Taalbeleid aan de UGent

Report
Taalbeleid aan de UGent :
Effect en evaluatie
Sibo Kanobana
Cel Diversiteit & Gender, UGent
De acties van het project Taalbeleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Online Toets ‘Academisch Nederlands’
Workshops ‘Academisch Nederlands’ NT2
Facultaire sessies ‘Academisch Schrijven’
Individuele begeleiding
Writing Clinics
Website www.taalbeleid.ugent.be
Workshops ‘Hoe geef ik taalondersteuning?’
Context
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Allochtonen (allen)
5,6%
6,9%
7,5%
10,4%
Allochtonen (TMA, RUS et al)
2,6%
3,1%
3,9%
Anderstalig
0,8%
6,5%
7,8%
2,4%
42% van de allochtonen in ‘12-’13 zijn West-Europeanen
Online Toets ‘Academisch Nederlands’
2009-2010: uitgebreid feedback (3 faculteiten)
2010-2011: automatisch feedback (alle faculteiten)
2011-2013: automatisch feedback (alle faculteiten)
sensibiliserende functie
Workshops ‘Academisch Nederlands’
2009-2010: Studenten zonder
Nederlandstalige vooropleiding (NT2)
2010-2011: NT2’ers + Taalzwakke studenten
Maatwerkhoeken
Samenwerking SLO Nederlands
Workshops ‘Academisch Nederlands’
2009-2010: 40 studenten
2010-2011: 66 studenten
2011-2012: 73 studenten
2012-2013: 56 studenten
Individuele begeleiding
Bekendmaking via studentenkringen,
studiebegeleiders en docenten
2009-2010: 44 studenten
2010-2011: 121 studenten
2011-2012: 177 studenten
2012-2013: 170 studenten
Individuele begeleiding
Nut? Haalbaar?
 2013-2014 Writing Clinics in RE, LW, PPW
 Master- en bachelorproeven
Facultaire sessies ‘Academisch schrijven’
Op maat van de faculteit
In samenwerking studiebegeleiders en
docenten
3de bachelor
Facultaire sessies ‘Academisch schrijven’
2009-2010: LW en RE
2010-2011: 6 van de 11 faculteiten
2011-2012: 4 faculteiten PPW, FEB, LW, RE
2012-2013: 4 faculteiten PPW, FEB, LW, RE
Website www.taalbeleid.ugent.be
Informatiebron correct Nederlands
Do’s & Don’ts
Voorbeelden Academisch Taalgebruik
Slides facultaire sessies
Taaltoets
Workshops Academisch Nederlands: Effect
Stagiairs:




22 leraars-in-opleiding tussen 2009-2013
22F/2M
Vrije stage (20 hrs/60 hrs)
1 semester
Workshops Academisch Nederlands: Effect
Stagiairs:
Vrijheid
Nieuwe werkvormen: experimenteren
Invloed op lespraktijk en zelfzekerheid
Workshops Academisch Nederlands: Effect
Stagiairs:
Workshops Academisch Nederlands: Effect
Anderstalige studenten
Focusgroepen 2010-2011/2011-2012
Diepte-interviews 2012-2013
Workshops Academisch Nederlands: Effect
Anderstalige studenten
Verbetering productieve vaardigheden
Veilige context om te experimenteren
Constructieve feedback
Hoger zelfvertrouwen
Enthousiasme over didactische werkvorm
Toekomst
Docenten en studiebegeleiders
Vak ‘Academisch schrijven’ (3de bach)
Workshop ‘Hoe geef ik taalondersteuning?’
Kwaliteitslabel cursussen
Bedankt!
[email protected]
[email protected]t.be
+32 9 264 98 21
[email protected]
+32 9 264 98 27

similar documents