DICSŐ Gábor ügyvezető igazgató, Greenergy Cégcsoport

Report
Túlélés a KÁT Rendszer megszűnése után
,avagy hogyan alakítsuk át a Kapcsolt Erőműveket
hosszútávon fenntartható energiaipari működésre
Eger, 2011. május 16.
A Távhő és a Kapcsolt Erőművek
 A Távfűtésre felhasznált hőenergia 40-60%-át a Kapcsolt Erőművek adták – nagy
részben földgáz bázison.
A Kapcsolt Erőművek átlagosan 25-50% árelőnyt biztosítottak a Távhő Szolgáltatóknak
az alternatív Gázkazános megoldásokkal szemben.
A Kapcsolt Erőművek a KÁT Rendszerben kapott villamos energia (11 HUF/kWh)
ártámogatás 40-60%-át az önköltség alatti hőenergia ár formájában továbbadták a Távhő
Szolgáltatóknak.
A z elmúlt 10 évben Távhő Szolgáltatók a fenti feltételek szerinti termelési struktúrára
alapozták a távhőszolgáltatást.
2
Mi is történik most !!??
A KÁT megszűnésével és a hőenergia árak befagyasztásával a Kapcsolt Erőművek
negatív árrést pénzügyi fedezetet fognak termelni – az erőmű-üzemeltetési és általános
költségek előtt is.
A Kapcsolt Erőművek leállása drasztikusan fogja növelni a Távhő Szolgáltatók hőenergia
költségét .
A földgáz piaci trendjei 3.000 HUF/GJ feletti földgáz árat indukálnának – ami 4.500
HUF/GJ hőenergia díjat, és 6.000 HUF/GJ feletti Távhő árat jelenthet.
…ha minden így marad akkor a SZÁMLA - 80-90 milliárd HUF lesz, amit valakinek ki kell fizetni
3
Ki fizeti a Számlát ?
1)
Hőenergia Ártámogatási Rendszer és vagy az „Olcsó” Gáz
.végül ezt a számlát a fogyasztók fizeti, csak az a kérdés melyik fogyasztói csoportok !!
2)
Kapcsolt Erőművek – amennyiben termelnek…..!!??
3)
A Távhő Szolgáltatók – Önkormányzatok – ha más nem, akkor nekik mindenképpen
fizetni kell…!!
4)
Távhő Fogyasztók - ???
..de lehet a „számla” nagyságát csökkenteni hosszú távon és fenntartható módon…
….. a számla csökkentés módja:
A távhő termelés struktúrájának átalakítása
A távhő fogyasztók körének intenzív bővítése
4
Távhőtermelés Struktúrájának Átalakítása
 A Kapcsolt Erőművek üzemeltetésének átalakítása annak érdekében, hogy a
Kapcsolt Erőművek a villamos energia piacon versenyképesen jelenhessenek meg Virtuális Erőmű Megoldások.
Új megújuló energiára épülő (elsősorban biomassza) Fűtőművek létrehozása.
 a régi Gázkazánok cseréje és új Hőtároló Rendszerek telepítése.
Új Hőenergia Mix:
Biomassza Fűtőmű (és, vagy más megújuló energia) – 70%
Kapcsolt Erőmű – 20%
Gázkazán - 10%
5
Villamos Energiaipar – 2010.
Magyar Villamos Energiaipar
Total
Nukleáris
Fosszilis (10 Nagyerőmű)
Import
Cogen - KÁT
Megújulók
Total KÁT**
Felhasználás (TWh)
41,7
100,0%
14,8
35,5%
15,1
36,2%
5,5
13,2%
4,9
11,8%
1,4
3,4%
6,3
15,1%
Kapacítás* (MW)
8 450
100,0%
1 860
22,0%
4 887
57,8%
1 313
15,5%
390
4,6%
1 703
20,2%
* Kapacítás = önfogyasztással csökkentett nettó kapacítás; A KÁT-ra jogosult Cogen beépített kapacítása 1.360 MW
** A KÁT-ra jogosult Cogen kapacításon felül mintegy 820 MWt nagyerőmű is folytat kapcsolt energiatermelést
 A magyar Villamos Energia Rendszer napi minimum igénye átlagosan 4.500 MW –
amelyet a KÁT Rendszer megszűnése előtt: 1) Atomerőmű – 1860 MW; 2) KÁT Rendszer
(Kapcsolt+Megújuló) – 1703 MW; 3) Mátra (Szén) & Import & Egyéb Fosszilis Nagyerőmű szállított –
930 MW – Megjegyzés mélyvölgy időszakban és a szélerőművek alacsony kiterheltségénél a 3)
kategória 600-800 MW kapacitása emelkedett.
