Systemy komutacji

Report
Piotr Frydrych
19.10.2012r.
1/27
Proponowana odpowiedź:
 Jedno połączenie
Poprawna odpowiedź:
 Jedną godzinę
2/27
Proponowana odpowiedź:
 M/M/N/0/S
Poprawna odpowiedź:
 M/G/N/0
3/27
4/27
Proponowana odpowiedź:
 1984 kbit/s
Poprawna odpowiedź:
 144 kbit/s
5/27
6/27
Proponowana odpowiedź:
 Zapewnienie połączeń wielopunktowych
7/27
8/27
Proponowana odpowiedź:
 Wysoki koszt sygnalizacji w przeliczeniu na
jeden kanał rozmowny
Poprawna odpowiedź:
 Niski koszt sygnalizacji w przeliczeniu na
jeden kanał rozmówny
9/27
10/27
11/27
Proponowana odpowiedź:
 została zaprojektowana dla sieci IP
Inne poprawne odpowiedzi:
 RSVP zapewnia rezerwację zasobów inicjowaną przez
odbiornik dla strumieni typu punkt-punkt i
wielopunktowych
 RSVP rezerwuje zasoby dla strumieni jednokierunkowych
 RSVP współpracuje z protokołami IPv4 lub IPv6, zajmując
miejsce protokołu transportowego
12/27
Proponowana odpowiedź:
 v(38,20,39)
Poprawna odpowiedź:
 np. v(39,20,38)
13/27
14/27
Proponowana odpowiedź:
 Przestrajalne
Poprawna odpowiedź:
 nieblokowalne w szerokim sensie
15/27
16/27
Proponowana odpowiedź:
 co najwyżej 53 B
Poprawna odpowiedź:
 53 B
Komórka składa się z:
5 bajtów nagłówka i 48 bajtów danych
17/27
18/27
Proponowana odpowiedź:
 wymagana duża szybkość pola
Poprawna odpowiedź:
 wymagana mała szybkość pola
19/27
20/27
Proponowana odpowiedź:
 utrzymanie
Poprawna odpowiedź:
 eksploatacja
21/27
22/27
Proponowana odpowiedź:
 maszyna komunikatowa
Poprawna odpowiedź:
 maszyna wirtualna
23/27
24/27
Proponowana odpowiedź:
 EWSD (Siemens)
Inne poprawne odpowiedzi:
 System 12 (Alcatel)
 5ESS (Lucent)
25/27
Proponowana odpowiedź:
 natychmiastowe wykrywanie próby zajęcia uszkodzonego
łącza
Poprawne odpowiedzi:
 niewrażliwość na zakłócenia spowodowane prądami
rozmownymi i związane ze stosowaniem tłumików echa
 możliwość przesyłania sygnałów w czasie trwania rozmowy, a
w niektórych przypadkach, również w czasie zestawiania
połączenia
 prostota urządzeń związana z niewrażliwością na zakłócenia
pochodzące z pasma rozmownego oraz z możliwością
ciągłego przekazywania sygnalizacji
26/27
Proponowana odpowiedź:
 CHILL
Języki programowania systemów telekomutacyjnych:
 SDL (Specification and Description Language) : Narzędzie opisu funkcji
węzłów komutacyjnych, łatwe w użyciu dla specjalistów z zakresu
telekomutacji
 CHILL (CCITT High-Level Language) : Język programowania wysokiego
poziomu
 MML (Man-Machine Language): Język komunikacji operatora z
systemem telekomutacyjnym
27/27

similar documents