Slova jednoznačná a mnohoznačná

Report


některá slova mají
pouze jeden věcný
význam (vlak, úryvek,
sešit, snídaně)
mezi jednoznačná
slova patří:
◦ vlastní jména (Vltava,
Mělník, Václav, Jiřina)
◦ odborné názvy (kyslík,
molekula, lichokopytník,
přípona)
slova jednoznačná


mnoho slov však
označuje více různých
věcí, mají tedy více
různých věcných
významů, jsou
mnohoznačná
slovo noha např.
pojmenovává:
◦ 1. končetinu těla
◦ 2. část nábytku
slova mnohoznačná


Mnohoznačná slova mají
svůj původní význam a
další význam nebo
významy, které
pojmenovávají věci nebo
skutečnosti podobné,
které nějak souvisejí s
původními
přenesení významu slova
podle podobnosti se
nazývá metafora (provazy
deště, horské sedlo,
volské oko)
metafora

přenesení významu podle
vnitřních souvislostí
◦ předměty podle jejich
vlastností (Každá drobnost ho
potěšila.)
◦ původce děje podle toho, co
dělají (Vojenská jízda
zaútočila.)
◦ předměty, které jsou
výsledkem nějakého děje (Na
konci ulice stála zvláštní
stavba.)
◦ věci a jevy podle původu
(manšestr, segedín) nebo
podle osoby, která je
vymyslela nebo objevila
(salchow, parkinson, volt)
metonymie





slova se stejným nebo podobným významem
nemají vždy úplně stejný význam, často se liší
významovým odstínem, a proto nejsou vždy libovolně
zaměnitelná
často se liší slohovým užitím
tvoří synonymní řady, které tvoří slova slohově
neutrální i slohově zabarvená
mezi spisovná slova se slohovým zabarvením patří
zejména:
◦ slova hovorová (spisovné projevy mluvené) – detektivka,
taxík, máma, fanda
◦ slova knižní, příp. zastaralá (vyskytují se např. v
historických románech) – jinoch, chrabrý, žal
◦ slova odborná – adjektivum, sekunda, genitiv
◦ slova básnická – jeseň, oř, lepý


Nespisovná jsou především slova nářeční –
ogar, veselka, zemáky
nebo obecněčeská – baštit, kafe
teta – tetička
děvčátko – holčička
boty – holínky
pes – vlčák
husa – houser
obrovský - nesmírný
dělat – pracovat
voják – vojín
les – hvozd
kapusta - zelenina
teta – tetička
děvčátko – holčička
boty – holínky
pes – vlčák
husa – houser
obrovský - nesmírný
dělat – pracovat
voják – vojín
les – hvozd
kapusta - zelenina
pýcha
hoch
puška
hezký
rozzlobený
legitimace
energický
experiment
jakost
kopaná
košíková
mluvnice
mzda
taťka – tatínek –
otec – tatíček –
tatík – fotr taťula
děda – děd –
dědeček – dědek –
dědouš – dědour dědoušek
bába – babička –
babizna – bábinka
– babice - babka
dítě – děcko –
děťátko – harant miminko
klobouček –
klobouk - hučka
boty – botičky –
křápy - botinky












teplo – vedro
měsíc – luna
přikrývka – deka
stonat – marodit
žákovská knížka –
žákajda
pes – psisko
pes – psíček
jaro – vesna
spát – chrnět
kůň – herka
kůň – oř
hřát – pálit











lék – medicína
chemie – lučba
provaz – špagát
podzim – jeseň
boty – škrpály
radovat se – plesat
hluk – ryk
jíst – papat
lékárna – apatyka
babka – babice
jíst - žrát








člen reprezentačního
mužstva
střední útočník
hráč kopané
pokutový kop
křídelní útočník
trestný kop
maratonský běh
hokejová hůl






vrhač koulí
skokan do výšky
skokan o tyči
zápasník ve volném
stylu
nerozhodný výsledek
postavení mimo hru

similar documents