zabytki-naszej-gminy

Report
Projekt wykonali:
Anna Czechowska, Justyna Rybicka,
Michał Kaczmarek, Piotr Szereda
 Herb gminy
 Szczytniki
 Iwanowice
 Staw
 Marchwacz
 Radliczyce
 Slajd końcowy
Herb Gminy Szczytniki jest
trójelementowy. Na jego tarczy
u góry przedstawiony jest herb rodu
Łubieńskich, którzy pieczętowali się
herbem Pomian, przedstawiającym
czarną głowę żubra przebitą
mieczem.
W prawym dolnym rogu znajduje się
herb Poraj przedstawia kwiat białej
róży na czerwonym tle.
Trzecim elementem gminnego
herbu jest historyczny symbol
miejscowości Staw, przedstawiający
wieżę na czerwonym tle.
Pałac Łubieńskich
Barokowy dwór
rodziny Łubieńskich
zbudowany po
połowie XVIII wieku
z przybudówką od
wschodu i ozdobnym
portalem z 1910 roku.
Obecnie znajduje się
tutaj urząd gminy.
Dwór jest w stanie
bardzo dobrym,
przeszedł remont
w ostatnich latach.
Kamień w Szczytnikach
Kamień z okresu
pańszczyźnianego.
Dokonywano na
nim egzekucji
(chłosta) na
miejscowych
chłopach. Data
widoczna na
kamieniu – 186, to
data zniesienia
pańszczyzny.
Pomnik Ojca Kordeckiego
Pomnik Ojca
Augustyna
Kordeckiego przeora
Jasnej Góry i jej
obrońcy w okresie
„potopu”
szwedzkiego.
Replika pomnika
z okresu
międzywojennego.
Kościół św. Katarzyny
w Iwanowicach
Kościół św. Katarzyny
został zbudowany przez
Bartłomieja
Gruszczyńskiego około
1460 roku.
W XVII wieku powiększono go o barokową kaplicę św.
Barbary fundacji Marianny Potworowskiej. W 1887
roku od zachodu dobudowano do kościoła
pseudogotycką wieżę. W czystym gotyku zachowała się
dawna zakrystia z gotyckim żebrowaniem stropu.
Wnętrze posiada bogate wyposażenie, takie jak
rokokowe ołtarze z cennymi obrazami, gotycką
chrzcielnicę z ornamentem z 1360 roku, gotycką
kropielnicę z 1464 roku, ambonę w kształcie łodzi
z XIX wieku oraz cenne renesansowe nagrobki.
Nagrobki w Kościele św.
Katarzyny w Iwanowicach
Monumentalny
grobowiec z ciosanego
kamienia zdobiony jest
panopliami. Obie
postacie
przedstawione są na
leżąco: jedna nad
drugą.
Wyryty napis głosi, że jest to
nagrobek Jana
Baranowskiego, wojewody
sieradzkiego.
Kościół św. Mikołaja
w Stawie
Gotycki kościół parafialny
pw. św. Mikołaja. Kościół
powstał ok. 1520 roku.
W 1753 i 1772 roku
niszczony był
pożarami; później
kilkakrotnie go
restaurowano. Jest to
świątynia jednonawowa,
z węższym i niższym
prezbiterium. Do nawy
przylega kaplica z ok. 1760
roku oraz kruchta z 1884
roku. Wewnątrz znajdują
się trzy neobarokowe
ołtarze z lat 1870-1876.
Pałac w Marchwaczu
Zbudowany w latach
1820 – 1821 dla
Bonawentury
Niemojowskiego. Jest
to obiekt w stylu
klasycystycznym.
Obiekt jest wzorowany
na pałacu
łazienkowskim
w Warszawie.
Środkowa część pałacu piętrowa, zwieńczona rzeźbami
o tematyce mitologicznej przedstawiającymi cztery pory
roku autorstwa Pawła Krzyżanowskiego. Na parterze
znajdowały się takie pomieszczenia jak hol, biblioteka,
gabinet pana, garderoba, sypialnia pana, sypialnia pani,
buduar, salonik pani, bilard, salon, jadalnia, kredens oraz
spiżarnia. Według Majątków Wielkopolskich Powiat kaliski
w reprezentacyjnych wnętrzach parteru zachowała się
dekoracja sztukatorska, stolarka okienna i drzwiowa,
a w holu posadzka terakotowa. W ostatnich latach pałac
został wyremontowany, a obecnie jest wystawiony na
sprzedaż. Obiekt niedostępny, stanowi własność prywatną.
Pałac w Marchwaczu
Mogiła w Marchwaczu
Mogiła jest miejscem
pamięci narodowej. 22
stycznia 1945 roku
Niemcy wyprowadzili
z domów i rozstrzelali
na skraju wsi niemal
wszystkich mężczyzn.
Razem z 57
mieszkańcami
Marchwacza Niemcy
zabili jeszcze sześciu
Polaków wracających
z robót oraz 12
żołnierzy sowieckich.
Wszyscy zostali
pochowani we
wspólnej mogile
Miejsce pamięci
w Marchwaczu
Zdjęcia obiektów znajdujących
się w Marchwaczu
Wieża ciśnień w Radliczycach
Wieża ciśnień była
źródłem, z którego
wieś czerpała wodę.
Dostarczała ona wodę
dla parowozów, które
poruszały się po
torach od początku
powstania trasy
kolejowej – początek
XX wieku. Wieża
nadal jest czynna.
Wieża ciśnień w Radliczycach
Dawna szkoła w Radliczycach dwór
Dwór wzniesiony na
rzucie wydłużonego
prostokąta na
przełomie XIX i XX
wieku. Około roku
1963 dwór został
przekształcony
w miejscową szkołę.
Dawna szkoła
w Radliczycach
• Praca wykonana samodzielnie przez uczniów.
• Pomysły własne, zdjęcia – własne.
• Źródła opisów książka „Majątki Wielkopolskie”
Małyszko Stanisław

similar documents