Riskuj - zs

Report
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. EDVARDA BENEŠE 50
TŘ. DR. E. BENEŠE 50/II, 392 01 SOBĚSLAV, IČO: 00582841
TEL: 381 521 223
E-MAIL: [email protected]
Označení: VY_32_INOVACE_PR. 8A.20
Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám
Autor:
Mgr. Eva Radostová
Školní rok:
2011/2012
Ročník:
8. a 9.
Předmět:
Přírodopis
Téma:
Riskuj – lidské tělo-opakování orgánových soustav
Anotace:
Určeno pro 8. ročník po probrání učiva orgánových soustav nebo pro 9. ročník –
opakování učiva 8. ročníku
Formou hry soutěží žáci ve skupinách, při správné odpovědi body získávají, při
nesprávné se odečítají.
Vzdělávací materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je příjemce dotace - Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50 a zpracovatel.
RISKUJ
LIDSKÉ
TĚLO
VYBER SI SOUSTAVU A OTÁZKU!
OPĚRNÁ
A
POHYBOVÁ
3000
4000
5000
TRÁVICÍ
3000
4000
5000
OBĚHOVÁ
3000
4000
5000
VYLUČOVACÍ
3000
4000
5000
3000
4000
5000
3000
4000
5000
NERVOVÁ
SMYSLOVÁ
1000
2000
Po zodpovězení všech otázek klikněte prosím sem.
KOLIK SMYSLŮ MÁ ČLOVĚK? (VYJMENUJ JE.)
Zpět na otázky
5, zrak, sluch, hmat, čich, chuť
VYJMENUJ SLUCHOVÉ KŮSTKY.
Zpět na otázky
kladívko, kovadlinka, třmínek
JAK SE NAZÝVAJÍ SVĚTLOČIVNÉ BUŇKY SÍTNICE A
JAKÉ VIDĚNÍ UMOŽŇUJÍ?
Zpět na otázky
tyčinky – černobílé vidění, čípky - barevné
JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ CHUŤOVÉ VJEMY?
Zpět na otázky
sladkost, slanost, kyselost, hořkost
CO VNÍMÁME POMOCÍ ČIDEL V KŮŽI?
teplo, chlad, dotyk, bolest
Zpět na otázky
JAK SE NAZÝVÁ NERVOVÁ BUŇKA? JMENUJ
5 JEJÍCH ČÁSTÍ.
Zpět na otázky
neuron – jádro, tělo, dendrity, neurit,
myelinová pochva
Z ČEHO JE TVOŘENA CENTRÁLNÍ NERVOVÁ
SOUSTAVA?
Zpět na otázky
z hřbetní míchy a mozku
ZLATÁ CIHLIČKA!
Zpět na otázky
KDO POPRVÉ POPSAL PODMÍNĚNÝ REFLEX
A S KÝM PROVÁDĚL POKUSY?
Zpět na otázky
I. P. Pavlov (r. 1904), pokusy se psy
KTERÁ ČÁST MOZKU ŘÍDÍ SPRÁVNOU
POHYBOVOU KOORDINACI A ČÍM MŮŽE BÝT
ČINNOST NARUŠENA?
Zpět na otázky
mozeček, činnost narušena alkoholem
PRÉMIE: VYJMENUJ VŠECHNY ČÁSTI MOZKU.
Zpět na otázky
prodloužená mícha, Varolův most,
mozeček, střední mozek, mezimozek,
koncový mozek
PRÉMIE: JAK SE NAZÝVÁ OTVOR V DUHOVCE?
Zpět na otázky
zornice
PRÉMIE: CO JE ZDROJEM ENERGIE PRO
SVALOVOU ČINNOST?
Zpět na otázky
glykogen
PRÉMIE: JAKÉ JE SLOŽENÍ MOČI?
95% vody, 5% anorganických
a organických látek - NaCl, močovina
Zpět na otázky
PRÉMIE: JAKÉ CÉVY VYŽIVUJÍ SRDCE?
Zpět na otázky
věnčité tepny
PRÉMIE: JAKÝ ENZYM PŮSOBÍ V ÚSTNÍ DUTINĚ
A JAKOU ČÁST POTRAVY ROZKLÁDÁ?
enzym ptyalin rozkládá cukry
Zpět na otázky
JAKÝ TVAR MÁ LIDSKÁ PÁTEŘ?
Zpět na otázky
Dvakrát esovitě prohnutá
KTERÉ LÁTKY JSOU NEZBYTNÉ PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ
KOSTÍ?
a) vitamín A, vápník a železo
b) vitamín D, vápník a fosfor
c) vitamín D, železo a fosfor
Zpět na otázky
b) vitamín D, vápník a fosfor
JAKÝ TYP SVALOVÉ TKÁNĚ TVOŘÍ KOSTERNÍ
SVALSTVO ?
