لینوکس ابونتو

Report

‫فهرست مطالب ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬چکیده‬
‫‪‬توزیع ‪Ubuntu‬‬
‫‪ ‬مقدمه‬
‫‪ ‬توزیع ‪pcLinux Os‬‬
‫‪‬تاریخچه‬
‫‪‬محیط گرافیکی‬
‫‪‬نصب لینوکس‬
‫‪‬محيط كاري ‪GNOME‬‬
‫‪‬توزیع چیست؟‬
‫‪‬محیط کاری ‪KDE‬‬
‫چکیده‬
‫‪‬‬
‫‪:Context‬‬
‫در تمام شرکت‌ها‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬مدرسه‌ها ‌و یا حتی بیمارستان‌ها ‌از سیستم عامل ویندوز‌ استفاده شده ‌و‬
‫سال‌هاست ‌‬
‫استفاده ‌از آن را مساوی‌ با راحتی ‌و آسانی می‌دانند وحتی با وجود این همه حفره‌های امنیتی هنوز‌ هم آن را‬
‫اختیار خودمان باشد ‌و بتوان‬
‫‌‬
‫در‬
‫فکر شود که کد‌های آن ‌‬
‫بهتر است ‌از امرو ‌ز به سیستم عاملی ‌‬
‫ترجیح می‌دهند‪‌ .‬‬
‫تغییر داد ‌و یا ویرایش کرد‪ .‬یکی ‌از این سیستم عامل‌ها لینوکس است‪.‬‬
‫آن‌ها را ‌‬
‫‪:Content‬‬
‫ی قابل‬
‫هر کامپیوتر ‌‬
‫بسیار انعطاف پذیر ‌و با قابلیت‌های باالست ‌و روی ‌‬
‫‌‬
‫لینوکس یک سیستم عامل رایگان‪ ،‬کد باز‪،‬‬
‫والدز خلق شد‪.‬‬
‫در سال ‪ 1991‬توسط لینوس بندیک تور ‌‬
‫نصب است که ‌‬
‫چکیده‬
‫‪‬‬
‫‪:Solution‬‬
‫در رابطه با سیستم‌عامل‬
‫با مراجعه به سایت‌ها ‌و منبع‌های اینترنتی‪ ،‬اطالعاتی گسترده ‌‬
‫نیاز خالصه‪‌ ،‬و ویژگی‌ها ‌و مزیت‌های این سیستم‌عامل‬
‫لینوکس جمع آوری شد‪ .‬مطالب تا حد ‌‬
‫نسبت به باقی سیستم‌عامل‌های موجود بررس ی شد‪.‬‬
‫‪:Improvements‬‬
‫در مورد سیستم عامل لینوکس باشد‪،‬‬
‫اگر‌چه این پروژه نمی‌تواند پاسخگوی‌ آن همه سوال ‌‬
‫نظر شما هم مانند‬
‫بیشتر ما با این سیستم عامل شود‪ .‬امیدوارم ‌‬
‫‌‬
‫اما سعی شد باعث آشنایی‬
‫آنقدر که هوس کنید ‌و یکی ‌از ورژن‌های‬
‫‌‬
‫در مورد این سیستم عامل به کلی عوض شود‪،‬‬
‫من ‌‬
‫در سیستمتان نصب کنید‪.‬‬
‫زیبای آن را ‌‬
‫‪:KeyWords‬‬
‫سیستم‌عامل‪ ،‬لینوکس‪ ،‬متن‌باز‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬گنو‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫‪‬‬
‫هر رو ‌ز شاهد پیشرفت این‬
‫کامپیوتر است ‌و ما ‌‬
‫‌‬
‫در زمینه‬
‫ن شک یکی ‌از رقابت‌های کشور‌های پیشرفته ‌‬
‫بدو ‌‬
‫نیز همزمان با این تحوالت پیش‬
‫کامپیوتر ‌‬
‫‌‬
‫تکنولوژی عظیم هستیم‪ .‬سیستم عامل‌ها ‌و نرم‌افزار‌های‬
‫کامپیوتر است‪.‬‬
‫‌‬
‫میروند‪ .‬سیستم عامل یکی ‌از مهمترین نرم‌افزار‌ها یک‬
‫دیگر را اجرا می‌کند‪ .‬نرم‌افزاری‌ که برای‬
‫بستر نرم‌افزاری‌ است که نرم‌افزار‌های ‌‬
‫در واقع ‌‬
‫سیستم عامل ‌‬
‫نیاز است‪.‬‬
‫استفاده ‌از توانایی‌های سخت افز ‌ار ‌و تقسیم آن بین برنامه‌های کاربردی ‌‬
‫آسانتر کردن بسیاری‌ ‌از کارها‬
‫‌‬
‫بر است‪ ،‬واسطی که با‬
‫در واقع سیستم عامل واسط اصلی بین ماشین ‌و کار ‌‬
‫‌‬
‫کامپیوتر ندارند بتوانند با آن به سادگی با‬
‫‌‬
‫موجب شد تا خیل عظیمی ‌از افراد که اطالع آنچنانی هم ‌از‬
‫کار کنند‪.‬‬
‫سیستم خود ‌‬
‫سیستم عامل رابط بین نرم‌افزار‌ها ‌و عملکرد سخت افزار‌ها میباشد ‌و نقش مدیریتی دارد‪.‬‬
‫تعدادی ‌از سیستم عامل‌ها عبارتند از ‪Dos,BeOs,windows,Unix,Linux :‬در اینجا ما به‬
‫انگیز لینوکس میپردازیم‪.‬‬
‫سیستم عامل شگفت ‌‬
‫تاریخچه‬
‫‪‬‬
‫تا سال ‪ 1991‬بود که با روند ر ‌و به رشدی که سخت افزار‌ها داشتند ‌و محدودیت‌ها برای‬
‫جز‬
‫ی نبود ‌‬
‫ی احساس می‌شد ‌و آن چیز ‌‬
‫کامپیوتر رو‌ به پایان بود هنوز‌ هم کمبود چیز ‌‬
‫‌‬
‫در حیطه‌ی سیستم عامل‪.‬‬
‫فقدانی عمیق عمیق ‌‬
‫‪ ،Dos‬قویترین سیستم عامل تا آن زمان‪ ،‬محصول‌ مایکروسافت بود که با قیمت پنجاه‬
‫هکر سیاتلی خریداری‌ شده بود‪ ،‬اما برای مدیریت پویای‬
‫دالر توسط بیل گیتس ‌از یک ‌‬
‫هزار ‌‬
‫‌‬
‫کامپیوتر فوق‌ العاده ضعیف بود‪ .‬کاربران سیستم‌های معمولی نمی‌توانستند محصول‌‬
‫‌‬
‫یک‬
‫نیز‬
‫بهتر بود اما کاربران این سیستم‌ها ‌‬
‫دیگری‌ را جایگزین کنند‪ ،‬وضعیت کاربران مکینتاش ‌‬
‫نیز‬
‫در این زمان حتی ظهور‌ سیستم عامل مینیکس ‌‬
‫بسیار با ‌ال کم بودند‪‌ .‬‬
‫‌‬
‫به دلیل قیمت‬
‫در همین زمان ریچارد استاملن سعی‬
‫بسیار گرانی داشت‪‌ .‬‬
‫‌‬
‫ن هسته‌ای‬
‫ی ‌از پیش نبرد چو ‌‬
‫کار ‌‬
‫در این راه‬
‫باز خلق کند‪ ،‬هرچند که زیاد ‌‬
‫کرد با پروژه گن ‌و لینوکس یک سیستم عامل کد ‌‬
‫او شد‪.‬‬
‫والدز ادامه دهنده راه ‌‬
‫در سال ‪ 1991‬تور ‌‬
‫موفق نبود‪ ،‬اما بعدها ‌‬
‫تاریخچه‬
‫‪‬‬
‫هر‬
‫پذیر ‌و با قابلیت‌های باالست ‌و ‌روی ‌‬
‫بسیار انعطاف ‌‬
‫‌‬
‫لینوکس یک سیستم عامل رایگان‪ ،‬کد باز‪،‬‬
‫قرار‬
‫در شبکه اینترنت ‌‬
‫در آن سال ‌‬
‫کامپیوتری‌ قابل نصب است‪ .‬اولین نسخه آن لینوکس ‪ 0.01‬بود که ‌‬
‫گرفت‪ .‬نسخه‌های بعدی آن که رفع عیب می‌شدند پیاپی می‌آمدند‪ .‬خالق لینوکس شخص لینوس‬
‫سراسر جهان تکمیل ‌شد ‌و به برنامه‌های‬
‫‌‬
‫است اما رو ‌ز به رو ‌ز توسط برنامه نویسان گم‌نامی ‌از‬
‫کاربردی آن افزوده ‌شد‪.‬‬
‫سیر هنوز‌ هم ادامه دارد تا اینکه محیط‌های گرافیکی لینوکس به وجود آمدند که سیل کاربران‬
‫این ‌‬
‫در پی داشت‪ ،‬امروزه هم تعداد کاربران لینوکس رو ‌ز به رو ‌ز د ‌ر حال‬
‫کامپیوتر به این سیستم عامل را ‌‬
‫‌‬
‫افزایش است‪.‬‬
‫نسخه‌های مختلفی ‌از لینوکس وجود دارد ‌از جمله‪:‬‬
‫‪RedHat,Suse,Mandrake,Ubunto‬‬
‫ی این نشان زیاد جدی‬
‫سایر سیستم عاملهای تجار ‌‬
‫‌‬
‫بر خالف‬
‫نیز یک پنگوئن است‪‌ .‬‬
‫نشان لینوکس ‌‬
‫ن نگرانی حرکت لینوکس است‪.‬‬
‫نشانگر وضعیت بدو ‌‬
‫‌‬
‫نیست‪ .‬نام این پنگوئن توکس است‪ .‬توکس‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫در يك سيستم استفاده‬
‫كنار هم ‌‬
‫در ‌‬
‫اگر شما مايليد ‌از سيستم عامل ويندو ‌ز ‌و لينوكس ‌‬
‫هشدار‪‌ :‬‬
‫كنيد‪ ،‬سعي كنيد ابتدا ويندو ‌ز را نصب نموده ‌و سپس لينوكس ردهت را نصب نماييد‪ .‬یکی ‌از‬
‫سایر‬
‫پر قدرت اوبونت ‌و است این توزیع نسبت به ‌‬
‫معروف‌ترین توزیع‌های لینوکس‪ ،‬توزیع واقعا زیبا ‌و ‌‬
‫ی دارد‪ ،‬کافی است س ی‌دی این را به دست آورید وسپس دستگاه را با‬
‫‌تر ‌و بهتر ‌‬
‫توزیع‌ها نصب راحت ‌‬
‫در صورت‬
‫استفاده ‌از این س ی‌دی بوت کنید‪ .‬اوبنت ‌و یک توزیع ‌از نوع الی ‌و می‌باشد بنابراین حتی ‌‬
