Počasí - Základní škola Stříbrná Skalice

Report
EU peníze školám
Základní škola Stříbrná Skalice, Na Městečku 69,
Fyzika počasí
Kateřina Macháčková, Martin Macháček
Fyzika vysvětluje počasí a podnebí
1. Čtyři jednoduché fyzikální principy
2. Vysvětlujeme známé i méně známé jevy
1.A Vlhkost vzduchu
Absolutní vlhkost: kolik miligramů vody v l litru vzduchu
Absolutní vlhkost
vzduchu nad hladinou
závisí na teplotě.
Je tam sytá vodní pára,
stoprocentní vlhkost.
Víc vody se do vzduchu
nevejde.
sytá vodní pára
1.B Vlhkost vzduchu
sytá
vodní pára
přehřátá
vodní pára
sytá
vodní pára
Když v láhvi není
kapalná voda, může
být absolutní vlhkost
menší než maximální.
teplota roste
relativní
vlhkost
30
30
 100 %  100 %
relativní
vlhkost
17
30
 100 %  56 %
1.C Vlhkost vzduchu
Když přehřátou páru
ochlazujeme, relativní
vlhkost roste.
teplota klesá
přehřátá
vodní pára
sytá
vodní pára
sytá
vodní pára
Rosný bod: teplota,
při které je pára sytá
(rel. vlhkost 100 %).
Při dalším ochlazování
se pára sráží
(na stěnách nádoby
nebo jako mlha).
relativní
vlhkost
17
30
 100 %  56 %
relativní
vlhkost
17
17
 100 %  100 %
relativní
vlhkost
7
 100 %  100 %
7
srazilo se 17 mg - 7 mg = 10 mg vody
2.A Ochlazení při roztažení plynu
plyn vykonal
práci
Když se stlačený plyn
roztahuje, koná práci.
Nemůže-li dostat teplo
z okolí, ochladí se.
ztratil energii,
ochladil se
2.B Ochlazení při roztažení plynu
Když vypustíme stlačený
vzduch z láhve, ochladí se.
Část vodní páry se
ochlazením srazí v mlhu.
Jakou práci plyn vykonal?
„Nadzvedl“ atmosféru.
3.A Pohyb na kolotoči
Na otáčející se desku
hodíme kuličku.
Kulička se pohybuje po
přímce.
Na desce ale udělá stopu
spirálovou.
Kdyby se deska otáčela velmi rychle proti
kuličce, byla by stopa skoro kružnice.
3.B Pohyb na otáčející se Zemi
Ze severního pólu fouká vítr
rychlostí 10 km/h
Vzduch se pohybuje po
přímce, ale Země se pod ním
otáčí rychlostí 200 km/h.
Toto jsou rychlosti
v inerciální vztažné soustavě.
3.C Pohyb na otáčející se Zemi
Vzhledem k zemskému
povrchu se vzduch
pohybuje po kružnici.
Myšlenkový pokus:
z pólu hodíme těžkou
kouli. Země se pod ní
bude „podtáčet“.
Toto je rychlost ve
vztažné soustavě
spojené se Zemí.
4.A Tepelné záření
Všechna tělesa vyzařují elektromagnetické záření.
Kolik a jaké? Záleží na teplotě.
Při 20 °C: za 100 s ... 42 kW (10 kg vody o 1 °C).
Vrstvička vody 1 cm tlustá: 36 °C/h
4.B Tepelné záření
Tělesa zářením energii ztrácejí, ale také získávají.
Proto např. v místnosti necítíme ztráty zářením.
Kdy nám záření nedodává energii? Když kolem
není nic nebo když tam je chladné těleso.
Proč je ve výšce chladněji?
Sluneční záření
neohřívá vzduch
přímo.
Ohřívá povrch
Země.
Od něj se ohřívá
vzduch a stoupá.
Při stoupání se vzduchová „bublina“ roztahuje a ochlazuje.
Jiná „bublina“ současně klesá, stlačuje se a ohřívá.
Troposféra = část atmosféry, kde teplota s výškou klesá.
Vzduch se v ní promíchává.
Jak se mění teplota s výškou?
„Bublina“ vzduchu stoupá
a při tom se roztahuje.
Její teplota se tím snižuje.
Jiná „bublina“ klesá a
stlačuje se. Její teplota se
tím zvyšuje.
To probíhá v troposféře asi do výšky 10 km.
Proč teplota ve stratosféře roste?
Ve velké výšce
sluneční ultrafialové
záření rozbíjí
molekuly O2 na atomy.
Z těch vznikne ozon O3.