 A magyar Villamos Energia Rendszer napi maximum igénye átlagosan 6.500 MW,
amely a Mavír előrejelzései alapján évente 100 MW-al emelkedik és 2025.-re eléri a 8000 MW-ot .
Ennek megfelelően a következő 10-15 évben 4 – 5.000 MW villamos kapacitást kell létesíteni
Magyarországon. Már rövid távon 3-5 éven belül jelentős hiány lesz jól szabályozható decentralizált
villamos energiatermelő kapacitásokból.
6
Hőenergia Felhasználás - 2010
Magyar Fűtési célú Hőenergia Felhaszálás (TJ)
Egyedi Felhasználás
370 000
306 000
100,0%
82,7%
284 300
76,8%
21 700
5,9%
64 000
17,3%
Egyedi Fűtés
29 300
7,9%
Kapcsolt Hőenergia Szolgáltatás - KÁT Rendszer alapján
19 000
5,1%
Kapcsolt Hőenergia Szolgáltatás - KÁT nélkül
15 700
4,2%
251 600
68,0%
Szilárd + Egyéb Tüzelőanyag
30 269
9,9%
Megújulók (beleértve az egyedi fűtésű tűzifafelhsználást)*
81 800
22,1%
Egyedi Fűtés
Kapcsolt Hőenergia Szolgáltatás (KÁT + KÁT nélkül)
Távhőszolgáltatás
Földgáz
*több mint 90%-ban lakosság egyedi fűtése
 Magyarországon a fejlett EU országokhoz képest nagyon alacsony a Távhő, de a
Kapcsolt Termelés aránya is.
A Megújuló energiaforrások aránya félrevezetően magas – valójában az egyedi
fűtéssel rendelkező elsősorban vidéki lakosság tűzifa felhasználása miatt.
 Mind a magas hatékonyságú megújuló energiaforrásokra épülő egyedi
hőszolgáltatások, mind a távhőszolgáltatások területén több 100 milliárd HUF nagyságú
piaci lehetőségek vannak
7
Távhőtermelés és Szolgáltatás - 2010
Magyar Távhő és Hőszolgáltatási célú Termelés
2010.
Kapacítás (MW)
Magyar Távhő és Hőszolgáltatási célú Termelés
Egyedi Fűtés (csak Kazántechnológia)
Kapcsolt Erőmű - Fosszilis (KÁT-ra nem jogosult)
Kapcsolt Erőmű - Fosszilis(KÁT-ra jogosult)
Kapcsolt Erőmű - Fűtőmű - Megújuló Energia*
12 360
8 030
2 590
1 360
380
100%
65%
21%
11%
3%
Felhasználás (TJ)
85 700
29 300
29 805
19 895
6 700
100,0%
34,2%
34,8%
23,2%
7,8%
 Míg a villamos energia termelésben a KÁT Rendszer „csak” 11,4%al részesedik, illetve
rövid távon könnyen kiváltható, addig a hőenergia termelésben a 31%-os arány jelentős és
azonos teljesítőképességű kapacitásokkal nem váltható ki.
 A fentieknek megfelelően a KÁT-ra jogosult Kapcsolt Erőművek „kiváltása” nem csak a
távhő ár szempontjából, hanem technológiai és ellátás-biztonsági szempontból is
elengedhetetlen. Ennek megfelelően a következő 3-5 évben szükséges lesz a Távhő
Szektor intenzív Fejlesztési Programját végrehajtani.
8
Kapcsolt Energia Termelés – 2010.