‫نصب نکردن هم می‌توان ‌از محیط آن استفاده کرد‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله اول‌‬
‫فشار دادن کلید‬
‫‌‬
‫کامپیوتر خود را ‪Restart‬کنید ‌و با کلید‬
‫‌‬
‫قرار دهید‪،‬‬
‫در س ی‌دی رام ‌‬
‫س ی‌دی را ‌‬
‫‪del‬وارد بخش تنظیمات ‪startup‬شوید‪ ،‬حا ‌ال به قسمت ‪bois‬بروید ‌و س ی‌دی رام را تنظیم‬
‫در هنگام با ‌ال آمدن از ‪cdrom‬استفاده نماید ( مثل نصب تمامی سیستم عامل‌ها )‪.‬‬
‫نمایید تا ‌‬
‫‪ ‬مرحله دوم‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫حاال قسمت ‪boot‬توزیع ‪Ubuntu‬بارگذاری‌ شده است ‌و با اولین انتخاب وارد محیط گرافیکی لینوکس شوید‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله سوم‬
‫نیز می‌توانید ‌از محیط‬
‫‪Ubuntu 6.10‬به صورت کامل بارگذاری‌ شده حا ‌ال وقت نصب می‌باشد البته شما بدون‌ نصب ‌‬
‫بر روی آیکون‌ ‪install‬کلیک کنید تا صفحه نصب بارگذاری‌ شود‪.‬‬
‫استفاده کنید‪.‬خوب ‌‬
‫‪ ‬مرحله چهارم‬
‫تغییر زبان بخش نصب‪Ubuntu‬می‌باشد‪ .‬البته میتوان زبان فارس ی را انتخاب کرد اما چون‌ بعد ‌از نصب‬
‫این قسمت برای ‌‬
‫بر روی ‪Forward‬کلید‬
‫کار را انجام داد برای استاندارد بودن زبان نصب را همان ‪English‬انتخاب ‌و ‌‬
‫هم می‌توان این ‌‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله پنجم‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫کامپیوتر را با اینترنت تنظیم کنید‬
‫‌‬
‫در زمانی که می‌خواهید ساعت‬
‫این قسمت مربوط به تنظیمات تاریخ ‌و زمان ‌‬
‫در نقشه به سمت نقطه ایران برده ‌و کلیک کنید‪.‬خوب حا ‌ال نقشه به قسمت ایران زوم شده است ‌و‬
‫می‌باشد‪.‬موس را ‌‬
‫بر روی‬
‫مرکز کشور‪ ،‬تهران است‪Time zone ،‬را تنظیم کرده اید‪.‬حا ‌ال ‌‬
‫بر روی نقطه‌ای که نشان دهنده ‌‬
‫با کلیک ‌‬
‫‪Forward‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله ششم‬
‫در این قسمت شما باید زبان دوم ‪Keyboard‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‌‬
‫در سمت چپ ‪Iran‬را انتخاب کرده ‌و بعد ‌از بارگذاری‌ اطالعات‬
‫در لیست موجود ‌‬
‫بر ‌‬
‫چون‌ ما فارس ی زبان هستیم ‌‬
‫بر روی ‪Forward‬کلیک کنید‪.‬‬
‫جدید سمت راست ‪Iran pro‬را انتخاب می‌کنیم‪.‬حا ‌ال ‌‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫‪‬مرحله هفتم‬
‫در این قسمت شما باید اطالعات کاربری‌ خود ‌از جمله نام‪ ،‬نام کاربری‌ ‌و کلمه عبور‌ خود را وارد‬
‫‌‬
‫نمایید‪.‬‬
‫در قسمت ‪What is your name‬نام کامل خود را وارد نمایید‪.‬‬
‫‌‬
‫در قسمت ‪what name do you want to use to log in‬نام کاربری‌ برای ورود‬
‫‌‬
‫ی لینوکس را وارد نمایید‪.‬‬
‫به قسمت کاربر ‌‬
‫در قسمت ‪Choose a password to keep your account safe‬کلمه عبور‌‬
‫‌‬
‫برای وارد شدن به قسمت کاربری‌ لینوکس را وارد نمایید ( توجه داشته باشید اولین فیلد کلمه‬
‫تکرار آن است )‪.‬‬
‫عبو ‌ر ‌و دومین فیلد ‌‬
‫کامپیوتر شما هنگام الگین‬
‫‌‬
‫در قسمت ‪what is the name of this computer‬نام‬
‫‌‬
‫بر روی ‪Forward‬کلیک کنید‪.‬‬
‫با نام کاربری‌ ساخته شده است‪ .‬حا ‌ال ‌‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫‪‬مرحله هشتم‬
‫کار می‌کنند ‌از آن‬
‫اکثر دوستانی که تازه شروع به ‌‬
‫کار که ‌‬
‫می‌رسیم به قسمت تقریبا سخت ‌‬
‫اگر کل‬
‫در این صفحه شما می‌توانید به پارتیشن‌بندی هارد خود بپردازید‪‌ .‬‬
‫نگران هستند‪‌ .‬‬
‫کار اختصاص می‌دهید می‌توانید گزینه اول‌ را انتخاب کنید با‬
‫یک هارد دیسک را به این ‌‬
‫بر هارد دیسک پاک می‌شود ‌و به وسیله برنامه‬
‫انتخاب این گزینه تمام اطالعات موجود ‌‬
‫نصب کننده کل هارد برای لینوکس پارتیشن بندی می‌شود‪.‬‬
‫بر روی هارد خود اطالعات مهم یا سیستم عامل دیگری‌ مانند ویتندوز‌ دارید باید‬
‫اگر ‌‬
‫‌‬
‫بر نامه‬
‫ظاهر می‌شود شما به کمک ‌‬
‫‌‬
‫ودر صفحه جدید که‬
‫گزینه دوم را انتخاب کنید ‌‬
‫مخصوص این سیستم عامل می‌توانید هارد خود را پارتیشن بندی کنید‪.‬‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫یر را برای لینوکس بسازید‬
‫الزم به یاد آوری است که باید حداقل د ‌و پارتیشن ز ‌‬
‫‪swap‬‬
‫‪hom‬‬
‫اگر چنانچه سیستم عامل برای انجام کاری‌‬
‫پارتیشن سواپ حافظه سیستم عامل می‌باشد ‌‬
‫حافظه کم آورد ‌از اینکه حافظه استفاده می‌کند‪ .‬وجود نداشتن این حافظه باعث کندی‬
‫مقدار این‬
‫‌‬
‫وحشتناک سیستم عامل می‌گردد پس الزم است این حافظه حتما ساخته شود‪.‬‬
‫قرار‬
‫برابر رم دستگاه یا حافظه فیزیکی دستگاه می‌باشد پارتیشن هوم برای ‌‬
‫حافظه معمو ‌ال د ‌و ‌‬
‫بر روی سیستم ‌و اطالعات سیستمی می‌باشد‪.‬‬
‫گرفتن اطالعات شما ‌‬
‫البته پارتیشن‌های دیگری‌ هم می‌توانید بسازید که بسته به کاریشان به انتخاب شما بستگی‬
‫دارد‪.‬‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫در پارتیشن بندی گزینه دوم را انتخاب کنید‪ .‬یک‬
‫بهتر است ‌‬
‫ی دارید ‌‬
‫بر روی هارد دیسک خود سیستم عامل دیگر ‌‬
‫اگر ‌‬
‫‌‬
‫یر که همراه این دیسک یعنی دیسک اوبونت ‌و می‌باشد هارد‬
‫بهتر است با برنامه ز ‌‬
‫آغاز کنید ‌‬
‫توصیه‪ :‬قبل ‌از اینکه نصب را ‌‬
‫آغاز کنید‪Gparted .‬یک برنامه برای‬
‫خود را پارتیشن بندی نموده ‌و سپس سیستم را ریست ‌و بعد ‌از آن نصب اوبونت ‌و را ‌‬
‫پارتیشن بندی می‌باشد‪.‬‬
‫نیاز دارد‪ ،‬اولین پارتشین ‌از نوع ‪‌ ext3‬و دومین پارتیشن ‌از نوع‬
‫توزیع ‪Ubuntu 6.10‬به د ‌و پارتیشن جهت نصب ‌‬
‫‪swap‬میباشد‪ .‬البته کاربرانی که ‪RAM‬باالی ‪ 512‬مگابایت دارند نیازی‌ به ایجاد پارتیشن ‪swap‬ندارند‪ ،‬اما جهت‬
‫بهتر است این پارتیشن را ایجاد کنید‪.‬‬
‫تر رفتن سرعت ‌‬
‫با ‌ال ‌‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫برابر مقدار ‪ram‬شما باشد‪،‬‬
‫بیشتر ‌از د ‌و ‌‬
‫‌‬
‫توجه داشته باشید که پارتیشن ‪swap‬نباید‬
‫بر فرض مثال اگر ‪ram‬شما ‪ 256‬مگابایت است‪ ،‬پارتیشن ‪swap‬را ‪ 512‬مگابایت ایجاد‬
‫‌‬
‫کنید‪.‬‬
‫یر‬
‫کنار ویندو ‌ز نصب کنید مشکلی نیست‪ ،‬پس کار‌های ز ‌‬
‫در ‌‬
‫اگر می‌خواهید لینوکس را ‌‬
‫حا ‌ال ‌‬
‫را انجام دهید‪.‬‬
‫منتظر‬
‫‌‬
‫بر روی ‪Manually edit partition table‬کلیک کنید ‌و‬