Zpět na otázky
příčně pruhovaná
VYJMENUJ ALESPOŇ 8 KOSTÍ LEBKY.
Zpět na otázky
Čelní, temenní, týlní,
spánková, klínová, lícní,
dolní a horní čelist,
nosní, čichová, slzní…
VYJMENUJ ALESPOŇ 10 SVALŮ LIDSKÉHO TĚLA
(PŘESNÉ NÁZVY).
Zpět na otázky
Zdvihač hlavy, deltový,
široký zádový, trapézový,
velký prsní, velký hýžďový,
krejčovský, dvojhlavý a
trojhlavý pažní, přímý břišní,
zevní šikmý břišní, pilovitý…
KDE VZNIKÁ MOČ?
Zpět na otázky
v ledvinách
CO NESMÍ OBSAHOVAT MOČ ZDRAVÉHO
ČLOVĚKA? (ALESPOŇ 3 PŘÍKLADY)
Zpět na otázky
bílkoviny, cukry, krev, bakterie
CO MŮŽE ZPŮSOBIT ONEMOCNĚNÍ LEDVIN?
(ALESPOŇ 5 PŘÍČIN)
Zpět na otázky
Prochlazení dolní části zad, přecházení
nachlazení, angíny, zadržování moči,
kořeněná a přesolená strava,
nadměrné užívání léků, nedostatek
tekutin…
VYJMENUJ ORGÁNY VYLUČOVACÍ SOUSTAVY.
(DODRŽ POŘADÍ)
Zpět na otázky
Ledviny, močovody, moč. měchýř,
moč. trubice
JAK SE NAZÝVÁ A Z ČEHO JE TVOŘENO
LEDVINOVÉ TĚLÍSKO?
Zpět na otázky
Nefron – pohárek (Bowmanův
váček), kanálek
VYJMENUJ JEDNOTLIVÉ ORGÁNY TRÁVICÍ SOUSTAVY
VE SPRÁVNÉM POŘADÍ, JAK JIMI PROCHÁZÍ POTRAVA.
Zpět na otázky
ústní dutina, hltan, jícen, žaludek,
tenké a tlusté střevo, konečník
JAKÝ POČET ZUBŮ MÁ MLÉČNÝ A STÁLÝ CHRUP?
VYJMENUJ DRUHY ZUBŮ STÁLÉHO CHRUPU.
mléčný -20, stálý – 32,
Zpět na otázky
řezáky, špičáky, třenové, stoličky
POMOCÍ KTERÝCH LÁTEK TRÁVÍME V ŽALUDKU POTRAVU?
Zpět na otázky
enzym pepsin a kyselina chlorovodíková
KDE VZNIKÁ ŽLUČ A JAK POMÁHÁ PŘI TRÁVENÍ
POTRAVY?
Zpět na otázky
v játrech,
rozptyluje tuky na drobné kapénky
JAK SE VYTVÁŘÍ STOLICE V TLUSTÉM STŘEVĚ?
Zpět na otázky
vstřebáváním vody a působením bakterií
JAK SE NAZÝVAJÍ CÉVY, KTERÉ VEDOU KREV
DO SRDCE?
a) tepny
b) žíly
c) míznice
Zpět na otázky
b) žíly
POJMENUJ HLAVNÍ CÉVY PŘIVÁDĚJÍCÍ
A ODVÁDĚJÍCÍ KREV ZE (DO) SRDCE.
Zpět na otázky
Horní a dolní dutá žíla, plicní
žíly, srdečnice, plicnice
JAKÉ JE SLOŽENÍ KRVE?
Zpět na otázky
Krevní plazma, tělíska- červené a
bílé krvinky, krevní destičky
ZLATÁ CIHLIČKA!
Zpět na otázky
JAKÝ VÝZNAM MAJÍ CHLOPNĚ? VYJMENUJ 3 DRUHY.
Zpět na otázky
Zabraňují zpětnému toku krvekapsovité, cípaté, poloměsíčité
BLAHOPŘEJEME,
ÚSPĚŠNĚ JSTE DOKONČILI
RISKUJ – LIDSKÉ TĚLO
...
AUTOR
EVA RADOSTOVÁ
PRO POTŘEBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
TŘ. DR. E. BENEŠE 50
SOBĚSLAV
ČERVENEC 2011
Ilustrace: www.office.mickrosoft.com
Ilustrace: Smart Notebook 9.7
Ilustrace: Archiv autora

similar documents