Schoolontwikkelingsplan (Presentatie)

Report
Welkom op de
informatieavond!
Voorstellen team
Groep 1/2 a
Marinda Dijkhuizen
Reken coördinator in
opleiding
Gymspecialist
Ma/di
Imke Bokschoten
Cultuur coördinator
schrijfdansspecialist
Wo/do/vr
Groep 1/2 b
Betsy Bos
Schrijfdansspecialist
Vertrouwenspersoon
Coördinator contactouders
Ma/di/wo
Judith Huibers
Specialist (vroeg) Engels
Do/vr
Groep 3
Annemieke Bokkers
Leesspecialist
Interne coach
(studentbegeleiding)
BHV/EHBO
Ma/di
Miranda van Wakeren
BHV
Interne coach
(studentbegeleiding)
Woe/do/vr
Groep 4
Henriette van Reemst
Nieuwe, startende collega
Ma/di/wo/do/vr
Groep 5
Margriet van Hierden
Onderbouw coördinator
Voorzitter werkgroep dyslexie
BHV
Ma/di/wo/do/vr
Groep 6
Jonathan Hobbel
ICT coördinator in opleiding
Ma/di/wo/do/vr
Groep 7a
Harriët van Omme
Vertrouwenspersoon
Interne coach
(studentbegeleiding)
Trainster mediatoren
Ma/di
Leonie Lankhuijzen
Taal coördinator
Leesspecialist
Wo/do/vr
Groep 7b/8b
Mariëlle Hendriksen
Master specialist begeleiden
Gedragsspecialist
Anti-pest coördinator
Ma/di/wo/vr
Marinda Dijkhuizen
Valt op donderdag in
wegens studie
Do
Groep 8a
Wille Wildeman
Kanjer-, faalangst- en
SOVA-specialist
Reken coördinator in
opleiding
Ma/di en wo trainingen
Else Jonkman
Bovenbouw coördinator
Specialist hoogbegaafdheid
BHV
Wo/do/vr
Ondersteuning ‘Passend Onderwijs’
Willy Hoogstrate Yvonne Budding Wille Wildeman
RT-er 7-8
Leerkracht
Onderwijs
Faalangst-, kanjerSchakelklas NT2 assistente 1-6
en SOVA specialist
Ma/di/wo/do
Ma/di/wo/do
Wo
Muziekonderwijs
Wilna Grandia
Vakdocent muziek
- Muzieklessen voor de groepen 3 t/m 8
- Blokfluitlessen voor groep 6 leerlingen
- Facultatief blokfluiten voor groep 7
leerlingen
- Initiator van de grote vieringen
Di/wo
Administratie
Nora van der Meulen
Administratief medewerkster
Ma/wo/vr ochtend
Directie
Klazien van der Vlist
Directeur
Bestuurder
Hoofd BHV
Elsemarie van Asselt
Adjunct-directeur
Intern begeleider
Master gedragsspecialist
Focus schooljaar 2014-2015
• Teambreed nascholing Managementdrives
• Uitbreiding van het MT met 2 bouw
coördinatoren
• Ouderportaal Parnassys
• Pilot inzet intern zorgteam
• Opzetten schakelklas en RT aan kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften
• Inzetten van kwaliteitskaarten
• Continueren groepsplan gedrag
Een mooi
schooljaar
gewenst!

similar documents