‫در این قسمت ‌‬
‫‌‬
‫بارگذاری‌ ‪gparted‬شوید‪.‬‬
‫در آورده است‪.‬‬
‫ی شده ‌و لیست ‪drive‬های شما را به نمایش ‌‬
‫حاال ‪gparted‬بارگذار ‌‬
‫کنار ویندوز‌ داشته باشیم پس قسمتی ‌از هارد که نیازی‌‬
‫در ‌‬
‫خوب ما می‌خواهیم لینوکس را ‌‬
‫به آن نبود را ‪Resize‬کردم‪ ،‬البته شما می‌توانید یکی ‌از پارتیشن‌های خود که بیش ‌تر از ‪5‬‬
‫گیگابایت فضا داشته باشد را حذف کنید تا پارتیشن لینوکس را آنجا بسازید‪.‬‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫نظر کلیک راست کرده ‌و گزینه‬
‫بر روی پارتیشن مورد ‌‬
‫‪Resize‬کردن پارتیشن ‌‬
‫برای‬
‫باز می‌شود رو‌ به روی ‪Free space‬‬
‫در پنجره‌ای که ‌‬
‫‪Resize/move‬کلیک کنید‪‌ ،‬‬
‫‪following‬میزان فضایی که می‌خواهید به پارتیشن لینوکس اختصاص دهید ‌را به‬
‫نظر کلیک ‌راست‬
‫بر روی پارتیشن مورد ‌‬
‫مگابایت وارد نمایید‪ .‬برای حذف یک پارتیشن ‌‬
‫کرده و ‪Delete‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫مث ‌ال ما برای نصب مقدار ‪ 8.85‬گیگابایت را به لینوکس اختصاص داده‌ام تا وقتی‬
‫بر نخورم‪.‬‬
‫برنامه‌های مختلف را نصب می‌کنم به مشکل کم بود فضا ‌‬
‫اینکار من یکی ‌از پارتیشن‌های خودم با‬
‫‌‬
‫انگار پارتیشن ‪swap‬کام ‌ال ‌از یاد ما رفته‪ ،‬برای‬
‫‌‬
‫در با ‌ال‬
‫فضا ‪ 941‬مگابایت که نیازی‌ به وجودش نداشتم را حذف کردم ( روش حذف را ‌‬
‫نیز استفاده کنید‪.‬‬
‫ی که قب ‌ال آزاد کردید ‌‬
‫نوشته شده )‪ ،‬البته شما می‌توانید ‌از همان مقدار ‌‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫بر روی پارتیشن ‪ 8.85‬گیگابایتی آزاد که با نام ‪unallocated‬مشخص شده است‬
‫حا ‌ال ‌‬
‫باز شده است ‌و حجم‬
‫کلیک راست کرده و ‪new‬را انتخاب کنید‪ .‬حا ‌ال پنجره ایجاد پارتیشن ‌‬
‫بر حسب مگابایت وارد نمایید و ‪File system‬را‬
‫پارتیشن را می‌توانید از ‪‌ New size‬‬
‫بر روی ‪Add‬کلیک کنید‪.‬حاال به سراغ ایجاد پارتیشن‬
‫برای لینوکس ‪Ext3‬انتخاب کنید ‌و ‌‬
‫‪swap‬می‌رویم‪‌ ،‬از آنجایی که ‪Ram‬این کامپیوتر ‪ 256‬مگابایت می‌باشد‪ ،‬من پارتیشن‬
‫بر روی پارتیشن ‪ 941‬مگابایتی که‬
‫اینکار ‌‬
‫‌‬
‫‪swap‬را با فضای ‪ 512‬مگابایت می‌سازم‪ .‬برای‬
‫باز شده‬
‫در پنجره ‌‬
‫‪delete‬کرده بودم کلیک راست می‌کنم و ‪new‬را انتخاب می‌کنم‪‌ ،‬‬
‫قرار می‌دهم و ‪File system‬را ‪Linux-swap‬‬
‫ی ‪ 512‬مگابایت ‌‬
‫‪New size‬را مساو ‌‬
‫بر روی‬
‫نیاز ایجاد شده است‪ .‬حا ‌ال ‌‬
‫بر روی ‪Add‬کلیک می‌کنم‪.‬حاال پارتیشن‌های مورد ‌‬
‫‌و ‌‬
‫در جدول‌ پارتیشن‌ها اعمال شود تا به مرحله بعدی‬
‫‪Forward‬کلیک کنید تا تغییرات شما ‌‬
‫بروید‪.‬‬
‫‪‬مرحله نهم‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫یوتر ‌و‬
‫در باره نوع پارتیشن‌ها ‌و تعداد آن‌ها اسم کامپ ‌‬
‫در قسمت بعد ‌از پارتیشن بندی اطالعات مختصری‌ ‌‬
‫‌‬
‫زمان سیستم به شما داده می‌شود ‌و شما می‌توانید با زدن دکمه اینستال‪ ،‬نصب نمودن این لینوکس‬
‫آغاز کنید‪.‬‬
‫دوست داشتنی را ‌‬
‫‪‬مرحله دهم‬
‫در حال نصب است بعد ‌از رسیدن به صددرصد لینوکس شما تقریبا نصب‬
‫لینوکس به صورت درصدی ‌‬
‫شده است‪.‬‬
‫نصب لینوکس‬
‫‪‬‬
‫‪‬مرحله یازدهم‬
‫بر این است که ایا قصد ریست سیستم‬
‫به محض تمام شدن این مراحل پیغامی را میبینید که مبنا ‌‬
‫بهتر است ریست شود‪.‬‬
‫خود را دارید که ‌‬
‫‪‬مرحله دوازدهم‬
‫ظاهر می‌شود‪،‬‬
‫‌‬
‫بعد ‌از انکه دستگاه را ریست نمودید بعد ‌از مدتی صفحه آغازین لینوکس اوبونت ‌و‬
‫حا ‌ال می‌توانید یوز ‌ر ‌و پسورد خود را وارد نموده ‌و ‌از دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یکی ‌از سواالتی که توسط کاربرانی که مایل به انتقال به سیستم‌عامل گنو‪/‬لینوکس‬
‫هستند مطرح می‌شود‪ ،‬انتخاب توزیع است‪ .‬چرا انواع مختلفی ‌از گنو‪/‬لینوکس‬
‫در این جا به معرفی اصول‌ ‌و مفاهیم‬
‫‌تر است؟ ‌‬
‫وجود دارد؟ کدامیک مناسب ‌‬
‫توزیع‌های گنو‪/‬لینوکس ‌و معرفی برخی ‌از آن‌ها می‌پردازیم‪.‬‬
‫اص ‌ال توزیع چیست؟ همانطور‌ که می‌دانید‪ ،‬سیستم‌عامل گنو‪/‬لینوکس به خودی‬
‫هر کس می‌تواند‬
‫خود یک سیستم‌عامل آزاد ‌و رایگان است‪ .‬گنو‪/‬لینوکس را ‌‬
‫جمع‌آوری کرده ‌و به نام خودش به رایگان عرضه کرده ‌و به فروش برساند‪ .‬علت‬
‫هر‬
‫بسیار زیادی تشکیل شده که ‌‬
‫‌‬
‫چیست؟ سیستم‌عامل گنو‪/‬لینوکس ‌از بخش‌های‬
‫قرار‬
‫در یک سمت جهان ‌‬
‫هر یک ‌‬
‫بخش آن توسط عده‌ای خاص توسعه می‌یابد که ‌‬
‫دارند‪ .‬معروف است که می‌گویند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در یک کشو ‌ر ساخته‌اند‪.‬‬
‫هر قسمت آن ا ‌‬
‫گنو‪/‬لینوکس مانند هواپیمایی است که ‌‬
‫ر‬
‫در صورتی که شما به عنوان یک‬
‫شمار می‌رود‪‌ .‬‬
‫‌‬
‫البته این نکته نقطه قوت آن به‬
‫بر بخواهید یک گنو‪/‬لینوکس داشته باشید‪ ،‬باید تمام این قطعات را جداگانه‬
‫کار ‌‬
‫جمع‌آوری کرده ‌و پس ‌از کامپایل استفاده نمایید‪ .‬درصد کمی ‌از مردم این امکان ‌و‬
‫توانایی را دارند‪ .‬بنابراین افراد ‌و شرکت‌هایی اقدام به جمع‌آوری این قطعات مجزا‬
‫بر آن برای این مجموعه برنامه‌های‬
‫کنار هم کرده‌اند ‌و عالوه ‌‬
‫قرار دادن آن‌ها ‌‬
‫‌و ‌‬
‫کار نصب ‌و مدیریت سیستم را برای کاربران آسان‬
‫نصب ‌و مدیریت نوشته‌اند تا ‌‬
‫کنند‪ .‬به این مجموعه‌ها که توسط افراد ‌و شرکت‌ها گردآوری شده است‪ ،‬توزیع‬
‫یا ‪Distribution‬گنو‪/‬لینوکس می‌گویند‪.‬‬
‫‪‬علت تنوع توزیع‌ها چیست؟ ‪‬‬
‫دیگر‬
‫‌‬
‫هر یک ‌از توزیع‌های گنو‪/‬لینوکس دارای ویژگی‌های خاص ی است که آن‌را ‌از توزیع‬
‫متمایز می‌کند‪ .‬مث ‌ال ممکن است برنامه‌های نصب آن‌ها با هم تفاوت داشته باشند (البته‬
‫‌‬
‫اصو ‌ل نصب همه گنو‪/‬لینوکس‌ها یکسان است) ‌و یا ابزارهای مدیریتی گرافیکی تهیه شده با‬
‫هم متفاوت باشند ‌و یا نسخه برنامه‌هایی که با یک توزیع خاص ارائه می‌شوند جدیدت ‌ر یا‬
‫‌تر باشند‪ ،‬محل فایل‌های پیکربندی آن‌ها متفاوت باشد‪‌ ،‬و یا ممکن است توزیع‌هایی‬
‫قدیمی ‌‬
‫مخصوص امور‌ خاص طراحی شده باشند‪ .‬مث ‌ال مخصوص سرویس‌دهنده‌ها‪ ،‬مخصوص‬
‫ایستگاه‌های کاری‪ ،‬مخصوص کامپیوترهای قدیمی‪ ،‬مخصوص مدیریت شبکه‪ ،‬مخصوص‬
