Şekil

Report
Klima Nedir?
Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması
amacıyla kapalı ortamların havasını soğutan, nemini
alan, isteğe bağlı olarak ısıtan toz ve partikülleri
filtre eden cihazlardır.
Klimayı kısaca kapalı mekandaki sıcaklığın, nemin ve
hava hareketlerinin dışarıdaki hava şartlarından
bağımsız olarak denetlenmesinde kullanılan cihaz
olarak tanımlayabiliriz.
Sağlık koşullarına uygun ideal ısıtma ve soğutma
sağlayan klimalar ısı pompası özelliği ile 0 c nin
üzerindeki sıcaklıklarda çok ekonomik ısıtma
sağlarlar. Havadaki nemi alarak ideal konfor
şartlarını oluştururlar. Otomatik sıcaklık kontrolü
ile ortamın ısısını ölçerek arzu edilen sıcaklık
derecesi elde edilene kadar çalışmayı sürdürerek
dış hava şartlarına rağmen iç ortamdaki ısıyı sabit
tutarlar.
İklimlendirme Nedir?
İklimlendirme, havayı ısıtan, soğutan, temizleyen,
çeviren bir süreçtir ve sürekli olarak ortamın nem
içeriğini kontrol etmektir.
Klimaların Sınıflandırılması
Klimalar çalışma prensipleri ve teknik özelliklerine
göre ikiye ayrılmaktadır.
Bunlar;
• «Merkezi sistem” olarak adlandırılan endüstriyel
klimalar,
• “Bireysel klimalar” olarak adlandırılan pencere
tipi, split ve portatif klimalardır.
Merkezi sistem endüstriyel klimalar, oteller, iş
merkezleri ve sanayiye hizmet veren soğutma
grupları klima santrallerini ve değişken debili çok
üniteli multı-splıt üniteleri kapsamaktadır.
Bireysel klimalar da yoğun olarak ev ve işyerlerinde
kullanılmaktadır.
Klima Cihazları nasıl soğutur?
Klima cihazları R22 gazının buharlaşma ve
yoğunlaşma özelliğinden faydalanarak ortamda
bulunan ısıyı dışarı atarlar. Split klimalarda iç ünite
içinden geçen gaz ortamdaki ısıyı emerek buharlaşır.
Bu sayede ortam soğur. Buharlaşan R22 gazı dış
üniteye geldiğinde yoğuşur ve emdiği ısıyı dışarı atar.
Bu işlem gerçekleşirken yalnızca iç ve dış ünitedeki
fan motorları ve gazın cihaz içindeki dolaşımını
sağlayan kompresör elektrik enerjisi harcar.
Klima Cihazları nasıl ısıtır?
Isı pompası özellikli klimalar elektrik enerjisini direkt
olarak ısıya çevirmek yerine dışarıdaki ısıyı içeriye
taşıyarak ortamı ısıtırlar. Bu klimalar sogutmayı
gerçekleştirdikleri gibi ısıtmayı da R22 gazını
yoğuşturarak ve buharlaştırarak gerçekleştirirler.
Isıtmanın yapılabilmesi için dış üniteden geçen gaz
buharlaşarak dışarıdaki ısıyı emer ve iç üniteye
geldiğinde yoğunlaşarak emdiği ısıyı ısıtılması
istenilen ortama bırakarak ısıtmayı gerçekleştirir.
Klimadaki
soğutma
çevrimi,
evimizdeki
buzdolabından farklı değildir.
Kompresörün sıkıştırma etkisiyle kondenserde sıvı
haline getirilen freon gazı, evaporatörde
püskürtülerek gaz haline getirilir. Bu süre içinde
ortamdan emilen ısı, dış ortama atılır.
Split tip klimaların duvar, yer, asma tavan ve kanallı
tipleri mevcuttur.
İç ve dış olmak üzere iki üniteden oluşur.
Kondenser dış ünitede yer alır. Hava ve soğutma
ünitesi iç mekandaki ünitede yer almaktadır.
Split tip klimalar mekan içindeki ısıyı istenen ve
önceden ayarlanan düzeyde otomatik olarak tutma
özelliklerine sahip olduğu gibi programlanma
olanağıyla
da
otomatik
olarak
açılıp
kapanabilmektedir.
KLİMALARIN
ÇALIŞMA PRENSİBİ

