Optik Og Lys_pp2

Report
pp1
• Side 176 – 186
Orbit B Htx
Pp2
• Side 187 – 195
Orbit B Htx
TEC Frederiksberg
Lyd og Lys
Fysik B
Forløb af: Daves Hoszowski
Dagens Program
• Optik
• Bølgemodel
Optik
• Når vi bryder lysets
retning, så kan vi
ændre den til enten at
fokusere eller sløre
(samle eller sprede)
1. Konveks linse:
2. Konkav linse:
Optik
• F2 er vores fokus
(Brændpunkt), der
hvor lyset er
stærkest.
• Linsens styrke
defineres af dette
brændpunkt.
1
D=
f
– Hvordan defineres en
svag linse ?
Hvis f er stor så bliver D lille, og derved svagere
Optik
• Enheden for linsens
styrke er ”Dioptrier”
• Dette er den enhed
optikerne bruger når
de måler brillens
styrke, så +2 betyder
D=2 dioptrier
Optik (Øjet)
• Øjet virker som en linse da
den kan fokusere på
objekter med forskellig
afstand
• Når lyset fokuseres på
nethinden, så ses det
skarpt
• Nærsynet (negativ Diopti)
er når linsen og hornhinden
(cornea) bryder lyset for
meget
• Derved rykkes fokus
punktet væk fra Nethinden
http://www.netdoktor.dk/ojne/naersynethed.htm
Optik (forsøg)
• Prøv at sætte en
finger foran øje og
fokuser på den
• Læg mærke til
hvordan baggrunden
bliver slørret – og
omvendt!
• Hvorfor sker dette?
• Dette er vores linse
der juster/krummes
for at sætte et fokus
på nethinden så
noget tæt på kan ses,
eller langt væk
Optik (Briller)
• For at korrigere for nærsynet, så bruges en
spredelinse, der flytter fokus punktet længere
bag ud
• En brille spreder altså lyset, før denne bliver
samlet af øjets linse og hornhinde
Optik (linseformlen)
• Linseformlen bruges til
at konstruere sig frem
til hvor billedet dannes
• Hvis vi ser en myre fra
5 cm afstand (a), og
afstanden mellem
øjets linse og nethinde
er 1.8 cm (b), så skal
brændvidden være..
1 1 1
= +
f a b
1
1
1
1
=
+
Û = 0.755cm-1
f 5cm 1.8cm
f
Û f = 1.323cm
Øvelser i Orbit B
• Ø8.10
• Ø8.11
• Ø8.12
F8.10: 58.8 Dioptri
15 cm
F8.11: 60 Dioptri
3 Dioptri
-1.75 Dioptri
F8.12: 1.323 cm
http://www.cyberphysics.co.uk/topics/light/TIR.htm
5 min
PAUSE
Bølgemodel
• Lyset udbreder sig
ikke altid retliniet!
• Ved at sende lyset
gennem et tyndt
gitter, ser man flere
lys prikker.
http://elearning.kvuc.dk/Dobbeltspalte%20og%20gitter_files/DobbeltsplateOgGitter1.png
Thomas Young, 1807
Bølgemodel
• Lys er elektromagnetisk bølger
– Dvs. Elektriske og magnetiske svingninger pga.
Fotonernes energi
• Lys udbreder sig som bølger i en vand
• Afstanden fra bølgetop til bølgetop kaldes en
bølgelængde, λ
• Hvis afstanden mellem linjerne i et gitter er
store, så passere lyset bare normalt igennem.
Bølgemodel
• Lys er som en bølge,
den har en
bølgelængde, periode
samt frekvens
• Frekvensen defineres
på omløbstiden
1
n=f=
T
• Hvad er enheden for
frekvens?
1
Hz = s =
s
-1
Bølgemodel
• Enhver bølge
bevæger sig med en
hastighed.
– Hvad bevæger lys
bølgen sig med?
• Bølgens hastighed
kan beskrives ved
bølgeligningen
v=l× f =
l
T
m
vlys = c = 3.0 ×10
s
8
Bølgemodel
• Bølger findes i mange
størrelser, og disse har hver
deres navn.
• En bølge er også en form for
energi, men dette tager vi
senere!
Øvelser i Orbit B
• Ø8.13
– Hint: 1 nm = 10-9m
• Ø8.14
– Hint: PHz = Petahertz
1 PHz = 1015 Hz
• Ø8.15
F8.13: 265 nm
F8.14: 108-1011 Hz
Radiobølger
Røntgenstråling
F8.15:
l = 8cm
cm
v = 16.6
s
T = 0.48s
f = 2Hz
Videoklip (Youngs Eksperiment)
http://youtu.be/Iuv6hY6zsd0

similar documents