Tenttiakvaario

Report
Tenttiakvaario
- uhka vai
mahdollisuus?
OpinTori-ideatori 10.5.2012
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
[email protected]
040 525 7821
Mikä tenttiakvaario?
- Tietokantapohjainen sovellus ja valvottu
työtila yliopistolla: tenttijärjestelyiden
automatisointi
- Perustuu opettajan tallentamiin
kysymyspatteristoihin, joista arvotaan
opiskelijalle tentti opettajan
määrittelyiden mukaisesti
- http://tievie.oulu.fi/arvioinnin_abc/caset
/tenttiakvaario.htm
Sirpa Purtilo-Nieminen: tenttiakvaarion pilotointiraportti
Mihin tenttiakvaario?
-
rästi- ja uusintatentteihin
loppu- ja kirjatentteihin
tavallisiin luentotentteihin
kypsyysnäytteet
erityisjärjestelyjä vaativat
itsetestaukseen: tentti kotona
yhteistyöhön: valvottu tentti
lähimmässä oppilaitoksessa
vaihto-opiskelijan tenttimiseen: tentti
verkossa kotiinpaluun jälkeen
Miksi tenttiakvaario?
- Joustavuudella opiskelun päivittäminen
nykypäivään: opiskeluaikainen
työssäkäynti, perheelliset opiskelijat,
erityisjärjestelyjen tarve
- Tavoite opintoaikojen lyhentämisestä:
kuormittavuuksien purku,
suunnitelmallisuus ja aikataulujen
yhteensovittaminen, kirjaston
tenttikirjojen rajallisuus, pullonkaulojen
purkaminen
- 3 viikon tarkastusaika: yksiselitteisyys
tarkastusajan alkuun, mekaanisten
välivaiheiden poistaminen ja hallintotyön
vähentäminen
Miksi ei
tenttiakvaariota?
-
-
-
Arvostelun haaste, opiskelijoiden vastauksia
ei voi välttämättä vertailla keskenään 
miten muuten toimitaan, jos vain yksi
opiskelija tekee tentin?
Kaavan kirjoittaminen ei onnistu
tietokoneella (matemaattiset ja teknilliset
alat)  tehtäväpaperin printtaus
Työtaakan ennustavuus katoaa  määritelty
ajanjakso tentin tekemiselle
Lisää tärppimiskulttuuria, opiskelija käy
katsomassa arpaonnensa 
tenttimiskertoihin vastaavat rajoitukset kuin
perinteisissä tenteissä + kollektiivinen paine
voisi jopa purkaa tilannetta.
Kokemukset Lapin
yliopistosta
-
-
-
-
-
Opiskelijoiden positiivinen palaute:
aikataulujen suunnittelu, järjestelmä
helppokäyttöinen, toivottiin lisää tenttejä
järjestelmään
Opettajien positiivinen palaute:
Tenttivastausten laadun paraneminen
(sisältö & käsiala), tenttikuorien pyörittelyn
vähentyminen  4/5 koki toimivaksi
Opiskelijoiden negatiivinen palaute: Viereisen
pisteen naputus, vesipullo ja suttupaperi
haluttiin mukaan
Opettajien negatiivinen palaute:
käyttöliittymän hankaluus, vastausten
vertailu
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/S
ahkoinen_tenttipalvelu.iw3
Mitä seuraavaksi?
- Tenttiakvaario on ylioppilaskunnan
suurin haave seuraaville vuosille
- Tenttiakvaariosta halutaan sekä
opiskelijoiden että opettajien työtä
helpottava
- TenttiakvaarioFAQ: kysymykset
kerätään touko-kesäkuussa 2012,
vastaukset toimitetaan elokuussa 2012.
- Myös laajemman keskustelun
herättäminen oppimisen arvioinnista:
onko perinteinen tentti paras tapa
mitata opiskelijan osaamista?
Kiitos ja hei!
- Lapin yliopiston tenttiakvaarion
pilotointiraportti
- Tenttiakvaario, tilaustentti vai
tenttiakvaario – suosituksia joustavan
tenttimisen hyviksi käytännöiksi
(Suomen ylioppilaskuntien liiton muistio
2007)
- Yhteystiedot: Annakaisa Tikkinen
[email protected], 040 525 7821

similar documents