KORT%20KJOL

Report
KORT KJOL
Christina Wahldén
INTRODUKTION

Ta en titt på bokens omslag och titel!
Fundera över vad du tror att romanen
kan tänkas handla om och vilka frågor
som kommer att väckas!
Vad tror du att litteraturkritikern på Svenska Dagbladet
har menat med följande citat?
”Om litteratur kan påverka människans
tänkande måste Kort kjol liknas vid ett
knytnävslag, en spark eller en kniv i läsarens
känsligaste delar”
RÄDSLOR

Fundera över vad man kan vara rädd för?
Vilka verkliga hot finns det och vilka rädslor
bygger man inom sig?
Vad skapar rädsla i de olika situationerna här
nedan:




Farliga platser
Skrämmande människor
Hemska föremål
Otäcka tankar och drömmar
Planering för tre veckor

Vecka 35: läs fram till sidan 28

Vecka 36: Läs fram till sidan 84

Vecka 37: Läs fram till sidan 137
NÄRA TEXTEN s. 5-28

Vem är Myran? Vilken bild får du av henne? Vad har
hänt henne?

Vad är det för familj som Myran kommer till i början
av boken? Beskriv kort personerna och deras hem.
Vad tycker Myran om familjemedlemmarna?

Varför sitter Myran på taket i början av romanen?
Vad är det som gör att hon bestämmer sig för att
lämna taket?
”Alla människor måste ha en dröm”, säger Vera på s. 24.
Hur ser Veras dröm ut? Hur ser Myrans dröm ut?
 Hur ser din dröm ut?

NÄRA TEXTEN sid 29-84

På sid 39 hör Myran en tanke långt inne i hjärnan att hon
borde ha gått hem, att hon borde ha gått för länge sedan.
När borde hon ha gått hem tycker du? Förklara varför du
väljer just denna stund.

På olika sätt, verbalt, fysiskt och i tankarna, värjer sig Myran
mot killarnas övergrepp. På vilka sätt gör hon motstånd och
på vilka sätt försöker hon skydda sig från det som händer?

Hur fortsätter Myran att påverkas av våldtäkten efter själva
övergreppet?

Hur uppfattar du de vuxna i romanen? Vilka ger Myran stöd?
På vilka sätt hjälper de henne?
NÄRA TEXTEN sid 85-137

Hur uppfattar du Uffe och Bergström?

Att komma tillbaka till skolan blir alltför smärtsamt
för Myran. Hade eleverna och de vuxna i skolan
kunnat göra något för att hjälpa henne att må bättre,
så att hon ha de kunnat gå i skolan? Vad i så fall?

Vad tycker du om straffen som Uffe och Bergström
får? Är det rimliga och rättvisa straff? Hur går det i
nästa rättegång tror du?

Hur tror du att det går för Myran framöver?
DISKUSSIONSFRÅGOR OCH
SKRIVUPPGIFTER

Se kopierade stenciler

similar documents