File - Kampsbaai Koel in Afrikaans

Report
Intensiewe vorm
+ mak = hondmak
Intensiewe vorm
• Die intensiewe vorm word altyd as een woord
geskryf; behalwe wawyd oop/ wawyd wakker.
• Die intensiewe vorm het geen trappe van
vergelyking nie.
• Daar word gewoonlik van jou verwag om die
korrekte vorm van die woord tussen hakies te gee
bv. Die man was ( baie moeg ) doodmoeg toe hy
daar aankom.
• Die intensiewe vorm is dikwels dieselfde as die
vergelyking bv. so koud soos ys.
Intensiewe vorm waar dood gebruik
word
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
goed (good)
lekker (nice)
moeg (tired)
onskuldig
skaam (shy)
seker
siek (sick)
stil (quiet)
swak (weak)
tevrede
doodgoed
doodlekker
doodmoeg
doodonskuldig
doodskaam
doodseker
doodsiek
doodstil
doodswak
doodtevrede
Intensiewe vorm waar dood gebruik
word
•
•
•
•
•
•
•
bang (scared)
bleek (pale)
eenvoudig
eerlik
gaar (cooked)
gelukkig
gewoon
doodbang
doodsbleek
doodeenvoudig
doodeerlik
doodgaar
doodgelukkig
doodgewoon
Intensiewe vorm waar bloed gebruik
word
•
•
•
•
jonk (young)
min (few)
rooi (red)
weinig (few)
bloedjonk
bloedmin
bloedrooi
bloedweining
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen
Beroemd
Bekend
bitter (bitter)
blank (pale)
blou (blue)
breed (wide)
Deur
dig (tight)
dik (thick)
donker (dark)
droog (dry)
dun (thin)
Duur
stoksielalleen
wêreldberoemd
alombekend
galbitter
lelieblank
potblou
hemelsbreed
dwarsdeur
potdig
trommeldik
pikdonker
kurkdroog
plankdun
peperduur
Algemeen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fris (healthy)
fyn (fine)
geel (yellow)
gek (mad)
glad (smooth)
Goedkoop
graag (keen)
groen (green)
hard (hard)
helder (clear)
hoog (high)
klein (small)
koud (cold)
perdfris
haar / piekfyn
goudgeel
stapelgek
seep / spieëlglad
spotgoedkoop
dolgraag
grasgroen
kliphard
kristalhelder
hemelhoog
piepklein
yskoud
Algemeen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
krom
lam (lame)
Lank
leeg (empty)
lelik (ugly)
Lewendig
lig (light)
Lui
mak (tame)
mooi (pretty)
nakend
nat (wet)
Nodig
hoepelkrom
boeglam
paallank
dolleeg
skreeulelik
springlewendig
veerlig
vreklui
hondmak
wondermooi/popmooi
poedelnakend
papnat
broodnodig
Algemeen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nuut (new)
orent (upright)
Oop
Reguit
rond (round)
ryk (rich)
ryp (ripe)
sag (soft)
skoon (clean)
skoon (pretty)
Skraal
snel (swift)
Soet
suinig (stingy)
suur (sour)
splinternuut
penorent
wawyd oop
pylreguit
koeëlrond
skatryk
papryp
papsag
silwerskoon
beeldskoon
rietskraal
blitssnel
stroopsoet
vreksuinig
asynsuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algemeen
swaar (heavy)
swart (black)
vaal (grey)
vas (firm)
Verlief
vet (fat)
vol (full)
vreemd
Vry
vrot (rotten)
warm (hot)
wit (white)
wyd (wide)
loodswaar
pikswart
asvaal
rotsvas
dolverlief
spekvet
prop/stampvol
wildvreemd
voëlvry/skotvry
papvrot
vuurwarm
sneeu/spierwit
wawyd
Oefening:
• Gee die intensiewe vorm van die volgende
woorde:
• Doof
• Oud
• Fris
• Lelik
• glad

similar documents