Gordon P. Henriksen

Report
Den socioøkonomiske værdi i
forbindelse med
vandløbsrestaureringer
Gordon P. Henriksen
Projektleder, Fishing Zealand
Hvad er Fishing Zealand?
Hvad er bæredygtigt lystfiskeri?
Den socioøkonomiske værdi i lystfiskeri
“Vi ved fra undersøgelser fra
Fyn, at der skabes
socioøkonomiske indtægter på
4300 kr. for hver eneste
havørred, der fanges på stang,
og det giver nogle perspektiver
på landsplan, vi ikke har råd til
at overse”
Dan Jørgensen,
Fødevareminister
Nøgletal
• Omsætning i Danmark pga. lystfiskeri:
2,9 milliarder (!)
• Antal årlige overnatninger:
3 millioner (!)
• Samfundsmæssige værdi af en fanget havørred:
4300,- kr. pr. havørred (!)
• Samfundsmæssige værdi af en fanget gedde:
1208,- kr. pr. kilo (!)
Fishing Zealands arbejde med
vandløbspleje
5 Smålandshavet
Potentiel
4 Køge Bugt/Stevns
Aktuel
6 Vestsjælland
1 Isefjord
3 Nordsjælland/Øresund
2 Roskilde Fjord
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Antal gydende havørreder
Figur. Gydebestande i alle regioner. Aktuelle og potentielle. © Peter W. Henriksen Limno
Consult
Totalt: Aktuel 8.100 stk. havørreder. Potentiale 19.800 stk.
De 6 SØS fiskepleje regioner som samtidig er
Fishing Zealand oplande. Bollerne viser, hvor der
opfiskes moderfisk. © Peter W. Henriksen Limno Consult
Rapport om havørredbestandene
Ørredpatruljen
Vandløbspleje er en god investering!

similar documents