Ozon pohlcuje ultrafialové záření. Tím se vzduch zahřívá.
Proto teplota s výškou roste.
Stratosféra = část atmosféry, kde teplota s výškou roste.
Vzduch se v ní nepromíchává.
Proč se ve výšce dělají mraky?
V troposféře proudí
vzduch nahoru a dolů.
Rychlost: několik cm/s
Při výstupu nahoru se
vzduch ochlazuje.
Když teplota klesne na
rosný bod, vodní pára
se začne srážet.
Je-li teplota a vlhkost rovnoměrně rozložena, jsou základny
mraků přibližně všude stejně vysoko.
I když jsou mraky v klidu, vzduch v nich proudí nahoru.
Piloti větroňů podle mraků hledají výstupné proudy.
Proč bývají letní bouřky odpoledne?
Odpoledne je půda
nejteplejší.
Vzduch se někde
ohřeje a začne rychle
stoupat („komínový
efekt“).
Při výstupu se
vzduch ochlazuje a
pára v něm se sráží.
Průměr sloupce: km až desítky km. Bouřky z horka jsou místní.
Proč vzduch stoupá, i když se ochlazuje?
Vzduch v „komínu“ se sice
ochlazuje s výškou, ale
vždy je teplejší než okolní
vzduch ve stejné výšce.
Navíc, když se pára sráží
ve vodu, uvolňuje se teplo
a to vzduch v „komínu“
dál ohřívá.
Tento efekt se uplatňuje hlavně u hurikánů. Nad teplým
mořem je vzduch nasycen vodní párou, ta při srážení předá
teplo „komínu“.
Proč je v noci chladno při vyjasnění?
Země neustále vyzařuje tepelné záření.
Je-li v noci jasno, zemský povrch jen vyzařuje a skoro žádné
záření nedostává. Proto hodně chladne.
Je-li v noci zataženo, mraky část záření vyzáří zpátky. Proto
zemský povrch chladne méně. Nebývá rosa, mlha, ranní mrazy.
Proč vznikají ranní mlhy?
Přes den se atmosféra
ohřívá zdola, proto se
promíchává.
Přes noc se zářením
ochlazuje zdola, proto se
nepromíchává.
Teplota vzduchu nad
půdou klesne k rosnému
bodu, pára se srazí na mlhu.
Když slunce půdu prohřeje, teplý vzduch proudí nahoru, mlha se
opět změní v páru. Není pravda, že „se zvedne“.
Proč vzniká rosa, jinovatka, námraza?
V noci se zářením
ochlazují všechny
povrchy.
Tenké předměty
prochladnou víc:
stébla, listy, vlákna
pavučiny. Proto se na
nich srazí voda.
Rosa nebývá pod stromy, pod mraky, v kouři. Koruna stromu i
mrak vrací tepelné záření zpět do půdy, ta tolik nevychladne.
Mostní konstrukce promrzne víc než silnice, vzniká námraza.
Mrazové kotliny
V noci se zářením půda
ochladí, od ní vzduch.
Studený vzduch stéká dolů,
na jeho místo přichází
teplejší vzduch z výšky.
Z kotlin nemůže studený vzduch odtéct, proto je tam nižší
teplota.
Před ztrátami tepla zářením může ochránit kouř.
Obalování růží apod. chrání před ztrátami zářením, ne před
studeným vzduchem.
Co je tlaková výše?
Tlak určuje, kolik
vzduchu je nad daným
místem.
p = 1000 hPa = 100 kPa
znamená: nad 1 m2 je
vzduch o tíze 100 000 N,
tj. o hmotnosti 10 000 kg
Vyšší tlak: víc vzduchu, klesá dolů (cm/s). Ohřívá se, relativní
vlhkost klesá. Pára se nesráží, nejsou mraky, je sucho, „pěkně“
(pro výletníky, ne pro zemědělce).
Co je tlaková níže?
Tlaková níže je místo, nad
kterým je méně vzduchu.
Tlačí se tam vzduch z okolí.
Vzduch nad tlakovu níží
stoupá, ochlazuje se, relativní
vlhkost stoupá. Pára se sráží,
jsou mraky a může pršet.
Průměry výší a níží: stovky kilometrů.
Proudění okolo tlakových výší a níží
Kdyby se Země neotáčela,
vzduch by proudil přímo
od tlakové výše nebo do
tlakové níže.
Otáčení Země způsobí, že
vzduch proudí okolo
tlakové výše nebo tlakové
níže.
Nebýt otáčení Země, tlaky by se hned vyrovnaly. Díky otáčení
vydrží rozdíly tlaku i týdny. Vzduch totiž setrvačností letí tam,
kde už mezitím není nižší tlak.