Total Kapcsolt Villamos Energia Kapacítás - Megújulók nélkül (MW)
KÁT-ra nem jogosult Kapacítás (MW)
Total Kapcsolt Villamos és Hőenergia Kapacítás - KÁT-ra jogosult (MW)
Multinacíonális Vállalatok (EDF;Dalkia;EON;RWE)
Kis - Közepes Magánvállaltok (hőenergia energiaszolgáltatásra)
Ipari és Kereskedelmi Projektek (hőenergia saját felhasználásra - 18 kiserőmű)
Önkormányzati Vállalatok (Távhő és Különkezelt Intézmények)
Ipari és Kereskedelmi Felhasználók
Távhő és Különkezelt Intézményi Felhasználók
2 237
877
1 360
809
306
84
161
247
1 113
100%
39%
61%
4 900
3 217
1 683
100%
18%
82%
Villamios Energia (GWh)
Értékesített Energia - KÁT Rendszer
Multinacionálisok és Saját Ipari és Kereskedelmi Felhasználók
Magyar Tulajdonú Távhő és Különkezelt Intézményi Szolgáltatók
100%
59%
23%
6%
12%
100%
66%
34%
Hőenergia (TJ)
19 895
13 063
6 832
100%
66%
34%
 A KÁT Rendszer megszűnése után a multinacionális vállalatok tulajdonában lévő
Kapcsolt Erőművek stratégiai döntés alapján fognak kapcsolódni az adott
vállalatcsoporthoz tartozó villamos energia kereskedőhöz.
 551 MW kapacitásnak – ami a KÁT Rendszerben működő Kapcsolt Erőművek
mintegy 40%-a – a villamos energia szabad piacán kell az értékesítését megoldania.
 A fentiekben meghatározott Kapcsolt Erőmű Portfolió a KÁT Rendszerben 1,7 TWh
villamos energiát, és 6,8 PJ hőenergiát értékesített.
9
Kapcsolt Energia Termelés – KÁT Rendszerben és a Szabad Piacon.
Multinacionálisok nélkül
551 MW
Villamos Energia (TWh)
Hőenergia (TJ)
Összes Energia (TJ)
Változás % -ban (KÁT/Szabad Piac)
KÁT Rendszerben
Mennyiség Bevétel (milliárd HUF)
1,7
45,9
6,8
13,6
12,9
59,5
Megoszlás (%)
77%
23%
100%
Szabad Piacon
Mennyiség Bevétel (milliárd HUF)
1,0
20,7
3,9
11,8
7,5
32,5
-42%
-45%
Megoszlás (%)
64%
36%
100%
 A Kapcsolt Erőmű termelése, illetve bevételei mintegy 40-45%al fognak visszaesni a
KÁT Rendszer megszűnése után.
A jövőben a hőenergia bevétek aránya megnő és már a bevételek több mint
harmadát fogják adni.
Várhatóan egyes Kapcsolt Erőművek nem tudják a csökkenő bevételek mellett
tevékenységüket fenn tartani – ennek megfelelően az Erőművek 25-50%-a
átmenetileg, illetve egy részük véglegesen leállhat.
10
A Kapcsolt Energia Termelés Kihívásai a KÁT Rendszer után
 A Kapcsolt Erőművek a KÁT Rendszerben a hőenergia igényekre lettek méretezve és a havi
termelésüket a jogszabályokban megadott energetikai hatásfok tartása mellett a mindenkori hőenergia
igények határozták meg. A megtermelt villamos energia ugyan menetrendezésre került, de a valós piaci
kereslettől függetlenül került a villamos energia hálózatba.
A KÁT Rendszer megszűnése után a Kapcsolt Erőművek termelését át kell állítani villamos energia
vezérelt üzemmódra – Ennek megfelelően a hőenergia termelést kizárólag az fogja meghatározni, hogy melyik
órában és mennyi villamos energiát lehet értékesíteni a szabad piacon.
A Kapcsolt Erőművek villamos értékesítésére alapvetően két alternatíva adott: a telephelyen belüli On-Site
Értékesítés - elsősorban az ipari, intézményi és kereskedelmi projekteknél.
 általában a beépített villamos kapacitás meghaladja a helyi igényeket, így a megfelelő kihasználtság
miatt Off-Site értékesítés is szükséges.
 a közvetlen fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges műszaki megoldások 15-30 millió HUF
beruházást igényelnek – emellett általában a fogyasztók csak egy éves szerződést kötnek és a
beruházások ennyi idő alatt nem térülnek meg.
Telephelyen kívüli Off Site Értékestés : a Kapcsolt Erőművek 82%át kitevő távhő projektek egyedüli
alternatívája
az egyedülálló projektek lehetőségei korlátozottak – méret problémák és kiegyenlítés hiánya.
 Új erőműmenedzsment igények - szoftver, hardver, humán.
Az Üzemeltetés és karbantartás nem engedi meg a kényelmes KÁT feltételeket.
