerir.
Komposttaki humusun içerisindeki
ana bileşenler Hümik asitler ve Fülvik
asitlerdir.
Hümik asitler toprakta bağlı olan
besin maddelerini çözer ve bünyesine
alır. Fülvik asitler çözünen besin
maddelerinin bitki tarafından kolay bir
şekilde alınmasını sağlar.
Sağlıklı toprak canlıdır.
Bilim adamları toprağın canlı kısmını da
yani topraktaki mikroorganizmaları da organik
madde içinde incelemektedirler. Toprakta
yaşayan canlı organizmalar da organik
maddeyi desteklerler.
Ancak aşırı kimyasal gübreleme, yanlış
tarım ilaçları uygulama, aşırı sürüm gibi
sebeplerle hızla canlılığını yitirmiş
durumdadır.
Organik madde toprakta faydalı
mikroorganizmaların, solucanların
beslenmesini sağlar. Kompost onlara da
besin kaynağı oluşturur.
Toprak gibi kompost da canlıdır.
Yaşayan bir materyaldir. İçerisinde çok sayıda
faydalı mikroorganizma içerir.
Sağlıklı bir kompostun içerisinde sağlıklı bir
mikrobiyal faaliyet vardır.

organik kompostun içerisindeki en
önemli faydalı mikroorganizmalardan biri,
ticari preparat olarak da satılan
Trichoderma’ dır.
HepYeşil organik kompostta doğal olarak
bulunur, dışarıdan ilave edilmez.
Trichoderma,
fungusit ve büyüme geliştirici etkisi olan bir çeşit toprak mantarıdır.
Trichodermanın yararları

Trichoderma antibiyotik maddeler ve enzimler
üretir, bitkinin kendi doğal savunma
mekanizmasını uyarır, güçlenmesini sağlar,
bağışıklığını arttırır.

Kılcal kök sayısını arttırır.

Kök bölgesindeki sağladığı gelişme arttırıcı
etkisiyle çeşitli besin elementlerinin alımı artar.

Toksik bileşenlerin ve bitki patojenlerinin hatta
gözle görülmeyen hasarların azalmasını sağlar.
Trichoderma nasıl çalışır?
HepYeşil Organik Kompostun üretim
tekniği;

HepYeşil Organik Kompost özel koşullarda BİYOREAKTÖRDE
olgunlaştırılmıştır. Hammadesi hastalıktan ari süt sığırcılığı işletmesinin
gübresidir.

Kapalı ortamda, bilgisayar kontrollü yapılan üretim esnasında oluşan yüksek
biyolojik ısıdan dolayı yabancı ot tohumları ve zararlı patojenler yok
olmaktadır.

BİOREAKTÖRDE gerçekleşen fermantasyon toprağın dostu olan faydalı
mikroorganizmaların ve trichodermanın artmasını, beslenmesini
sağlamaktadır.
Bioreaktörde üretimin getirileri;

Bioreaktörde üretim, kompostun
içindeki besin elementlerinin yok
olmasını engellemektedir.

Bioreaktörde yapılan üretim diğer
tüm kompostlama teknikleri içinde en
kaliteli organik gübre üretme tekniğidir.
Bioreaktörde üretimin getirileri;
 HepYeşil Organik Gübre’de kompost
fırınlanmaz, dışarıdan ısı verilmez, peletlenmez,
çünkü bu şekilde üretilen ürünlerde faydalı
mikroorganizma bulunmaz.
Kompostun faydaları

Toprağın organik maddesini arttırır.

Kompost toprağın yapısını iyileştirir.

Hafif, kumlu ve milli toprakların su tutma
kapasitesini artırır.

Tozuma ve sulama sonrası kaymak tabakası
oluşumunu engeller. Bu sayede çapa işçiliğini
azaltır.

Ağır ve killi toprakları gevşetir ve havadar hale
getirerek su geçirgenliğini sağlar.
Kompost toprak sıkışması problemlerinde
en büyük yardımcınızdır.
Kompost uygulanan toprağın işlenebilirliği artar. Toprakların sıkışmasını
önler, sıkışmış toprakları iyileştirir.

Sıkışmış bir toprağın işlenmesi zordur, daha fazla güç ve
masraf ister,

İçerisinde gözenek kalmamıştır, köke oksijen ve su
gitmez. Bitkiler besin elementlerini alamazlar.

Çimlenme, sürgün çıkışı ve kök gelişimi engellenir.

Arazi tabansa drenaj problemi ortaya çıkar. Göllenmeler
meydana gelir.

Toprak eğimli ise su içine nüfuz etmeyeceği için
yüzeyden akar gider, erozyona sebep olur.

Topraktaki mikrobiyal faaliyetler yok olur.
Verimi arttırır.

Verimi ve canlılığı arttırır.

Toprağın havalanma özelliğini
arttırır. Köklerin daha iyi
havalanmasını sağlar. Havadar,
kabarık ve yumuşak bir toprak
sağlar.

Toprağın çatlamasını engeller,
drenaj sağlar.

Kompost toprağın su tutma
kapasitesini arttırır. Kompost
uygulanan topraklarda daha az su
ile daha verimli bir sulama sağlanır.
Kompost son derece başarılı bir tohum
yatağıdır.
Kompost son derece başarılı bir
tohum yatağıdır.
Tohumun çimlenmesi, sürgün ve
kök verimini arttırır, hızlı gelişmeyi
teşvik eder.
Çeliklerde kök gelişimini arttırır.
Fidan ve fidelerin köklerinin güzel
gelişmesini sağlar.
Toprağın rengi koyulaşır.

Böylece toprak daha fazla güneş enerjisi emer. Bu da erkencilik
sağlar.

