Fyzika

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349
Šablona III/2VY_32_inovace_650
Jméno autora:
Třída/ročník:
PaedDr. Dáša Zemková
1. ročník 4LG, 5. ročník 8LG
Datum vytvoření:
26. 2. 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Hydromechanika
Předmět:
Výstižný popis způsobu využití,
Fyzika
Znalost podstaty měřících
případně metodické pokyny:
přístrojů měřících tlak
Klíčová slova:
Manometr, tlakoměr
Druh učebního materiálu:
Učební list
Základní přístroje na měření tlaku
plynu v uzavřené nádobě
• K měření tlaku vzduchu v uzavřeném prostoru
používáme manometry:
• A) Otevřený kapalinový manometr
• B) Uzavřený manometr
• C) Kovový manometr
A) Otevřený kapalinový
manometr
• Principem je měření tlaku z
rozdílu hladin v U-trubici, ve
které je většinou rtuť.
• Měří se jím přetlak v
nádobě proti tlaku
atmosférickému, který
působí vně na hladinu rtuti
v otevřeném rameni.
• přetlak plynu v nádobě se
rovná hydrostatickému tlaku
odpovídajícímu svislé
vzdálenosti hladin kapaliny
v ramenech manometru
B) Uzavřený manometr
• Jeho základem je rovněž
přizpůsobená U-trubice,
jejíž jedno rameno je
uzavřené.
• V tomto rameni je nad
hladinou rtuti vakuum.
• Užívá se k měření
vysokých tlaků.
C) Kovový manometr
• Plyn se vpouští do
kovové trubice tvaru
kruhového oblouku na
konci uzavřené.
• Změna zakřivení trubice
vlivem deformace se
přenáší na ukazatel,
který ukáže hodnotu
tlaku v nádobě na
stupnici.
Měření atmosférického tlaku
• Základem pro měření
atmosférického tlaku se stal
Torricelliho pokus.
• Skleněnou trubici 1 m dlouhou
trubici zatavíme na jednom
konci, naplníme rtutí a druhý
konec ucpeme prstem.
• Trubici otočíme a ponoříme do
kádinky se rtutí.
• Po uvolnění prstu vidíme, že
rtuť se v trubici ustálí ve výšce
přibližně 75 cm.
• Nad rtutí bude vakuum.
• Sloupec rtuti udržuje v
uvedené výšce atmosférická
tlaková síla, která působí na
volný povrch rtuti v kádince.
Normální atmosférický tlak
• Atmosférický tlak není na daném místě
konstantní, jeho hodnota se během doby mění
v souvislosti s meteorologickou situací.
• Normální atmosférický tlak odpovídá
hydrostatickému tlaku sloupce rtuti o výšce
0,76 m při normálním tíhovém zrychlení, při
teplotě 0 °C a hustotě rtuti r = 13595 kg.m-3 .
• Jeho hodnota je pn = 101 325 Pa=1,01325 hPa.
Literatura a zdroje
Literatura:
1. LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava
ŠIROKÁ. Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy.
první. Praha 1, Žitná 25: Prometheus, 1995. ISBN
80-7196-048-9.
2. BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro
gymnázia: Mechanika. 4. vydání. Praha 4,
Čestmírova 10: Prometheus, spol.s r. o., 2009.
ISBN 93 21 004.
Citace:
Není-li uvedeno jinak, jsou obrázky dílem autora.

similar documents