11
Termék Kategóriák a Villamos Energia Piacon
Magyar Villamos Energiaipar - Termelői Piaci Árak - 2011. I félév
Termék Kategóriák - Off-Site Értékesítés esetében
Egységár (HUF/kWh)
Kiegyenlítő Energia
24,0
32,0
KÁT
26,0
28,0
Menetrendes - Szabályozható Kapacítás
19,0
21,0
Csúcs - Peak Load
15,0
17,0
Zsínór - Base Load
13,0
15,0
Termék Kategóriák - On-Site Értékesítés esetében
Egységár (HUF/kWh)*
Nagy Ipari Fogyasztó
21,0
23,0
Átlagos Intézményi, Kereskedelmi Fogyasztó
24,0
26,0
* beleértve az RHD egyes megtakarítható elemeit.
A KÁT rendszer megszűnése 11,00 HUF/kWh „veszteséget jelent a Kapcsolt
Erőműveknek – ez olyan mintha azonos költségszínvonal mellett elvesztenék a
bevételeik egyharmadát..
A VPP Megoldás a kieső KÁT Bevételeket pótolni nem tudja, de jelentős
mértékben csökkenti igen.
12
Termék Kategóriák a Villamos Energia Piacon
Villamos Energia Árak (tény)
(2011 I. negyedév átlag, 275 EUR/HUF)
30
Ft/kWh
25
20
15
28.16
10
20.01
16.28
14.29
5
0
KÁT
Greenergy VPP
HUPX Csúcs
HUPX Zsinór
 a Greenergy VPP több mint 4,00 HUF/kWh árelőny biztosít csak értékesítési
oldalon ( HUPX árak nem tartalmazzák a kiegyenlítő energia költségét míg a
Greenergy VPP ára igen)
13
Kapcsolt Kiserőmű Bevétel és Költség struktúrája
VPP versus Egyedül
Bevételek
Villamos Energia
Hőenergia (90% hőenergia kihasználtság)
Tüzelőanyagok
Gázköltség
Segédenergia + Anyagok + Adók
Gross Margin
Üzemeltetési és Általános Költségek
EBITDA
Adósságszolgálat
Tulajdonosi Jövedelem
VPP Árelőnye
1 MW Kapcsolt Kiserőmű
HUF/kWh
Támogaztás
2 350 HUF/GJ
0,00
705
94,30 HUF/m3
0,00
Egyedül
26,97
16,08
10,89
27,13
25,93
1,20
-0,16
5,00
-5,16
0,00
-5,16
HUF/kWh
000 HUF
 A VPP Megoldás legalább 6,00 HUF/kWh árelőnyt jelent az „Egyedül
megpróbálom” helyett:
Magasabb villamos energia árbevétel
Alacsonyabb Gázköltség
Alacsonyabb Üzemeltetési és Általános Költségek
14
VPP
31,89
21,00
10,89
26,58
25,38
1,20
5,31
4,00
1,31
0,00
1,31
6,47
19 837
Kereskedők
MAVÍR
Megrendelés - Menetrend
Értékesítés
VPP 2.
VPP n.
15
E2.
Diszpécser
Rendszer
Megrendelés – Allokált Menetrend
Termelés
E1.
Virtuális
erőmű
VPP 1.
A Szabad
Piac
E3.
E4.
E5.
En.
Diszpécser
rendszer
HUPX
Diszpécser
rendszer
A Virtuális Erőmű Rendszer Működése
Termelés
A Virtuális Erőmű Rendszer Működése
Értékesítés: A VPP egyidejűleg több értékesítési csatornán keresztül is értékesít:
Szabályozható kapacitás Kereskedőknek;
Kiegyenlítő Energia Mavír-nak;
Sztenderd Termékek HUPX-on.
VPP Erőműegységek Kialakítása: a VPP Erőműegységeit a különböző értékesítési
szerződések és az egyes egyedi erőművek képességei és termelési alapfeltételei szerint
kerülnek kialakításra - A VPP Erőműegységei havonta újraallokálhatóak– Szabályok előrejelzése
viszont negyedéves szinten történnek:
Energia díjra (Villamos + Hőenergia) való optimalizálás
Kapacitás kihasználtságra való optimalizálás
A VPP „mindig” rendelkezik belső kiegyenlítő kapacitással – ennek megfelelően a VPP a
kiegyenlítő energia költségeit jelentősen tudja csökkenteni, így a szállítási pontossága nagyon
magas (kisebb mint 1% menetrendi eltérés)
A VPP rendelkezik minimum kapacitás kihasználtsággal – amelynek mértéke „rugalmasan”
alakítható – 15%-30%
A VPP Erőműegységeken belül a menetrend; az értékesítés és termelés, illetve az
elszámolás a VPP tagok számára „nyilvános”.
