2.početak karijere

Report
Vlado Milošević
Isidora Dragičević VII2
Dugme za slijedeće pitanje u kvizu
Dugme za povratak na prethodno pitanje u kvizu
Povratno dugme
1.Mladost
2.Početak
karijere
5.Kviz
4.Umjetnički
opus
3.Vrhunac
karijere
1.MLADOST
Vlado Milošević rođen je u
Austrougarskoj 1901. godine
Osnovnu školu je završio u
Banjaluci,gdje je dobio i prve
muzičke osnove
Studije istorije i geografije
završio je u Beogradu,a potom
je studirao muziku-pedagoški
smjer,u Zagrebu
2.POČETAK KARIJERE
Od tada Milošević je radio kao
nastavnik i muzičke škole u
Banjaluci i Nišu,potom u
Muzeju Bosanske krajine i
dirigovao horom “Jedinstvo”
Kao kompozitor Milošević je
počeo sa obradama pjesama za
hor i prešao na solo pjesme
Milošević je takođe bio
etnomuzikolog (bavio se
sakupljanjem narodnih
pjesama i obrađivao ih je za
hor)
3.VRHUNAC KARIJERE
Vrhuac u Miloševićevom
stvaralaštvu bila je opera ”Jazavac
pred sudom”
Kao etnomuzikolog obišao je
svako selo u Bosanskoj krajini i
zabilježio sve vrste narodnog
pjevanja i bio je član ANURS-a
Većinu zapisa je napisao i objavio
u četiri knjige
Takođe je objavio i dvije zbirke
pjesama,kao i knjigu “Ravna
pjesma”
4.UMJETNIČKI OPUS
Najpoznatija djela Vlade
Miloševića su:Pjesme sa Zmijanja i
opera Jazavac pred sudom
V.Milošević umro je 1990. godine
u Banjaluci i Muzička škola u
Banjaluci danas nosi njegovo ime
Muzej Vlade Miloševića se danas
nalazi u jednoj od starih
banjalučkih vila
Milošević je jedan od
najpoznatijih banjalučkih
kompozitora,akademika,etnomuzi
kologa i pedagoga
1.Vlado Milošević je rođen u:
Austrougarskoj
Njemačkoj
Italiji
Francuskoj
1.Vlado Milošević je rođen u:
Tačan odgovor
Francuskoj
Njemačkoj
Italiji
1.Vlado Milošević je rođen u:
Austrougarskoj
Francuskoj
Netačan odgovor
Italiji
1.Vlado Milošević je rođen u:
Austrougarskoj
Francuskoj
Njemačkoj
Netačan odgovor
1.Vlado Milošević je rođen u:
Austrougarskoj
Njemačkoj
Netačan odgovor
Italiji
2.Hor kojim je dirigovao Milošević zove se:
Vrapčići
Jedinstvo
Banjalučanke
Hor bečkih dječaka
2.Hor kojim je dirigovao Milošević zove se:
Vrapčići
Banjalučanke
Tačan odgovor
Hor bečkih dječaka
2.Hor kojim je dirigovao Milošević zove se:
Vrapčići
Jedinstvo
Netačan odgovor
Hor bečkih dječaka
2.Hor kojim je dirigovao Milošević zove se:
Netačan odgovor
Jedinstvo
Banjalučanke
Hor bečkih dječaka
2.Hor kojim je dirigovao Milošević zove se:
Vrapčići
Jedinstvo
Banjalučanke
Netačan odgovor
3.Miloševićeva najpoznatija rukovet je:
Treća rukovet
Šesta rukovet
Deseta rukovet
Pjesme sa Zmijanja
3.Miloševićeva najpoznatija rukovet je:
Treća rukovet
Šesta rukovet
Netačan odgovor
Pjesme sa Zmijanja
3.Miloševićeva najpoznatija rukovet je:
Netačan odgovor
Šesta rukovet
Deseta rukovet
Pjesme sa Zmijanja
3.Miloševićeva najpoznatija rukovet je:
Treća rukovet
Šesta rukovet
Deseta rukovet
Tačan odgovor
3.Miloševićeva najpoznatija rukovet je:
Treća rukovet
Netačan odgovor
Deseta rukovet
Pjesme sa Zmijanja

similar documents