Jak tlakové výše a níže ovlivňují teplotu
Okolo tlakové výše proudí vzduch ve směru hodinových ručiček.
Poloha tlakové výše proto ovlivňuje to, z které strany k nám
proudí vzduch a jak bude teplý.
Je-li tlaková výše na
východ od nás, proudí k
nám teplý vzduch od jihu.
Je-li tlaková výše na
západ od nás, proudí k
nám studený vzduch od
severu.
Tlaková níže z družice
Oblaka naznačují, že vzduch
proudí okolo tlakové níže.
Spirála, kterou vidíme, ale
není „stopa“, kterou za
sebou zanechává proudící
vzduch.
Tropické cyklony (hurikány, tajfuny)
Teplota oceánu v subtropech: víc než 25 °C.
Jako u „bouřek z horka“:
teplý vzduch stoupá, pára
se sráží, tím se uvolní
další teplo, vzduch
stoupá ještě rychleji.
Vzduch, který při hladině
proudí k „oku“, je stočen zemskou rotací (Coriolisova síla). Jak se
přibližuje k „oku“, proudí stále rychleji (zákon zachování momentu
hybnosti mvr).
Rekord tlaku v tajfunu: 870 hPa (u nás nejnižší tlak 970 hPa)
Kde vznikají hurikány?
Podmínky pro vznik:
vysoká teplota vody –
zem. šířka max. 30°
silná Coriolisova síla –
zem. šířka min. 5°
(jinak se rozdíly tlaku
rychle vyrovnají).
Po vzniku mohou cestovat i jinam (do vyšších šířek, nad pevninu),
ale slábnou – nemají dost teplého a vlhkého vzduchu. Pozůstatky
(silné níže s vichřicí) se někdy dostanou až k nám.
Co jsou tornáda?
Tropický cyklon (=
hurikán = tajfun) má
průměr stovek
kilometrů,
tornádo řádově stovek
metrů.
Rychlost větru v
cyklonu až 200 km/h,
v tornádu až 500 km/h.
Tornádo je malé, ale ve svém místě extrémně ničivé.
Vzniká v souvislosti s bouřemi, ale přesné vysvětlení není známo.
Studené a teplé fronty
Okolo tlakové
níže proudí
vzduch. Na jižní
straně je teplý,
na severní
studený.
Studený zůstává při zemi,
teplý je nad ním. Spolu se
nemísí.
Teplá fronta vzniká, když se teplý vzduch valí přes studený.
Studená fronta vzniká, když studený vzduch „buldozeruje“ teplý.
Teplá fronta
Teplý vzduch stoupá vzhůru, tím se ochlazuje, pára se sráží.
Hranice mezi studeným a teplým vzduchem jen asi 100 m tlustá.
Úhel od země jen asi 10 až 20°. Pokrývá oblast 300 – 400 km
širokou.
Při přechodu fronty: zataženo, prší, nárazový vítr. Přechod trvá
delší dobu, po něm se oteplí.
Studená fronta
Studený vzduch vytlačuje teplý vzduch nahoru. Ten se při
výstupu ochlazuje, sráží se v něm pára.
Úhel od země větší. Pokrývá oblast 300 – 400 km širokou.
Při přechodu fronty: zataženo, prší, nárazový vítr, někdy
bouřky. Přechod trvá kratší dobu, po něm se ochladí.
Globální proudění
Na rovníku se vzduch nejvíc
ohřívá, stoupá. Jinde musí
klesat.
Takto vypadá hrubé schéma
cirkulace vzduchu.
Kde vzduch stoupá, bývá
deštivo.
Kde klesá, bývá sucho.
Kde vzduch proudí vodorovně, bývá větrno.
Důsledky globálního proudění: srážky
Vzduch stoupá okolo rovníku. Tlakové níže (1010 hPa), déšť.
Kongo, Indonézie, Nová Giunea, Amazonie.
Důsledky globálního proudění: srážky
Vzduch klesá okolo obratníků. Tlakové výše (1017 hPa), sucho,
velké rozdíly teplot den-noc.
Sahara, Arábie, Stř. Azie, Kalifornie; Kalahari, Austrálie, Chile
Pohled z družice
Na obrázku vidíme
pás oblačnosti podél
rovníku
a pásy bez oblaků
podél obratníků.
Důsledky globálního proudění: srážky
Vzduch stoupá okolo 60 rovnoběžek. Níže (1001 hPa), déšť.
Island, Anglie, Skandinávie; jižní Chile, Hornův mys, N. Zéland.