‫هر فرد یا گروه خالقی می‌تواند‬
‫ی ‌و به همین ترتیب‪ .‬بنابراین ‌‬
‫چند رسانه‌ای‪ ،‬مخصوص باز ‌‬
‫توزیع مخصوص خود را ارائه نماید‪ .‬مث ‌ال برخی ‌از توزیع‌ها برای نصب ‌و پیکربندی آسان بهینه‬
‫سازی‌ شده‌اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در ازای دریافت یا استفاده ‌از خدمات‬
‫توزیع‌ها به د ‌و صورت تجاری‌ ‌و رایگان ارائه می‌شوند‪ .‬یعنی ‌‬
‫پشتیبانی برخی ‌از آن‌ها باید پو ‌ل پرداخت شود ‌و برخی ‌از آن‌ها رایگان هستند‪ .‬البته به ه ‌ر حال شما‬
‫اکثر موارد قادرید تا یک توزیع گنو‪/‬لینوکس را چه رایگان ‌و چه تجاری‌ به تعداد نامحد ‌ود کپی ‌و‬
‫در ‌‬
‫‌‬
‫تجاری‌ ‌و برخی ‌از‬
‫غیر ‌‬
‫اکثر توزیع‌های ‌‬
‫مگر آنکه تولید کننده شما را محدود کرده باشد‪‌ .‬‬
‫توزیع نمایید‪‌ ،‬‬
‫ی بصورت رایگان ‌از سایت‌های مربوطه قابل دانلود هستند‪.‬‬
‫توزیع‌های تجار ‌‬
‫در صورتی که گنو‪/‬لینوکس را یاد بگیرید‪ ،‬مهم نیست ‌از چه توزیعی استفاده کنید‪ .‬چون‌ همه آن‌ها‬
‫‌‬
‫نیز قابل انجام‬
‫دیگر ‌‬
‫در توزیع ‌‬
‫در یک توزیع انجام می‌دهید‪‌ ،‬‬
‫ذاتا شبیه هم هستند ‌و تمام اموری که ‌‬
‫دیگر ‌و با اندکی تفاوت)‪.‬‬
‫خواهد بود (شاید به نح ‌و ‌‬
‫دیگر ایجاد شده‌اند که آن‌ها را‬
‫در توزیع‌های ‌‬
‫برخی ‌از توزیع‌ها ‌از ایجاد تغییرات ‌و بهینه‌سازی‌هایی ‌‬
‫بر دبیان است‪ .‬یا‬
‫بر یک توزیع می‌نامند‪ .‬مث ‌ال توزیع ‪Ubuntu‬یک توزیع مبتنی ‌‬
‫توزیع‌های مبتنی ‌‬
‫مث ‌ال توزیع فارس ی پارسیکس یک توزیع مبتنی بر ‪KANOTIX‬است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬کدام توزیع؟‬
‫هر یک ‌از توزیع‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند‪.‬‬
‫در با ‌ال اشاره کردیم‪‌ ،‬‬
‫همانطوری که ‌‬
‫نظر پایداری‌ ‌و‬
‫دیگر ممکن است ‌از ‌‬
‫بسیار راحت است ‌و یک توزیع ‌‬
‫‌‬
‫مث ‌ال برنامه نصب یک توزیع‬
‫امنیت مطرح باشد ‌و به همین ترتیب‪.‬‬
‫یر دارد‪:‬‬
‫انتخاب توزیع بستگی به شرایط ز ‌‬
‫ سطح علمی کاربر‬‫ مورد استفاده ‌از گنو‪/‬لینوکس‬‫ ویژگی‌های توزیع‬‫ بازار‬‫اکنون‌ به بررس ی یکایک این شرایط می‌پردازیم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬الف‪ :‬سطح علمی کاربر‪ :‬کاربرانی که دارای آشنایی کمتری‌ با گنو‪/‬لینوکس هستند‪ ،‬جذب‬
‫قادر می‌سازد‬
‫توزیع‌هایی می‌شوند که دارای ابزارهای پیکربندی گرافیکی است که آن‌ها را ‌‬
‫‌تر سیستم‌شان را اداره ‌و نصب نمایند‪ .‬همچنین دارای نرم‌افزارهای جدیدی باشد که‬
‫راحت ‌‬
‫‌تر‬
‫کار مناسب ‌‬
‫حداکثر قابلیت‌ها را ارائه نماید‪‌ .‬از توزیع‌هایی که برای کاربران تازه ‌‬
‫‌‬
‫به آن‌ها‬
‫هستند‪ ،‬می‌توان اوبونتو ‪ ،Ubuntu‬زوزه ‪ ،SuSE‬فدورا ‪ ،Fedora‬مندریوا‬
‫‪Mepis‬و‬
‫‪ ،Mandriva‬لیندوز‌‪ ،Lindows‬لیکوریس‪ ،Lycoris‬مپیس‬
‫‌تر هستند ‌و ابزارهای پیکربندی گرافیکی‬
‫‪XandarOS‬را نام برد‪ .‬کاربرانی که پیشرفته ‌‬
‫‌تر است جذب توزیع‌های‬
‫برایشان مهم نبوده‪ ،‬کیفیت ‌و سرعت سیستم برایشان مهم ‌‬
‫‌تر مانند دبیان ‪ ،Debian‬جنتو ‪‌ Gentoo‬و اسلکور‌ ‪Slackware‬می‌شوند‪.‬‬
‫حرفه‌ای ‌‬
‫در عوض‬
‫دشوار باشد‪ ،‬ولی ‌‬
‫‌‬
‫‌کار‬
‫ممکن است نصب ‌و راه‌اندازی‌ این توزیع‌ها برای کاربران تازه ‌‬
‫پایدار هستند‪.‬‬
‫‌‬
‫بسیار باکیفیت ‌و‬
‫‌‬
‫هر سه آن‌ها‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ب‪ :‬مورد استفاده ‌از گنو‪/‬لینوکس‪ :‬برخی ‌از توزیع‌ها مخصوص نیازهای خاص ی طراحی شده‌اند‪ .‬مث ‌ال امروزه ‌از اصلی‌ترین‬
‫ی اشاره نمود‪ .‬البته برخی ‌از توزیع‌ها این امکان را به شما می‌دهند که‬
‫نیازها می‌توان به سرویس‌دهنده‌ها ‌و ایستگاه‌های کار ‌‬
‫هنگام نصب‪ ،‬نوع مصرف آن‌ها را تعیین کنید ‌و با توجه به انتخاب شما‪ ،‬نرم‌افزارهای مربوط به آن مصرف خاص نصب‬
‫نیاز طراحی شده‌اند‬
‫خواهند شد‪ .‬مث ‌ال اوبونتو‪ ،‬فدورا ‌و دبیان این امکان را دارا هستند‪ .‬برخی ‌از توزیع‌ها تنها مخصوص یک ‌‬
‫نیاز می‌باشند‪ .‬مث ‌ال گنو‪/‬لینوکس کناپیکس ‪Knoppix‬که یک توزیع روی میزی‌ است‪ ،‬تنها‬
‫‌و دارای ابزارهای مربوط به آن ‌‬
‫دارای ابزارهایی است که برای کاربران روی میزی‌ کاربرد دارد‪‌ ،‬و یا گنو‪/‬لینوکس ‪SOL‬تنها به درد وظایف یک‬
‫سرویس‌دهنده می‌خورد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ج‪ :‬ویژگی‌های توزیع‪ :‬برخی اوقات یک توزیع دارای ویژگی‌های خاص ی است‬
‫که آنرا برای استفاده قابل انتخاب می‌سازد‪ .‬مث ‌ال گنو‪/‬لینوکس‬
‫اورالوکس ‪Oralux‬دارای امکانات مخصوص نابینایان می‌باشد‪ .‬مانند‬
‫شناسایی صفحه نمایش‌های بریل ‌و یا مرو ‌ر صوتی وب ‌و پست الکترونیک‪‌ .‬و یا‬
‫یک گنو‪/‬لینوکس ممکن است سخت‌افزارهای خاص ی را به خوبی پشتیبانی‬
‫نماید‪‌ .‬و یا ممکن است سرعت ‌و کیفیت یک توزیع یا آسانی استفاده ‌از آن‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫مالک انتخاب ‌‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ج‪ :‬ویژگی‌های توزیع‪ :‬برخی اوقات یک توزیع دارای ویژگی‌های خاص ی است که‬
‫آنرا برای استفاده قابل انتخاب می‌سازد‪ .‬مث ‌ال گنو‪/‬لینوکس اورالوکس ‪Oralux‬‬
‫دارای امکانات مخصوص نابینایان می‌باشد‪ .‬مانند شناسایی صفحه نمایش‌های‬
‫بریل ‌و یا مرو ‌ر صوتی وب ‌و پست الکترونیک‪‌ .‬و یا یک گنو‪/‬لینوکس ممکن است‬
‫سخت‌افزارهای خاص ی را به خوبی پشتیبانی نماید‪‌ .‬و یا ممکن است سرعت ‌و‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫کیفیت یک توزیع یا آسانی استفاده ‌از آن مالک انتخاب ‌‬
‫در باز ‌ار ‌و یا نبود آن مالک انتخاب‬
‫‪ ‬د‪ :‬بازار‪ :‬ممکن است موجود بودن یک توزیع ‌‬
‫در ایران فراوان‌ترین توزیع گنو‪/‬لینوکس‪ ،‬توزیع فدورا ‌و ردهت است‪.‬‬
‫باشد‪ .‬مث ‌ال ‌‬
‫اص ‌ال برخی افراد ‌و موسسات گنو‪/‬لینوکس را به نام ردهت می‌شناسند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Ubuntu‬یکی ‌از معتبرترین مشتقات دبیان هست که تا کنون‌ توانسته آبروی دبیان را جمع کند‪.‬‬
‫‪gNewSense ،Freespire ،Linux Mint‬از فرزندان ‪ubuntu‬هستند‪.‬‬
