Document

Report
5. A reklám
• Megszületett a reklám törvény: 1997. évi
LVIII. törvény (ami már megjelenése előtt is
heves vitákat váltott ki)
• A törvény hatálya kiterjed,
reklámozóként,reklámszolgáltatóként vagy
reklám közzétevőként végzett
tevékenységre.
Min múlik a reklám hatékonysága?
• A célpiacunk, kik a vásárlóink és hol
találhatók?
• A mondanivalónk, mit szeretnénk tudatni, és
meg fogják e érteni?
• Milyen reklámeszközt (médiát) alkalmazzunk?
Kibocsátó
Kódolás
Üzenet
Reklámeszköz
Dekódolás
Zaj
Visszacsatolás
Válasz
A reklám működési folyamat ábrája
Befogadó
„Mottó”
„1920-körül mondta egy angol
pénzügyminiszter,
hogy reklám nélkül eddig még csak a
pénzverdében sikerült pénzt csinálni”
A reklám fogalma
• A kifejezetten gazdasági jellegű célkitűzéseket
szolgáló
• alapvetően valamely áru kelendőségére vagy
szolgáltatás igénybevételének fokozására
irányuló tevékenység.
• Személyes kapcsolat nélküli lépések sorozata,
• amelyek tájékoztatják a potenciális vevőket a
kínálatról és igyekeznek meggyőzni őket a
termék vagy szolgáltatás előnyös voltáról.
A reklám sajátosságai
• rövid életű
• összetett tevékenység (mondanivaló, kreatív
ötlet, technikai kivitelezés, érzelmi hatás,
nyereségesség)
• sajátos üzenetközvetítés (szimbólumokkal,
színekkel, stb. közli az üzenetet)
• egyirányú kommunikáció
A reklám előnyei
•
•
•
•
mindenhol képes elérni a fogyasztót
kreatív, változatos
imázsteremtő
lehetőség van ismétlésre
A reklám hátrányai
•
•
•
•
•
nem vezet azonnali vásárláshoz
fizetett, ezért kicsi a hitelessége
a sok reklám között nehéz megkülönböztetni
nehéz az üzenet módosítása
nehéz a hatékonyság mérése
A reklám fajtái
1. Célja szerint
•
•
•
•
bevezető
expanzív (forgalomnövelő)
emlékeztető
redukált (korrigáló)
2. A termék száma szerint
• egy konkrét termék reklámozása
• gyűjtőreklám (egy gyártó több terméke)
• kollektív reklám (több gyártó együtt reklámoz)
3. A reklámot befogadó személyek
száma szerint
• direkt reklám
• rétegreklám
• általános reklám (nagyobb csoporthoz szól)
4. A reklámkibocsátó elosztási
folyamatban elfoglalt helye szerint
• vállalati-gyártó-termelői reklám (cégreklám)
• kereskedői reklám (termékreklám
5. Szándékozott hatása szerint
• információs reklám (konkrét tények:
tulajdonság, ár, garancia, fizetési feltételek)
• szuggesztív reklám (érzelmeket befolyásoló)
6. Pszichológiai megjelenés formája
szerint
• piacot elárasztó reklám
• rövid ideig tartó reklám (tudat alatt)
7. Reklámozandó tárgy szerint
•
•
•
•
termékreklám
szolgáltatásreklám
vállalati reklám
esemény-reklám
A reklámüzenet megfogalmazásának
elvei
A reklámüzenet elemei:
• alapinformációk (a vállalkozás azonosításához szükséges
adatok)
• előnyök
• hasznosság
A jó reklámüzenet jellemzői:
• a tájékoztatás hiteles (pontos adatok a termékről, árról)
• különlegesség, egyediség
• a vásárló eszéhez és érzelmeihez is szól
• hangsúlyozza a sajátosságokat
• a célcsoporthoz igazodik (figyelembe veszi a célcsoport
jellemzőit)

similar documents