Tantalus en zijn familie

Report
Oresteia
DE VOORGESCHIEDENIS
KCV-dag Oresteia dinsdag 8 april 2014
 Wat is rechtvaardigheid?
 10:15-11:00: Inleiding: opfrissen theorie Antiek




theater, voorgeschiedenis Oresteia vanaf Tantalos.
11:00-12:00: verdiepen in eigen tragedie
pauze
12:30-14:00 presentatie maken
14:00-14:30 uitvoering
Aischylos
 De eerste van de grote drie, naast Sophokles en





Euripides
Vocht tegen de Perzen bij Marathon
Stierf ongelukkig, 456 Gela, Sicilië, lammergier
Tragedieschrijver: 70 à 90 toneelstukken
Vaak winnaar Grote Dionysia
458 vC Oresteia
Tantalos
 Stamvader van de Tantaliden
 Volgens een versie zoon van Zeus
 Koning in Klein-Azië
 Goden alwetend?
 Mensenvleesproef
 Tantaluskwelling in Tartaros
Pelops
 Weer in elkaar gezet, ivoren schouder dankzij





Demeter
Wagenren tegen koning Oinomaos van Olympia
Gewonnen met hulp van Myrtilos, zoon van Hermes
Mag trouwen met dochter Hippodameia
Vervloekt
Peloponnesos
Atreus en Thyestes
 Samen halfbroer vermoord
 Verbannen, toevlucht bij Eurystheus in Mykene
 Strijd om de macht: Thyestes verleidt Atreus’ vrouw Airope





om gouden schapenvacht te krijgen (=koningschap)
Atreus (=Zeus) laat zon in oosten ondergaan -> Atreus koning
Vanuit het buitenland beraamt Thyestes een moordaanslag
Atreus nodigt hem uit voor verzoening
Maar zet hem vlees van zijn zoons voor -> vervloeking
Thyestes verwekt nog een zoon bij zijn eigen dochter ->
Aigisthos (“lelijkste, slechtste”)
Agamemnon en Menelaos / Aigisthos
 Aigisthos vermoordt Atreus
 Thyestes terug op de troon van Mykene
 A&M naar Tyndareus, Sparta (vader van
Klytaimnestra en stiefvader van Helena)
 A krijgt Mykene en Klyt., Menelaos Sparta en Helena
 Huwelijkspretendenten zweren trouw aan huwelijk
van Menelaos en Helena
Troje en ondertussen
 Parisoordeel -> Helena ontvoerd
 Eed om Menelaos’ huwelijk te bewaren -> Grieken




naar Troje
Agamemnon, Artemis, Ifigeneia
Aigisthos wordt minnaar van Klytaimnestra
Orestes wordt naar zijn oom koning Strophios
gestuurd, Elektra wordt thuis kortgehouden
Kassandra krijgsgevangene van Agamemnon

similar documents