‫‪ubuntu‬دارای ورژن‌های ‪ 32‬بیت و ‪ 64‬بیت ‌و همچنین ورژن‌ مخصوص پردازنده‌های ‪Itanium‬یز دارد‪Ubuntu .‬‬
‫بر روی ‪،desktop‬‬
‫چندین توزیع برای کاربران خود عرضه کرده است خود ‪Ubuntu‬با میزکار ‪‌ GNOME‬‬
‫نظر گفته است‪.‬‬
‫در ‌‬
‫‪laptop‬و ‪l server‬ها ‌‬
‫میز کار ‪Xfce‬‬
‫‪Xubuntu‬با ‌‬
‫در مدارس برای کودکان مشابه نسخه های ‪Child‬‬
‫‪ Edubuntu‬نسخه مخصوص برنامه‌های آموزش ی جهت بکارگیری‌ ‌‬
‫‪Ubuntu Studio‬که این نسخه برای کاربردهای ‪multimedia‬آماده شده است‪‌ .‬و توزیع ‪Ubuntu JeOS‬‬
‫در مورد ‪virtual appliances‬قر ‌ار‬
‫بیشتر اسکوپش را ‌‬
‫‌‬
‫که جدیدترین توزیع ‪Ubuntu‬محسوب می‌شود‪ ،‬این پروژه‬
‫داده است‪.‬‬
‫در تاریخ ‪April 24, 2008‬با نام ‪Hardy Heron) ( 8.04‬عرضه شده است ‌و نسخه ‪Desktop‬آن‬
‫نسخه‌ای که ‌‬
‫تا سال ‪‌ 2011‬و نسخه ‪Server‬آن تا سال ‪ 2013‬پشتیبانی می‌شود‪ .‬این نسخه از ‪‌ Linux kernel 2.6.22‬و کامپایلر‬
‫‪GCC 4.1.2‬بهره می‌برد‪.‬‬
‫در ماه‌های پایانی سال ‪2008‬‬
‫‪OpenOffice‬ورژن‌ ‪ 2.4‬و ‪GIMP 2.4.5‬همراه آن نصب می‌شود‪ .‬نسخه بعدی که ‌‬
‫قرار است تا سال ‪ 2010‬ساپورت گردد‪.‬‬
‫عرضه شد ‪Intrepid Ibex‬نام دارد که ‌‬
‫‪‬‬
‫بر لینوکس‬
‫‪‬پارسیکس گنو‪/‬لینوکس یک دیسک زنده‪LiveCD‬مبتنی ‌‬
‫در آن ‌از میزکار ‪GNOME‬به‬
‫‪KANOTIX‬و ‪Debian‬است که ‌‬
‫بر آن بوده تا با حذف‬
‫میزکار پیش‌گزیده استفاده شده ‌و سعی ‌‬
‫‌‬
‫عنوان‬
‫در اختی ‌ار کاربران‬
‫میزکار سبک با امکانات الزم ‌‬
‫‌‬
‫بسته‌های نرم‌افزاری‌ اضافی‪ ،‬یک‬
‫بر زبان‌های متعدد دیگر‪،‬‬
‫قرار داده شود‪ .‬پارسیکس گنو‪/‬لینوکس عالوه ‌‬
‫‌‬
‫همچنین بطور‌ پیش‌گزیده ‌از صفحه کلید فارس ی پشتیبانی کرده ‌و با استفاده‬
‫در آن فارس ی تایپ نمایید‪.‬‬
‫‌از کلیدهای ‪Alt+Shift‬یا ‪Alt+Ctrl‬می‌توانید ‌‬
‫ی واژه‌نامه آزاد ‌و بازمتن ‪xFarDic‬و‬
‫پارسیکس گنو‪/‬لینوکس همچنین حاو ‌‬
‫قلم‌های آزاد فارس ی ‌از پروژه‌ ‪FPF‬می‌باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پایدار عرضه شده ‌از پارسیکس ‪Parsix GNU/Linux 1.0‬با نام‬
‫‌‬
‫‪ ‬آخرین نسخه‬
‫‪Ramon‬می‌باشد‪Parsix Ramon R1.‬دارای آپدیت‌های جدید ‌و بسیاری‌ ‌از مشکالت ‌و‬
‫خفره‌های امنیتی آن فیکس شده اند‪ .‬این نسخه در ‪ 23‬اسفند ماه ‪ 86‬با کرنل ‪2.6.23.14‬‬
‫عرضه شده است‪.‬‬
‫در نسخه جدید از‪،OpenOffice.org 2.3.1 ،GNOME 2.20.3‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪Pidgin 2.3.1 Exaile ،glibc 2.7 ،GIMP 2.4.4 ،Iceweasel 2.0.0.12‬‬
‫دیگر دیده می‌شود‪.‬‬
‫‪‌ xFarDic 0.10.3 ،0.2.1‬و کلی بسته‌های نرم‌افزاری‌ ‌‬
‫در یکم اردیبهشت‬
‫‪‬همچنین نسخه تستی ‪Parsix GNU/Linux 1.5‬با نام ‪‌ Viola‬‬
‫ماه عرضه شده است که بهره گیری‌ از ‪OpenOffice.org 2.4.0‬و ‪GNOME‬‬
‫‪2.22.1‬با کرنل ‪‌ 2.6.24.4‬از جمله برتری‌های آن است البته باید توجه شود که این نسخه‬
‫فع ‌ال بتا می‌باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪PCLinuxOS ‬در سال ‪ 2003‬از ‪Mandrake‬متولد شد و تاکنون به عنوان یک‬
‫نسخه بهبود یافته ‪Mandrake‬شناخته می‌شود‪ .‬آخرین نسخه پایداری که عرضه شده‬
‫است ‪ PCLinuxOS 2007 Final‬می‌باشد‪ .‬این نسخه از کرنل ‪ 2.6.16‬و کامپایلر‬
‫‪GCC 3.3.1‬بهره می‌گیرد و همچنین بسته‌های نرم‌افزاری ‪RPM‬را می‌پذیرد‪.‬‬
‫متاسفانه فقط نسخه ‪ 32‬بیتی از آن عرضه شده است و هنوز نسخه ‪ 64‬بیتی برای آن عرضه‬
‫نشده است‪.‬‬
‫میزکار ‪KDE‬تنها میزکاری هست که توسط ‪PCLinuxOS‬استفاده شده است‪.‬‬
‫البته نسخه پایدار جدید و قوی آن با نام ‪PCLinuxOS MiniMe 2008‬در راه است‬
‫که کلی اصالحات در آن صورت گرفته و بزودی عرضه خواهد شد و همچنین میزکار‬
‫‪GNOME 2.21.2‬نیز در آن استفاده شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Mandriva Linux ‬یکی ‌از پیرترین سیستم عامل‌های ‪Unix-Like‬می‌باشد که تا قبل‬
‫در ابتدای سال ‪ 2005‬با‬
‫از ‪ 2005‬با نام ‪Mandrake Linux‬این توزیع را می‌شناختیم‪ ،‬ولی ‌‬
‫خرید ‪Conectiva Linux‬توسط ‪‌ Mandrakesoft‬و ادغام شدن ‪Mandrake‬‬
‫تغییر نام داد‪.‬‬
‫‪Linux‬و ‪Conectiva Linux‬را به ‪‌ Mandriva Linux‬‬
‫یر‬
‫یر شاخه‌های مستقیم ‪Red Hat‬می‌باشند که تنها ز ‌‬
‫‪Mandrake‬و ‪Conectiva‬یک ‌از ز ‌‬
‫در سال ‪2003‬‬
‫شاخه‌هایی که از ‪Red Hat‬پیش ‌از آن د ‌و جدا شده بود ‪Caldera‬بود که ‌‬
‫متوقف شد و ‪Mandriva‬را می‌توان اولین فرزند ‪Red Hat‬دانست‪ .‬آخرین نسخه عرضه‬
‫شده توسط ‪Mandriva‬سال ها پیش با نام ‪Mandriva Linux 2008 Spring‬‬
‫عرضه شده است‪.‬‬
‫این نسخه ‌از کرنل ‪ 2.6.24.4‬بهره مند است ‌و فرمت ‪ext3‬را بعنوان پاراتیشن بندی پیش فرض‬
‫در ماندریوا قابل اجرا هستند‪.‬‬
‫نظر دارد‪ .‬بسته‌های نرم‌افزاری‌ ‪‌ RPM‬‬
‫در ‌‬
‫هارد دیسک ‌‬
‫‪‬‬
‫‪Mandriva‬نسخه هایی برای پردازندهای ‪ 32‬و ‪ 64‬بیتی عرضه کرده است ‌و‬
‫‪‬‬
‫نیز نسخه‌ای عرضه نموده این نسخه مانند‬
‫همچنین برای پردازنده‌های ‪‌ Power PC‬‬
‫در حالت ‪Live‬‬
‫بر دارد‪‌ .‬‬
‫در ‌‬
‫میز کار‌های ‪KDE‬و ‪GNOME‬را ‌‬
‫نسخه‌های پیشین ‌‬
‫سایر نسخه‌های قبلی خود دارای افکت‌های سه بعدی می‌باش‪ ..‬از ‪Live‬موزیک‬
‫مانند ‌‬
‫بر روی یک موزیک نگه می‌دارد‬
‫پلیر استفاده میکند بطوری که هنگامی که موس را ‌‬
‫‌‬
‫ی‬
‫بیشتر با برخی مودم‌ها پیدا‬
‫‌‬
‫(کلیک نمی کنید) آهنگ پخش می‌شود این توزیع سازگار ‌‬
‫در پایان این توزیع را برای کسانی که عاشق زیبایی هستند پیشنهاد می‌کنیم‬
‫کرده است‪‌ .‬‬
‫منحصر به فرد این توزیع استفاده ‌از این سیستم عامل برای کنفرانس‬
‫‌‬
‫بخاطر ویژگی‌های‬
‫‌‬
‫فوق‌العاده هست ‌و به همراه داشتن ‪Live CD‬این توزیع یکی ‌از لوازم ضروری‌ یک‬
‫مهندس است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای‬
‫‪‬خوب‪ ،‬در بازار ایران در مورد انتخاب توزیع محدودیت‌های فراوانی وجود دارد‪ .‬با توجه به توزیع‌های موجود در بازار‪‌ ،‬‬
‫مصارف زیر توزیع‌های مقابل آن توصیه می‌شوند‪:‬‬
‫ی–کاربران تازه‌کار‪ :‬اوبونتو‪ ،Ubuntu‬زوزه‪ ،SuSE‬پارسیکس ‪Parsix‬مپیس‬
‫مصرف میزکار‪Desktop‬ایستگاه‌کار ‌‬