Alkali topraklarda asitliği arttırmak için kükürtle birlikte
verildiğinde kükürt bakterilerini besleyerek işlemin başarısını
arttırır.
Yavaş salınımlı gübre gibidir.

İçeriğindeki hümik ve fülvik
asitler sayesinde toprakta
bağlı olan, alınamayacak
formdaki besinlerin de bitki
tarafından alınmasına destek
olur.

Toprağa uygulanan mikro ve
makro besin elementlerinden
bitkinin daha iyi ve daha uzun
süreli yararlanmasını sağlar.
Erozyonu önler.




Rüzgar ve su erozyonunun
önlenmesine yardım eder.
Kurak mevsimlerde
tuzlanmayı önler.
Toprağın mineral besin
içeriğini artırır.
Yüksek oranlarda mineral
gübrelemeye karşı tampon
etkisi gösterir.
Topraktaki yararlı organizmaların çoğalmasını
sağlar

Hepyeşil kompost topraktaki yararlı
mikroorganizmaların çoğalmasını sağlar.
Mikorizalar, yararlı bakteriler ve mantarlar
kompost kullanılmasıyla birlikte artar.

İçerisindeki faydalı mikroorganizmalar
topraktaki hastalık ve zararlı etmenlerini
baskılar.

Topraktaki faydalı solucan faaliyeti
kompost kullanımıyla gelişir. Solucanların
en büyük gıdasıdır.
Kaliteli kompost hastalık ve zararlı
etmenleri içermez.

Bitkinin bağışıklık sistemi
güçlenir, hastalık ve zararlılara
dayanımı artar.

Bitkinin strese dayanımı artar.

Üretim tekniği nedeniyle,
hayvan gübresinden gelebilecek
hastalık ve zararlılar HepYeşil
Organik Kompost’ta yoktur.
Yabancı ot tohumu içermez.



Ahır gübresi içindeki yabancı ot tohumları
yüzünden tarlaya ve bahçeye verilince çok
ot yapar mekanik mücadele ve ilaçlama
gerektirir.
HepYeşil Organik Kompost’un olgunlaşması
sırasında doğal olarak oluşan ısı sayesinde
yabancı ot tohumları ölür.
Gübreden gelebilecek otla yapılan
mücadele masrafından, ilaçlamanın çevreye
zararından kar edilir.
Ahır gübresi ile kompostun farkı
nedir?


Çiftlik gübresi dışarıda beklerse içindeki besin elementleri yağmurla
yıkanır, yok olur. Beklerken suyu süzülüp yeraltı sularına karışır.
Kirlenmeye sebep olur.
HepYeşil, gübreyi bekletmeden işler, gübre kontrollü şartlarda
teknolojik yöntemlerle birkaç günde kompost haline gelir ve bu arada
içindeki besin maddelerini korur. HepYeşil Organik Kompost çevreci
bir üründür.
Kompost zararlılara yataklık etmez.

Ahır gübresi, zararlı böcekler,
fareler ve sinekler için yataklık
yapar, koku üretir. Bu gibi
sakıncalar kompost
kullanmakla ortadan kalkar.
Kompost zararlı mikroorganizma taşımaz.

Kompost insan, hayvan, bitki ve çevre
sağlığına zararlı, hastalık yapan dışkı
mikroplarını barındırmaz.
Kompost bitkiyi yakmaz.

Olgunlaşmamış gübre bitkiyi yakar.

HepYeşil Kompost’a doğrudan ekim, dikim
yapılabilir. Toksik değildir.
Kompostun kullanım alanları.
 Kompost
gübredir.
Bitkisel üretimin
bütün
aşamalarında
kullanılır.
Kompostun kullanım alanları.




Fidecilikte, fidancılıkta,
Zeytincilikte, bağcılık, bütün meyvecilikte,
Sebzecilikte, açıkta veya örtü altı yetiştiriciliğinde,
Tarla tarımında,
Kompostun kullanım alanları.
Kaplı süs bitkileri
yetiştiriciliğinde, repikajda,
mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinde,
Peyzaj alanlarında, parklarda
fidan ve fide dikiminde, ev
bahçelerinde, balkon saksılarında,
İç mekan bitkilerinde,
Tohumdan yeni çim alan
tesisinde, eski çimlerin
gençleştirilmesinde, üstten
kumlamasında, hazır çimlerin
taban gübrelemesinde, tamirinde
kullanılır.
Kompostun kullanım alanları.

Profesyonel solucan
yetiştiriciliğinde
kullanılan en kaliteli
ve verimli solucan
yemidir.
Kompostun kullanım alanları.

Kompost malç
malzemesi olarak
kullanılır.
Kompostun kullanım alanları.

Büyükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde
hayvan altlığı olarak
kullanılır.
Organik Kompost Kullanımı.

Bitkisel üretimde
verimliliğin artırılması,
toprakların fiziksel ve
kimyasal yapısının
iyileştirilmesi, insan
sağlığının korunması ve
çevre kirliliğinin önlenmesi
amacıyla, organik
kompost gübre kullanmak
toplumsal bir
sorumluluktur.
Organik Kompost Kullanımı.

Bütün bunları dikkate
aldığımızda kimyasal ve
organik gübre kullanmadan
önce toprak analizlerini
yaptırmak çok önemlidir.

Bilinçsiz ve anlık ticari
kaygılarla yaptığımız
üretim çok kısa sürede
toprağımızı çoraklaştırır,
fakirleştirir, bu da
toplumumuzun fakirleşmesi
demektir.

Sağlıklı ve
doğru
teknolojiyle
üretilmiş
kompost yorgun
ve yaşlı
toprağımızın
gençlik iksiridir.
Ziraat Muhendisi Mine Pakkaner
www.hepyesilorganik.com

similar documents