16
A Virtuális Erőmű Management Szolgáltatás
 Villamos Energia Értékesítése:
A VPP biztosítja a lehetséges értékesítési csatornák legoptimálisabb kihasználását a
kereskedelmi szerződéseken keresztül és ennek alapján biztosítja a valódi idejű
kereskedelmi igények és a termelés közötti megfelelőséget.
Földgáz Beszerzés:
 A VPP biztosítja a mindenkori termelésnek megfelelő földgáz beszerzését és a földgáz
értékesítési menetrendnek megfelelő allokálását.
Erőmű Üzemeltetési Menedzsment Szolgáltatások:
Teljes körű üzemeltetési menedzsment – nem beleértve:
Egyes esetekben a helyi kezelői feladatok ellátása
Könyvelési és pénzügyi szolgáltatásokat
Adófizetéseket
Kapcsolattartás tulajdonosokkal és pénzintézetekkel
 Kulcsfontosságú a kapcsolt hőenergia termelés összehangolása a hőszolgáltatást
biztosító más termelési technológiákkal.
Gázmotor Szerviz és Karbantartás:
Teljes körű tervszerű kis és nagy- karbantartás
Hibaelhárítás
17
A Virtuális Erőmű Management Szolgáltatás Díjai
 VPP Alapszolgáltatás: Villamos Energia Értékesítés + Földgázbeszerzés_
 0,5 – 2,00 HUF/kWh
 Jutalék alapú díj a ténylegesen elért villamos energia bevételek alapján – az elszámolás
nyitott könyv elve szerint történik.
Erőmű Üzemeltetési Menedzsment Szolgáltatások:
 0,5 – 1,00 HUF/kWh
Havi fix díj = alapdíj + mozgódíj erőműmérethez igazítva
Anyagköltségek és szolgáltatási díjak tényleges beszerzési áron
Gázmotor Szerviz és Karbantartás :
 +/- 2,00 HUF/kWh
Havi Alapdíj + Mozgódíj tényleges üzemóra alapján
Hibaelhárítások anyagköltsége tényleges beszerzési listaáron
Nagykarbantartás külön árajánlat alapján
18
A Virtuális Erőmű Management Szolgáltatás
A VPP Management Szolgáltatásokat a Greenergy Diszpécser Központ működtetése
alapján 0-24 órában az év minden napján azonos szolgáltatási tartalommal végzi
A Greenergy a VPP Management Szolgáltatásokat a VPP tagok számára összehangoltan
egy felelősségi körben végzi.
A VPP Management Szolgáltatás egy Értéknövelt Szolgáltatás, ahol a VPP tagok az
alternatív megoldásokhoz képest többletbevételre tesznek szert – 6,00 HUF/kWh – és ez a
többlet bevétel kerül megosztásra a VPP Management Szolgáltatásokat nyújtó Greenergy és a
VPP Tagok között.
A VPP Management Szolgáltatás olyan értékesítési lés költségoptimalizálási lehetőségeket is
biztosít a VPP Tagok számára amelyet egyedül lehetetlen „igénybe venni”.
A VPP Management Szolgáltatás nemcsak a KÁT Rendszer megszűnése után a túlélést
biztosító eszköz, hanem a hosszú távú fenntartható versenyképességi alapeszköz a
decentralizált Kapcsolt Kiserőművek számára
19
A „Túlélés” és a fenntartható Jövő alapjai
TÚLÉLÉS és JÖVŐ
Virtuális Erőmű – VPP – Megoldások létrehozása és Üzemeltetése
Hőenergia Termelési Technológia Átalakítása – Új Projektek Fejlesztése
ÚJ HŐENERGIA TERMELÉSI PROJEKT MODELL
 Kapcsolt Kiserőmű-egység (földgáztüzelés) – 20%
Biomassza Fűtőmű – opcionálisan: CHP egység – más megújuló
energiaforrásra épülő termelőegységek (biogáz, geotermikus energia) – 70%
Magas Hatásfokú Gázkazánok és Hőtároló Egységek – 10%
20

similar documents