‫‪ ،MEPIS‬فدورا ‪ ،Fedora‬مصرف میزکار ‪Desktop‬ایستگاه‌کاری – کاربران حرفه‌ای‪ :‬دبیان ‪ ،Debian‬اسلکور‬
‫‪ ،Slackware‬جنتو ‪Gentoo‬مصرف سرویس‌دهنده‪ :‬دبیان ‪ ،Debian‬اسلکور‌‪ ،Slackware‬فدورا ‪Fedora‬‬
‫دیسک‌های زنده‪ :‬کناپیکس ‪ ،Knoppix‬پارسیکس ‪ ،Parsix‬کانوتیکس‪Kanotix‬شبدیکس ‪Shabdix‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬محیط لینوکس شامل ‪ 2‬بخش‪ ،‬محیط گرافیکی ‌و محیط ‪Console.‬محیط گرافیکی آنجایست‬
‫که شما اشکال رنگی ‌و صفحات گرافیکی می‌بینید ‌و محیط ‪Console‬مانند محیط‬
‫در ویندوز‌ دارای شکلی سیاه با متن‌های سفید ‌و به صورت ‪Text‬‬
‫‪‌ Command Prompt‬‬
‫می‌باشد‪.‬‬
‫در شرایطی که‬
‫به صورت پیش فرض بعد ‌از نصب محیط گرافیکی برای شما نمایش داده می‌شود‪‌ ،‬‬
‫قرار داده باشید‪،‬‬
‫شما محیط گرافیکی را نصب نکرده باشید یا محیط ‪Text‬را به صورت پیش فرض ‌‬
‫محیط ‪Console‬نمایش داده می‌شود‪.‬‬
‫ی داشته باشیم‪ .‬این محیط‌های واقعی‬
‫در لینوکس ما می‌تونیم ‪ 12‬محیط واقعی ‌و بینهایت محیط مجاز ‌‬
‫‌‬
‫میزکار مربوطه نمایش داده می‌شوند‪.‬‬
‫‌‬
‫با استفاده ‌از‬
‫به صورت پیش فرض بعد ‌از نصب محیط گرافیکی برای شما نمایش داده می‌شود‪ ،‬محیط گرافیکی‬
‫‌افزار‬
‫نرم ‌‬
‫بر خالف ویندوز‌ که محیط گرافیکی بخش ی ‌از سیستم عامل محصوب می‌شود‪ ،‬یک ‌‬
‫لینوکس ‌‬
‫کام ‌ال مستقل ‌از سیستم ‌و عملکرد آن کام ‌ال مثل بقیه نرم‌افزار‌های سیستم می‌باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در‬
‫در این جا یک نکته خیلی مهم برای ما روشن می‌شود‪ ،‬که لینوکس به طور‌ کلی با ‪Console‬آن شناخته می‌شود ‌و ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫در محیط‬
‫بر خالف ‪Windows‬که ‌‬
‫نتیجه کلیه قابلیت‌های لینوکس ‌از طریق ‪Consol‬آن قایل دسترس هستند‪‌ .‬‬
‫اختیار دارید‪.‬‬
‫‌‬
‫در‬
‫‪Console‬شما قابلیت‌های نسبتا کمی را ‌‬
‫در حالت متنی به وجود آمد‪ ،‬سپس د ‌و رابط گرافیکی ‪GNOME‬و ‪KDE‬به وجود‬
‫در ابتدا ‌‬
‫‪‬سیستم عامل لینوکس ‌‬
‫ی به ورژن‌های لینوکس‬
‫ی زیاتر ‌‬
‫روز ظاهر ‌‬
‫روز به ‌‬
‫روز به ‌‬
‫ی ساخته شده است که ‌‬
‫نیز رابط‌های گرافیکی بیشتر ‌‬
‫آمدند‪ .‬امروزه ‌‬
‫می‌بخشند ‌و این خود یکی ‌از اشکاالتی است که کاربران حرفه‌ای ‌و قدیمی لینوکس به آن میگیرند آن‌ها میگویند لینوکس نباید‬
‫فکر کند که ‌از هدف اصلی خود که قدرت زیاد یک سیستم عامل است فاصله‬
‫آنقدر به زیبایی ‌و راحتی کاربران ‌‬
‫‌‬
‫مثل ویندوز‌‬
‫در‬
‫بگیرد‪ .‬وقتی شما وارد لینوکس می‌شوید‪ ،‬می‌توانید محیط گرافیکی که می‌خواهید ب ــه آن وارد شوید را انتخاب کنید‪ .‬یعنی ‌‬
‫در باالی آن وجود دا ‌رد ک ــه‬
‫پنجره‌ای که برای ورود به سیستم‪‌ ،‬از شم ــا نام حساب کاربری‌ ‌و کلمه عبور‌ را می‌خواهد‪ ،‬منوهایی ‌‬
‫میزکار یا‬
‫‌‬
‫شما می‌توانید با استفاده ‌از آن‪ ،‬ورود به محیط‌های گرافیکی را تنظیم کنید‪ .‬لینوکس به عنوان یک سیستم عامل‬
‫بسیار ساده ‌و راحت است‪ .‬با وجود‬
‫‌‬
‫همان دسکتاپ‪ ،‬نیازمند واسط گرافیکی کاربرمی‌باشد‪ .‬یادگیری‌ ‌و استفاده ‌از لینوکس‬
‫در این میان‬
‫شباهت هایی که بین محیط گرافیکی دسکتاپ لینوکس با ویندوز‌ ‌و مکینتاش وجود دارد‪ ،‬یک تفاوت اساس ی نی ‌ز ‌‬
‫کدیگر‬
‫‌‬
‫مشهود است ‌و آن حق انتخاب یا انتخاب هایی است که شما درباره قسمت‌های گرافیکی ‌و چگونگی ترکیب آن‌ها با ی‬
‫دارید‪.‬‬
‫‪GUI‬های لینوکس از ‪ 3‬قسمت تشکیل شده اند ‪:‬‬
‫اولین بخش آن ‪X Window System‬است‪ ،‬کار ‪X‬تأمین ساختاری‌ برای برنامه سازی‌‬
‫گرافیکی می‌باشد‪.‬‬
‫در واقع این‬
‫قرار می‌گیرد‪ .‬این قسمت ‌‬
‫دومین قسمت ‪Window Manager‬است که بر روی ‪‌ X‬‬
‫امکان را به شما می‌دهد که بیش ‌از یک کاربرد از ‪GUI‬را اجرا کنید‪ .‬بدون‌ این بخش شما توانایی‬
‫دیگر را نخواهید داشت‪.‬‬
‫تغییر اندازه آن‌ها ‌و کارهای مشابه ‌‬
‫جابه جایی پنجره ها‪‌ ،‬‬
‫نیز‬
‫سومین قسمت محیط میزکار یا‪Desktop Environment‬نامیده می‌شود‪ .‬این قسمت ‌‬
‫قرار می‌گیرد ‌و ویژگی هایی دارد که به لینوکس امکان‬
‫بر روی ‪‌ X‬‬
‫مانند ‪‌ WindowManager‬‬
‫بر این‬
‫مجتمع سازی‌ کاربرد‌ها را می‌دهد‪ (.‬همانند ‪COM‬و ‪OLE‬در دنیای مایکروسافت)‪ .‬عالوه ‌‬
‫‪Desktop Environment‬توانایی‌های ‪Window Manager‬را توسعه می‌دهد به‬
‫بیشتر امکانات ‌و کاربردهای ‪GUI‬را به کاربران لینوکس ارائه دهد‪.‬‬
‫‌‬
‫طوریکه بتواند‬
‫‪‬‬
‫تاریخچه ‪X‬‬
‫بر پایه ابزاریست که ‪‌ X Window System‬و یا به طور‌‬
‫گرافیک لینوکس ‌و یونیکس ‌‬
‫در دانشگاه ‪MIT‬به وجود آمد‪ .‬هم اکنون‌ مسئولیت‬
‫خالصه ‪X‬نامیده می‌شود‪X .‬در سال ‪‌ 1984‬‬
‫بر عهده کنسرسیوم ‪X‬می‌باشد‪ .‬ورژن‌های متنوعی از ‪X‬موجود است که انواع آزاد ‌و تجاری‌‬
‫ان ‌‬
‫را شامل می‌شود‪ .‬همانطور‌ که پیش ‌از این گفته شد‪X ،‬تنها یکی ‌از سه قسمت نرم‌افزاریست که‬
‫در اصل یک بخش اساس ی‬
‫بر روی سیستم به آن احتیاج دارد‪ .‬اما ‌‬
‫لینوکس برای داشتن ‪‌ GUI‬‬
‫محسوب می‌شود‪.‬‬
‫گر فردی‬
‫ابزار گرافیکی اصلی را شامل می‌شود‪ .‬به عنوان مثال ا ‌‬
‫در واقع ‪X‬تنها جعبه ابزاریست که ‌‬
‫‌‬
‫شگر متن بنویسد‪ ،‬باید بداند چگونه متن را روی صفحه نمایش دهد ‌و‬
‫بخواهد یک برنامه پرداز ‌‬
‫نیاز به کشیدن خطوطی برای ایجاد جدول‌‬
‫فونت‌ها ‌و اندازه متن به چه ترتیبی باشد‪‌ .‬و یا شاید ‌‬
‫باشد‪‌ .‬و این جاست که ‪X‬به درد می‌خورد‪X ،‬دارای فرمان‌های برنامه نویس ی ایست که قادرند‬
‫متن را با فونت ‌و فرمان‌های داده شده برای رسم خطوط نمایش دهند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫خود ‪X‬از سه قسمت اصلی تشکیل شده است ‪:‬‬
‫• سرور ‪X‬‬
‫•مجموعه‌ای ‌از کتابخانه‌های گرافیکی‬
‫• مجموعه‌ای ‌از برنامه‌های کاربردی گرافیکی که معمو ‌ال ‌از کتابخانه‌های گرافیکی استفاده می‌کنند‪.‬‬
‫در سیستم د ‌ر‬
‫سرور ‪X‬برنامه ایست که با دسته‌ای ‌از سخت افزار‌ها مانند کارت ویدیو‪ ،‬صفحه کلید ‌و ماوس ‌‬
‫ارتباط می‌باشد ‌و رابط بین سخت افزار‌ها ‌و نرم‌افزار‌های گرافیکی می‌باشد‪.‬‬
‫فرمان‌های سرور‪X‬درباره مجموعه‌ای ‌از کتابخانه‌های گرافیکی شامل پیش فرض‌ها یا برنامه‌های خاص می‌باشند‪.‬‬