Çatı Tipi Paket Klimalar
Çatı tipi paket klimaları soğutma veya ısıtma çevriminin
tümüyle aynı ünite içerisinde gerçekleştiği kompakt ve
birleşik bir hava koşullandırıcıdır. Bu cihazlar soğutmaısıtma kontrolü, havalandırma ve havanın temizlenmesini
de kapsayan toplam bir iklimlendirme sağlar. Bu cihazlar
“havadan havaya” tip iklimlendiricilerdir. İklimlendirme
olarak “sadece soğutma” veya “hem ısıtma hem
soğutma” yapabilen cihazlar olarak iki ana tipe ayrılırlar.
Isıtma işlevi cihazın tersine çevrimle ısı pompası olarak
çalıştırılmasının yanında, elektrikli ısıtıcı, sıcak su
bataryası veya gaz yakma modülü kullanılarak da
sağlanabilir.
Soğutma çevriminde ısı iç ortamdan alınır ve dış
ortama iletilir.
Isıtma çevriminde ise soğutma çevriminin tersine
ısı dış ortamdan alınır ve iç ortama iletilir.
Ana Parçalar ve İşlevleri
Çatı tipi paket klima cihazları 4 ana parçadan
oluşur ve kullanılan diğer parçalar tamamlayıcıdır.
Bunlar:
•
•
•
•
Genleşme vanası
Evaporatör
Fan
kompresör
Bu parçaların görevleri nelerdir?
• Kompresör soğutucu gazı sıkıştırıp kondensere
gönderir.
• Kondenser sıcak sıkıştırılmış gazın ısısını
uzaklaştırak sıvı hale geçmesini sağlar.
• Genleşme vanasının görevi soğutucu akışkanı
küçük bir delikten geçmeye zorlayarak
basıncının düşmesini sağlar.
• Basıncı
düşürülen
soğutucu
akışkan
buharlaşmanın gerçekleştirileceği evaporatöre
ulaşır. Bu bölüm “alçak basınç devresi” olarak
adlandırılır.
• Evaporatörden sonra soğutucu akışkan çevrimi
tamamlamak üzere tekrar kompresöre gider.
Kompresör
Evaporatör
Kondenser
Genleşme Elemanı
Pistonlu Kompresör
Scroll kompresör
Ekonomizör:
Ekonomizör ekonomi amaçlı olarak genellikle
sahada monte edilen bir aksesuardır. İç ortama belli
bir oranda taze hava beslemesinin yapılmasını sağlar.
İki tip ekonomizör vardır:
1.Termostatik ekonomizör
2. Entalpik ekonomizör
Dış hava sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı farkına
bakarak serbest soğutma yapan ekonomizörler
termostatik tip ekonomizörlerdir.
Dış havanın hem sıcaklık hem de nemini iç ortam
sıcaklık ve nemi ile karşılaştırarak serbest soğutma
yapan ekonomizörler entalpik ekonomizörlerdir.
Basınç Dengeleme Aspiratörü
Ekonomizörün dış hava damperinin açılmasıyla
birlikte iç ortama üflenen hava miktarında artış olur.
Bu nedenle ekonomizörlerle birlikte pozitif basınç
dengeleme aspiratörü verilir. İhtiyaç anında fan
devreye girerek fazla dönüş havası dışarı egzost
ederek binada pozitif basınç oluşumu engeller.
İç Hava Kalite Sensörü:
Bu sensör iç hava kalitesinin önemli olduğu
uygulamalarda ayarlanan bir iç hava kalite değerini
eşik kabul ederek bu değeri sağlamaya çalışır.
Soğutma Sistemleri
Şekilde bir Carnot soğutucunun şeması görülmektedir.
Soğutma Sistemleri
Şekil: Sıradan bir ev buzdolabında soğutma şeması
Soğutma Sistemleri
Şekil: Bir ısı pompasının şematik şekli
Soğutma Sistemleri
Şekil: İki devreli bir soğutma sistemi
Soğutma Sistemleri
Şekil: Basit bir gaz soğutma çevrimi
Soğutma Sistemleri
Şekil: Açık bir uçak soğutma sistemi
Soğutma Sistemleri
Şekil: Rejeneratörlü bir gaz soğutma çevrimi
Soğutma Sistemleri
Şekil: Amonyak absorbsiyonlu soğutma çevrimi
Soğutma Sistemleri
Şekil: Farklı malzemeden İki metalin uçları
birleştirilerek soğutma
Düğümlerden biri ısıtıldığında kapalı devreden
elektrik akımı oluşur.
Soğutma Sistemleri
Şekil: termoelektrik devre kesildiğinde
potansiyel fark üretilir.
Soğutma Sistemleri
Şekil: Bir Termoelektrik güç üretiminin şeması
Soğutma Sistemleri
Şekil: bir Termoelektrik güç üretimi
Soğutma Sistemleri
Şekil: İki farklı maddenin uçlarından akım
geçirildiği zaman bağlantı noktası soğutulmuş
olur.
Soğutma Sistemleri
Şekil: Bir termoelektrik soğutucu

similar documents