Neutralizace

Report
Neutralizace
Opakování - vzorce kyselin:
 Kyselina
chlorovodíková
 Kyselina
siřičitá
 Kyselina
bromovodíková
 Kyselina
chlorečná
 Kyselina
chloristá
 Kyselina
chromová
Kyselé a zásadité roztoky opakování
 Kyselost
 H+
roztoků – způsobena ………..
(H3O+ )
 Zásaditost
OH-
roztoků – způsobena ……..
Bezpečnost při práci s kyselinami a
hydroxidy
 Většina
1.
kyselin a hydroxidů jsou žíraviny!!!!
Opláchnout vodou
nebo roztok
Zasažení
zasažení
NEUTRALIZACE
= reakce kyseliny a hydroxidu, produktem je
voda a sůl příslušné kyseliny
HCl + NaOH  H2O + NaCl
HCl + KOH  H2O + KCl
!!! Uvolňuje se teplo!!!
Příklady:
 NaOH
+ HNO3  NaNO3 + H2O
Dusičnan
2
sodný
KOH + H2SO4  K2SO4 + 2 H2O
Síran
draselný
Význam neutralizace v
každodenním životě
1.
Překyselení žaludku – jedlá soda,…
2.
Včelí bodnutí, spálení kopřivou, štípnutí
mravence – mýdlo, jedlá soda
3.
Vosí bodnutí – ocet, kyselina citronová
Soli
 vznikají
při těchto reakcích:
1.
Neutralizace
2.
Reakce kovu s neušlechtilými kovy (Zn,
Mg, Na, K, Fe,…)
3.
Slučování kovu s nekovem
4.
Srážení – reakce 2 roztoků solí
Soli
Bezkyslíkaté:
Kyslíkaté:
 Halogenidy
 Soli
 Sulfidy
=
dvouprvkové
sloučeniny
kyslíkatých
kyselin
Soli kyslíkatých kyselin
 Disociace
kyselin = ionizace kyselin ve
vodě – rozkládají se na ionty:
dusičnanový anion
−
+
 HNO3  H + NO 3
2−
+
 2 H2SO4  2 H + (SO
)
4
síranový anion
Názvy solí – anion - kyselina
Chlorná
2. Chlornatá
3. Boritá
4. Křemičitá
5. Dusičná
chlorečná
6. Sírová
7. Chloristá
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chlornan
Chlornatan
Boritan
Křemičitan
Dusičnan
chlorečnan
Síran
Chloristan
Vzorec z názvu
 Název
 Síran
 Kyselina

 Anion
 Síranový
 Kation
kyseliny
kovu
 Křížové
 Vzorec
pravidlo
sodný
H2SO4
SO−
4
 Sodný
(SO4)-II
Vzorec soli z názvu
 Název
 Dusičnan
 Kyselina
 Dusičná
 Anion
 Dusičnanový
 Kation
kyseliny
kovu
 Křížové
 Vzorec
pravidlo
 Draselný
draselný
Příklady

Dusičnan stříbrný

Uhličitan vápenatý

Fosforečnan draselný

Síran měďnatý

Křemičitan sodný

Siřičitan draselný

Síran hlinitý

similar documents