‫بر روی آن قر ‌ار دارد اجرا می‌شوند‬
‫در همان سیستمی که ابز ‌ار گرافیکی ‌‬
‫بعض ی اوقات این برنامه‌ها به طور‌ مستقیم ‌‬
‫بر روی کامپیوتر‌های دیگری‌ قر ‌ار‬
‫در شبکه ‌‬
‫سایر دستگاه‌های گرافیکی که ‌‬
‫‌و گاهی این برنامه‌ها با برقراری‌ ارتباط با ‌‬
‫در گوشه‬
‫ی ‌‬
‫هر جایی ‌از دنیا برنامه خود را اجرا کنید ‌و فرد دیگر ‌‬
‫در ‌‬
‫ی ‪X‬می‌توانید ‌‬
‫کار گیر ‌‬
‫دارند‪ ،‬اجرا می‌شوند‪ .‬با به ‌‬
‫کامپیوتر خود مشاهده کند‪Window .‬‬
‫‌‬
‫بر روی‬
‫ی ‌از دنیا ‌از طریق اینترنت خروجی برنامه شما را ‌‬
‫دیگر ‌‬
‫بر عهده دارد‪.‬‬
‫‪Manager‬همانطور‌ که ‌از اسم آن مشخص است برنامه ایست که وظیفه مدیریت پنجره‌ها را ‌‬
‫‪‬‬
‫وظایف این برنامه عبارتند از ‪:‬‬
‫کار کرد‪.‬‬
‫باز ‌‬
‫• افزودن کنتر ‌ل به طوریکه بتوان با بیش ‌از یک پنجره ‌‬
‫تغییر اندازه‪ ،‬کوچک کردن ‌و بزرگ کردن پنجره ها‪.‬‬
‫• افزودن کنترل‌ هایی برای ‌‬
‫• ‪Window Manager‬اجازه کنتر ‌ل ‪Focus Policy‬را به شما می‌دهد‪.‬‬
‫باز بودن چندین پنجره‪ ،‬کدام یک ‌از آن‌ها ‌از زدن‬
‫به این معنی که تعیین می‌کند هنگام ‌‬
‫باز بود ‌و شما کلیدی را‬
‫تأثیر پذیرد‪ .‬برای مثال اگر ‪ 5‬پنجره ‌‬
‫دکمه‌های صفحه کلید ‌‬
‫اثر بگذارد‪.‬‬
‫بر کدامیک ‌از پنجره‌ها ‌‬
‫فشار دادید‪ ،‬این کلید ‌‬
‫‌‬
‫در ويندوز‌ دارند‪ .‬به همین‬
‫محيط هاي گرافيكي ‪X‬شباهت زيادي با محيط كاري‌ ‌‬
‫تر است‪.‬‬
‫تر ‌و جذاب ‌‬
‫در آن‌ها براي شما راحت ‌‬
‫كار ‌‬
‫خاطر‪‌ ،‬‬
‫‪‬‬
‫در ردهت‬
‫در ردهت وجود دارد‪GNOME ،‬است‪ .‬اين محيط ‌‬
‫يكي ‌از محيط هاي گرافيكي كه ‌‬
‫به عنوان پيش فرض انتخاب شده است‪ .‬به محيط هاي گرافيكي ‪X ،GUI‬مي‬
‫بر است‪.‬‬
‫گويند‪GUI .‬به معني واسط گرافيكي كار ‌‬
‫هنگامي كه شما از ‪Xwindows‬در ‪GNOME‬استفاده مي كنيد‪ ،‬چندين آيتم مي‬
‫بينيد ‌از جمله ‪:‬‬
‫كار شماست كه بيشترين فضاي صفحه را اشغال‬
‫محيط كاري‌(‪ : )Desktop‬فضاي اصلي ‌‬
‫گر‬
‫قرار مي‌گیرند‪ .‬مدارك‪ ،‬پوشه ها‪ ،‬ميانبرها ‌و دي ‌‬
‫كرده است‪ .‬كليه پنجره‌ها روي اين محيط ‌‬
‫سر پايین‬
‫سر تا ‌‬
‫نیز روي اين محيط قرار مي‌گیرند‪.‬پنل(‪ : )Panel‬ميله بلندي است كه ‌‬
‫داده‌ها ‌‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫پر كرده است‪ .‬تعدادي ‌از ميانبرها ‌و اپلت‌ها ‪Applet‬روي آن ‌‬
‫محيط كاري‌ را ‌‬
‫‪Applet‬از كلمه ‪mini application‬به معني درخواستهاي كوچك گرفته شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ي اصلي ‪ :‬معمو ‌ال اولین دكمه ‌از سمت چپ روي پنل است كه به شكل يك جاي پا است (آرم‬
‫دكمه منو ‌‬
‫نیز مي‬
‫بيشتر برنامه هاي لينوكس ‌را ‌‬
‫‌‬
‫ير منوها‪ ،‬اپلت‌ها ‌و ابزارهاي كاربردي است‪.‬‬
‫‪(GNOME‬اين من ‌و شامل ز ‌‬
‫نیز به آن افزود‪.‬‬
‫توان ‌از آنجا يافت‪ .‬البته مي توان چیزهايي ‌‬
‫ميانبرها(‪ : )Launchers‬آيكونهايي هستند كه روي محيط هاي كاري‌ مي آيند ‌و شما با يك كليك روي آن‌ها‬
‫اگر روي آيكون‌ ‪Netscape‬كليك كنيد به اين‬
‫مي توانيد به برنامه يا محيط مربوطه دسترس ي پيدا كنيد‪ .‬مث ‌ال ‌‬
‫رگر وب دسترس ي پيدا خواهيد كرد‪.‬‬
‫مرو ‌‬
‫پوشه(‪: )Home‬اين پوشه دسترس ي شما را به فهرستهاي مخصوص كاربران كه در‬
‫پذير مي كند‪.‬‬
‫‪/home/youruser‬قرار دارد‪ ،‬امكان ‌‬
‫تغيیر ‌و پيكربندي است‪ .‬شما مي توانيد ابزارها ‌و اپلت هايي را روي پنل بگذاريد ‌و ‌از‬
‫پنل(‪: )Panel‬پنل‪ ،‬قابل ‌‬
‫در‬
‫آنرا ‌‬
‫در د ‌و طرف پنل‪‌ ،‬‬
‫در ضمن‪ ،‬مي‌توانيد با كليك كردن روي عالمت‌هاي فلش مانند ‌‬
‫آن‌ها استفاده كنيد‪‌ .‬‬
‫سمت چپ يا راست پنهان كنيد‪.‬‬
‫ابزار‬
‫اگر روي ‌‬
‫در پنجره جديد‪‌ ،‬‬
‫اضافه كردن اپلت‌ها ‪ :‬روي پنل كليك راست كنيد و ‪Applet‬را انتخاب كنيد‪‌ .‬‬
‫نظر خود كليك كنيد‪ ،‬آن ابز ‌ار به پنل اضافه خواهد شد‪.‬‬
‫مورد ‌‬
‫‪‬‬
‫در روي پنل دكمه‌اي وجود دارد كه يك عالمت سوال (؟) روي آن ديده مي‌شود‪ .‬با كليك‬
‫استفاده از راهنما ‪‌ Help:‬‬
‫يار‬
‫روي آن مي‌توانيد به راهنماي ‪GNOME‬دسترس ي پيدا كنيد‪ .‬اين راهنما يكي ‌از مفيدترين ابزاري‌ است كه بس ‌‬
‫به شما كمك مي‌كند‪.‬‬
‫در‬
‫اگر ‌‬
‫اگر صفحه كاري‌ شما كمي شلوغ شد به طوري كه شما را گيج مي‌كرد‪ ،‬يعني مث ‌ال ‌‬
‫محيط كاري‌ چندگانه ‪‌ :‬‬
‫در‬
‫در چندين صفحه كاري‌ تقسيم كنيد‪‌ .‬‬
‫باز كنيد‪ ،‬مي‌توانيد كارتان را ‌‬
‫كار مجبور‌ شديد چندين پنجره را با هم ‌‬
‫هنگام ‌‬
‫هر كدام ‌از اين‬
‫چهار قسمت تبديل شده است‪ .‬با كليك روي ‌‬
‫در سمت راست‪ ،‬يك مربع وجود دارد كه به ‌‬
‫روي پنل ‌‬
‫ي داريد كه مي‌ت ‌وانيد‬
‫چهار صفحه كار ‌‬
‫در حقيقت‪ ،‬شما به طو ‌ر پيش‌فرض‪‌ ،‬‬
‫قسمت‌ها‪ ،‬به صفحه مربوطه مي‌رويد‪‌ .‬‬
‫اين تعداد را كم ‌و زياد كنيد‪.‬‬
‫در لينوكس ابزاري‌ به نام ‪switchdesk‬وجود دارد كه اين امكان را براي‬
‫سوييچ كردن بین محيط‌هاي كاري‌ ‪‌ :‬‬
‫ديگر برويد‪ .‬مث ‌ال شما در‬
‫در يكي ‌از محيطهاي گرافيكي‪ ،‬به يكي ‌از محيط‌هاي ‌‬
‫كار ‌‬
‫در هنگام ‌‬
‫شما ايجاد مي‌كند كه ‌‬
‫كار مي‌كنيد ‌و مي‌خواهيد به ‪KDE‬برويد‪ .‬بايد با استفاده ‌از اين ابزار‪ ،‬رابط گرافيكي را به ‪KDE‬‬
‫‪‌ GNOME‬‬
‫در رابط گرافيكي ‪KDE‬خواهيد‬
‫اگر دوباره وارد سيستم شويد‪ ،‬خود را ‌‬
‫تغيیر داده ‌و ‌از سيستم خارج شويد‪ .‬حال ‌‬
‫‌‬
‫يافت‪ .‬براي اجراي اين برنامه ‌از منوي‌ اصلي ‪ ،GNOME‬گزينه ‪Programs‬سپس گزينه ‪‌ System‬و سپس‬
‫گزينه ‪desktop switching tool‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫كار در ‪GNOME:‬در منوي‌ اصلي ‪GNOME‬دكمه اي به نام ‪Log Out‬وجود دارد كه شما با استفاده ‌از‬
‫پايان ‌‬
‫اين دكمه مي توانيد عمل ‪shutdown‬يا ‪reboot‬كردن را انجام دهيد‪ .‬همچنین مي توانيد ‌از محيط گرافيكي كه‬
‫در آن هستيد خارج شويد‪.‬‬
‫‌‬
‫برخی ‌از خصوصیات ‪GNOME‬عبارتند از‪:‬‬
‫‪‬آزاد‬
‫‪GNOME‬یک نرم‌افز ‌ار آزاد است ‌و بخش ی از پروژه‪GNU‬محسوب می‌شود‪‌ .‬و سطح نا محدودی ‌از کنترل‌ را ‌از‬
‫طریق دسکتاپ ها‪ ،‬نرم‌افزار‌ها ‌و داده‌های کاربران به آن‌ها تخصیص می‌دهد‪.‬‬
