SUBLIMACE DESUBLIMACE

Report
SUBLIMACE
DESUBLIMACE
Sublimace
 Skupenská přeměna, při které se
pevná látka mění na plyn (bez
průchodu kapalnou fází).
 Při jakékoliv teplotě.
 Jedna ze základních metod čištění a
separování látek (dělení).
 Krystaly získané sublimací (a
následnou desublimací) obsahují pouze
malé množství nečistot, proto se tato
metoda používá k získání velmi čistých
chemických látek.
Desublimace
 Skupenská přeměna, při které se
plyn mění na pevnou látku bez
kondenzace (zkapalnění).
 Při jakékoliv teplotě.
Příklady
Sublimace sněhu nebo ledu, ale při
teplotách pod bodem mrazu. (Na
horách vidíme vypařující se výpary z
hor. Nebo také důkazem je uschnuté
pověšené prádlo v zimě).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=
7_p9LOTUIDQ
 Sublimace naftalenu – tablety proti
molům.
 Taky sublimaci můžeme nazvat
vypařování vůně z gelových tablet.
Častý příklad je sublimace jódu
http://www.youtube.com/watch?v=ZWhyTu5ksro
A později i desublimace jódu
 Další příklad desublimace je
jinovatka a sněhové vločky.
Zdroje:
 Fyzmatik.pise.cz - http://fyzmatik.pise.cz/817sublimace.html
 Google.com – obrázky
 Youtube.com – videa
 Kristýna Švábová, 4.E

similar documents