YEP 2015

Report
Vormingsavond
Heusden-Zolder
Youth Exchange Programs
3 oktober 2014
D1630 NL
Ons Team
Olivier Reimann
[email protected]
YEO – Youth Exchange Officer
0470/51.92.17
Frank Audoor
[email protected]
Commissielid / Counselor
0473/46.52.08
Christophe Mastronardi
[email protected]
0495/498.698
Commissielid / Counselor
Today’s youth is
Rotary’s future.
The Future of
Rotary
is in Your Hands.
Jeugduitwisseling
Korte Uitwisseling
Short term
Jaaruitwisseling
Long term
Jeugdorganisaties
Aanverwant Programma
HEP
• Zomerkamp (EMEA zone)
• Groep 20-25 jongeren
• Begeleid door plaatselijke Rotary groep
• Zowel jongeren van Rotariërs als niet
Max 2 weken
Tijdens
vakantieperiodes
Kosten:
• Dossier(150€ +150 €)
• Reis
• (Verzekering)
Voorbeelden:
LET’S CLIMB TO THE TOP of NEMRUT MOUNTAIN TURKEY FOR The HANDICAPPED
Datum: 30/04/2015 – 4/05/2015
Leeftijd: 16 - 25 years old.
Deadline: First comes first served
“Know Culture and history of the East Black Sea”
Datum: 1/8/2015 – 15/8/2015
Leeftijd: 15 - 17 years old.
Deadline: First comes first served
Adventure Camp Canoeing on River Havel Germany 2015
Datum: 31/07/2015 – 16/08/2015 Leeftijd: 16 - 20 years old.
Deadline: First comes first served
STEP
• Verblijf in een familie
• Ander werelddeel
• Tijdens schoolvakanties
• Wederkerigheid op gezinsniveau
Kosten:
• Dossier(150€)
• Reis
• (Verzekering)
Leeftijd: 15 – 20 jaar
Inschrijvingsperiode: Flexibel
4 tot 6 weken
Tijdens
vakantieperiodes
YEP
• Jaaruitwisseling
• Over de gehele wereld
• Tijdens schooljaar
• 2 tot 3 gastgezinnen
• Wederkerigheid op gezinsniveau
Kosten:
• Dossier 800 €
• Reis
• Verzekering
• Reizen ter plaatse
• eventueel taalcursus
12 maand
Leeftijd: 16,5 – 19 jaar
• <18 jaar Aziatische landen, Australië, Nieuw-Zeeland...
• Canada (18)
• <18,5 jaar voor USA
Deadline: half december, voor vertrek juli jaar erop
Budgetraming
Rotary
 2.500 Euro / pp
Gastfamilie
? €
Beschouwt inbound als een van zijn kinderen
Inbound
?€
Eigen onkosten die niet gedekt zij door gastfamilie of
Rotary club
YEP - Wie betaalt voor wat ?
De Rotary gastclub
 Het maandelijkse zakgeld (65 Euro)
 Buzzy Pazz
 Schooluitgaven
 Lidmaatschap in een sportclub, hobbyclub, jeugdbeweging, kunstacademie
 Wettelijke/ Administratieve kosten van “ Vreemdelingenpaspoort”, Mutualiteit, ...
 Alle kosten clubactiviteiten Rotary en waar de inbound voor uitgenodigd wordt
 Kosten voor alle Nederlandse lessen
YEP - Wie betaalt voor wat ?
• Gastfamilie




Kost en inwoon
Kleine onkosten verbonden aan het familiale leven
Lucratieve en toeristische daguitstappen
Het is aangenaam indien de student als kind van het gezin mee op vakantie
mag, maar het is geenszins een verplichting
• De inbound





Schoolreizen ( Romereis,…) en BRESAreizen
Telefoonkaarten
Kledij, schoenen…
Producten voor persoonlijke hygiene, make-up..
Go Pass
Aanwervingsprocedure YEP
 STAP 0 Promotie en sensibilisering
vanaf nu
 STAP 1 Prelim. Application Form + Motivatiebrief + algemeen document
15 dec
 STAP 2 Screening kandidaten YEP comité + Rotex/Rebounds (Nieuw) kerstverlof
 STAP 3 Applic. form invullen + documenten en verklaringen verzamelen 15 jan
 STAP 4 Infodag 1
7 feb
indiening finale originele AF´s in tweevoud
+ ingevulde documenten geselecteerde gastfamilies
(Nieuw)
 STAP 5 Infodag 2
9 mei
 STAP 6 Aperitief van de Gouverneur
28 juni
Overhandiging bagde naamkaartjes, fanions…
Wat verwachten wij van de club
 HEP: Lees de documenten die door de jeugdcommissie doorgestuurd worden en
gebruik deze om actief in de kennissenkring te polsen naar kandidaten. Informeer bij
interesse de jeugdcommissie.
 STEP: Pols actief in de kennissenkring naar kandidaten en families. Informeer bij
interesse de jeugdcommissie.
 YEP: RC Diest heeft een budget voorzien om 1 student te steunen. Doel is om voor
het uitwisselingsjaar 2016-2017 hieraan deel te nemen. Informeer bij interesse de
jeugdcommissie.
Doel:
Via seminaries, conferenties en kampen ontwikkelt men burgerzin
en leiderschap bij jongeren.
Geselecteerde jongeren ontmoeten tegelijkertijd Rotarians en prominenten rondom onderwerpen die hen ter harte moeten gaan.
Wordt door één District voor de 3 Districten samen georganiseerd
Voorwaarden:
Duur:
van week-end tot week
Kandidatuur:
Kosten:
Tussen 20 en 30 jaar volgens de
gekozen programma’s en
thema’s
Jongere van Rotariër of niet
Uitsluitend via plaatselijke Rotary Club
Dossier
Transport
Home-hospitality
Editie 2015: Workshop : LEADERSHIP while discovering the CULINARY WORLD
• Wanneer: 15 – 19/4
• Waar: Castel Les Sorbiers in Heer-sur-Meuse
Informatie is reeds per mail doorgestuurd naar de club. Inschrijven kan tot 15/2.
Jeugduitwisseling
Korte Uitwisseling
Short term
Jaaruitwisseling
Long term
Jeugdorganisaties
Aanverwant Programma

similar documents