‫‪‬قابل استفاده‬
‫در واقع به مفهوم ایجاد نرم‌افزاریست که برای همگان‪ ،‬چه کاربران ‌و چه توسعه دهندگان‬
‫قابل استفاده بودن ‌‬
‫نرم‌افزار‪ ،‬قابل استفاده باشد‪ .‬این نکته همواره مورد توجه خاص جامعه ‪GNOME‬می‌باشد‪.‬‬
‫‪‬دسترس ی آسان بین املللی‬
‫قرار می‌گیرد‪ .‬گروه ‪GNOME‬‬
‫‪GNOME‬به زبانهای مختلف توسعه یافته‪ ،‬مستند سازی‌ شده ‌و مورد استفاده ‌‬
‫در تالش است این اطمینان را بدهد که تمامی بخش‌های نرم‌افز ‌ار را بتوان به کلیه زبان‌ها ترجمه کرد‪.‬‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫مورد پسند برنامه نویسان )‪(Developer-Friendly‬‬
‫‌افزار برای استفاده از ‪GNOME‬تنها ‌از یک زبان استفاده نمی‌کنند‪ ،‬شما می‌توانید‬
‫توسعه دهندگان نرم ‌‬
‫سایر‬
‫از ‪‌ Java ،Perl ،Python ،C++ ،C‬و یا حتی ‪C#‬برای ایجاد کاربردهای سطح باالیی که با ‌‬
‫برنامه‌های دسکتاپ یونیکس ‌و لینوکس یکپارچه می‌شوند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫سازمان یافتگی‬
‫‪GNOME‬تالش می‌کند که یک انجمن سازمان یافته با ساختاری‌ متشکل ‌از صد‌ها عض ‌و ‌و تشکی ‌الت‬
‫یکبار پخش‬
‫‌‬
‫کار ‌و طبق برنامه هر ‪ 6‬ماه‬
‫منظم باشد‪ .‬توزیع‌های ‪GNOME‬توسط تیم مخصوص این ‌‬
‫می‌شود‪.‬‬
‫پشتیبانی‬
‫شرکت‌ها‬
‫در لینوکس ‌و یونیکس پشتیبانی می‌شود‪ ،‬برخی ‌از این ‌‬
‫‪GNOME‬توسط شرکت‌های با نفوذ ‌‬
‫عبارتند از ‪‌ RedHat ،Novell ،MandrakeSoft ،HP :‬و شرکت ‪.Sun‬‬
‫چرا ‪GNOME‬؟‬
‫‪‬‬
‫افراد‬
‫در زمینه‌های مختلف ‌و توسط ‌‬
‫هر هدفی است‪‌ .‬‬
‫‪GNOME‬تقریبا یک انتخاب ایده آل برای ‌‬
‫مختلف ‌از جمله تجارت ‌و بازرگانی‪ ،‬استفاده خانگی‪ ،‬توسعه دهندگان‪ ،‬افراد کم‌توان یا ناتوان‪،‬‬
‫قرار می‌گیرد‪GNOME .‬ارائه دهنده محیطی برای انجام کارهای‬
‫مدیران سیستم و‪ ...‬مورد استفاده ‌‬
‫روزانه‪ ،‬مانند واژه پردازی‌ ‌و مرو ‌ر اینترنت می‌باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بسيار جذابي دارد‪KDE ،‬است‪ .‬به اين محيط به‬
‫‌‬
‫ديگر ‌از محيط هاي گرافيكي لينوكس كه محيط كاري‌‬
‫يكي ‌‬
‫کار با محیط ‪KDE‬باید هنگام ورود به سیستم ‌از بخش ‪Session‬گزینه‬
‫آغاز ‌‬
‫اختصار ‪K‬هم مي‌گويند‪ .‬برای ‌‬
‫‪KDE‬را انتخاب کرده ‌و کلمه عبور‌ ‌و نام کاربری‌ خود را وارد نمایید‪ .‬بسته به نوع لینوکس ی که ‌از آن‬
‫در اینجا با بخش‌های مختلف‬
‫استفاده می‌کنید‪ ،‬ممکن است محیط گرافیکی ‪KDE‬پیش گزیده شده باشد‪‌ .‬‬
‫‪KDE‬آشنا می‌شویم‪.‬‬
‫قرار دارند تا دسترس ی شما را به بخش‌های مختلف سیستم‬
‫میزکار آیکون‌هایی ‌‬
‫‌‬
‫بر روی‬
‫آیکون‌های میزکار ‪‌ :‬‬
‫ن دایرکتو ‌ری خانگی‪،‬‬
‫قرار دارند عبارتند ‌از آیکو ‌‬
‫میزکار ‌‬
‫‌‬
‫‌تر کنند‪ .‬آیکون‌هایی که به طو ‌ر پیش‌گزیده روی‬
‫راحت ‌‬
‫آیکون‌ فالپی دیسک ‌و آیکون‌ سطل زباله‪.‬‬
‫نیاز خودتان‬
‫میزکار فراهم میسازد‪ .‬میتوانید پنل را طبق ‌‬
‫‌‬
‫پنل‪ :‬ابزارهایی را برای اجرای برنامه‌ها ‌و مدیریت‬
‫کار کافی است روی قسمتی خالی ‌از آن کلیک راست کرده ‌و گزینه ‪Configure‬‬
‫پیکربندی کنید‪ .‬برای این ‌‬
‫قرار‬
‫باز می‌شود‪ ،‬میتوانید تنظیمات پنل مانند اندازه‪ ،‬رنگ‪ ،‬محل ‌‬
‫در پنجره‌ای که ‌‬
‫‪Panel‬را انتخاب نمایید‪‌ .‬‬
‫گیری‪ ،‬جلوه‌های نمایش ی‪ ،‬منوها و‪ ....‬را تعیین کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫منوی اصلی ‪ :‬این قسمت منوی اصلی ‪KDE‬است‪ .‬کافی است روی آیکون ‪K‬کلیک کنیـد تـا ایـن منـو بـاز‬
‫شود البته با توجه بـه نـوع لینوکسـ ی کـه اسـتفاده می‌کنیـد‪ ،‬ممکـن اسـت آیکـون آن چیـز دیگـری‌ باشـد‪ .‬مـثال‬
‫در ردهـت یـک کـاله قرمـز و در زوزه لوگـوی زوزه بجـای عالمـت ‪K‬قـرار گرفته‌انـد‪ .‬تمـام برنامـه‌ها و ابزارهـای‬
‫الزم برای سیستم در این منو گنجانده شده‌اند‪.‬‬
‫میزکارهــای مجــازی‌(‪ : )Virtual Desktops‬ماننــد‪ ،GNOME‬در‪KDE‬هــم می‌توانیــد از‬
‫میزکارهــای متعــدد اســتفاده کنیــد‪ .‬میزکارهــای مختلــف بــه وســیله شــماره‌های ‪ 1‬تــا ‪ 4‬نشــان داده م ‌یشــوند‪.‬‬
‫برنامه سوئچ بین این میزکار‌ها مانند ‪GNOME‬روی پنل قرار دارد‪.‬‬
‫نــوار وظیفــه(‪ :)Taskbar‬برنامــه هــایی کــه اکنــون روی میزکــار در حــال اجــرا هســتند را نشــان میدهــد‪ .‬بــا‬
‫کلیک روی هر دگمه می‌توانید پنجره مربوط به آن‌را باز کرده و یا ببندید‪.‬‬
‫آیکـون ‪Lock Screen:‬ایـن آیکـون در منـوی اصـلی قـرار دارد و کـار آن قفـل کـردن کـامپیوتر در مـواقعی‬
‫است که کنار آن نیستید‪ .‬این کار از دسترس ی اطالعات شما توسط دیگران جلوگیری می‌کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در مواقعی است که کن ‌ار‬
‫کامپیوتر ‌‬
‫‌‬
‫کار آن قفل کردن‬
‫در منوی‌ اصلی قر ‌ار دارد ‌و ‌‬
‫آیکون‌ ‪:Lock Screen‬این آیکون‌ ‌‬
‫کار ‌از دسترس ی اطالعات شما توسط دیگران جلوگیری‌ می‌کند‪.‬‬
‫آن نیستید‪ .‬این ‌‬
‫در منوی‌ اصلی قر ‌ار دارد‪ .‬با استفاده ‌از آن می‌توانید ‌از محیط ‪KDE‬خارج شده ‌و‬
‫آیکون‌‪: Logout‬این آیکون‌ هم ‌‬
‫کامپیوتر خود را خاموش کرده ‌و یا بوت کنید‪.‬‬
‫‌‬
‫مدیر‬
‫در حقیقت ‌‬
‫ابزار ‌‬
‫ابزار مانند یک کلیپ بورد است که روی آن حرف ‪K‬حک شده است‪ .‬این ‌‬
‫ابزار‪:Klipper‬این ‌‬
‫در‬
‫در نزدیکی ساعت قر ‌ار دارد‪ .‬با کلیک روی آن می‌توانید لیستی ‌از اقالم موج ‌ود ‌‬
‫کلیپ بورد در ‪KDE‬است‪ .‬این ابز ‌ار ‌‬
‫کلیپ بورد را مشاهده نمایید‪.‬‬
‫توجه ‪ :‬یکی ‌از قابلیتهای خوبی که در ‪KDE‬وجود دارد‪ ،‬کلیپ بورد قوی‌ آن است‪ .‬متاسفانه یکی ‌از نقطه ضعف‌های‬
‫مدیر کلیپ بورد مانند ‪Klipper‬است‪.‬‬
‫محیط ‪GNOME‬فقدان یک ‌‬
‫ي اصلي ‪K :‬‬
‫ن مهم منو ‌‬
‫چند آيكو ‌‬
‫ي تغيیراتي‬
‫در محيط كار ‌‬
‫‪:KDE Control Center‬مركز كنتر ‌ل ‪KDE‬است كه با استفاده ‌از آن مي‌توانيد ‌‬
‫افزار ‌و برنامه‌ها و‪ ...‬را‬
‫در ضمن‪ ،‬بسياري‌ ‌از اطالعات مهم ‌و اصلي مربوط به سيستم‪ ،‬تنظيمات سخت ‌‬
‫بوجود آوريد‪‌ .‬‬
‫در اين مكان خواهيد يافت‪: Disk Navigator .‬كه امكان ديدن فايل‌ها ‌و فهرست‌هاي روي سيستم را به شما‬
‫‌‬
‫مي‌دهد‪.‬‬

similar documents