V polárních oblastech zase tlakové výše, málo srážek.
Důsledky globálního proudění: vítr
Vzduch proudí od
obratníků k rovníku.
Otáčení Země ho stáčí
na západ – pasáty.
Mezi 30° a 60° proudí
opačně – antipasáty.
V oblastech výší a níží
jsou tišiny (rovníkové
tišiny a „koňské šířky“
podél obratníků).
Pevnina a moře
Teplota pevniny se může změnit rychle, teplota moře pomalu.
Proto je v létě pevnina teplejší než moře, v zimě naopak.
V létě se od teplejší pevniny ohřívá vzduch, stoupá, pára se v
něm sráží. Tak vznikají monsuny. Přinášejí období dešťů.
V zimě rozdíly teplot nejsou tak velké a vzduch z pevniny
neobsahuje tolik vody.
Monsuny v Indii
Nejznámější monzuny jsou v
Indii. Díky nim tam není poušť.
V létě vzduch nad pevninou
stoupá, jsou deště.
V zimě klesá, proto je suchý.
Naše deštivé období okolo
Medarda je způsobeno stejným
jevem jako monsuny.
Ranní a odpolední bríza
Střídání teplot
pevniny a moře nejen
přes rok, i přes den.
K ránu je pevnina
nejchladnější, vzduch
proudí z pevniny na
moře. Rybáři
vyplouvají na lov.
Odpoledne je pevnina
nejteplejší, vítr fouká
z moře na pevninu.
Rybáři se vracejí.
Tlakové výše nad Azorami a nad Sibiří
Vzduch klesá nad
chladnějšími místy,
tam vznikají tlak. výše.
V létě: chladnější moře,
proto letní výše spíš nad
mořem – v subtropickém
pásmu výší, nad Azorami.
V zimě: chladnější pevnina,
hlavně velký kontinent. Proto
mohutná výše nad severní Sibiří.
Tam noční ztráty tepla zářením.
Nejchladnější místo: Ojmjakon.
Důsledek výše nad Azory
Okolo tlakové výše nad
Azory proudí vzduch ve
směru hodinových
ručiček.
Ten přináší oceánský
vzduch nad SZ pobřeží
Afriky. Nad pevninou
vzduch vystoupí a
vzniknou mraky.
Na snímku je také pěkně vidět pás oblačnosti nad rovníkem.
Tlaková níže nad Islandem
Vzduch stoupá nad
teplejšími místy (níže),
klesá nad chladnějšími
(výše).
V zimě je moře
teplejší, proto zimní
níže spíš nad mořem.
Globální proudění
přispívá k velké zimní
níži nad Islandem.
Fénový jev – srážkový stín
Vlhký vzduch vyneseme do
výšky a zase spustíme.
Suchý vzduch při výstupu
zchladne a při sestupu se
ohřeje na původní teplotu.
Je-li vlhký, při výstupu se z
něj srazí voda, vyprší. Zbylý
vzduch se tím ohřeje.
Při sestupu se stlačováním ohřívá na vyšší teplotu, než měl
původně (o 5 až 10 °C). Výsledkem je vítr velmi teplý a suchý
(jen asi 30 % vlhkosti) – fén.
Fénový jev v globálním měřítku
Nad rovníkem vlhký vzduch
stoupá, pára se srazí, vyprší.
Vzduch ochuzený o vodu a
ohřátý skupenským teplem
přejde nad obratníky a
sestupuje dolů.
Sestupem (stlačením) se dál
zahřeje. Proto je na
obratnících vzduch suchý a
teplejší než na rovníku.
Fénový jev lokálně: dešťový stín
Fouká-li vítr přes hory,
nastává tam také fénový
jev.
Na návětrné straně se
vzduch při výstupu
„vyprší“. Proto v horách
často prší a rychle se mění
počasí: vzduch vystupuje
při každém větru.
Na závětrné straně pak sestupuje suchý vzduch, neprší tam.
Jde-li o převládající větry, je na závětrné straně trvalé sucho.
Dešťový stín v Austrálii
Přes Austrálii vanou
pasáty od JV.
Hory na východním
pobřeží (Great
Dividing Range)
zvedají vzduch do
výšky.
Na východním
pobřeží je deštivo,
ve vnitrozemí jsou
pouště.
Dešťové stíny na mapě světa
Kde vanou pasáty, je západní pobřeží sušší než východní.
Kde vanou antipasáty, je to opačně.
Himálaj mění podnebí na své jižní i severní straně.
A další stíny na mapě světa
Martin Macháček, Fyzika 8, Prometheus
Wikipedia

similar documents