Niccoló Machiavelli

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Politologie
Název učebního materiálu:
Niccoló Machiavelli
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_ZSV0412
Vyučovací předmět:
Základy společenských věd
Ročník:
3. a 4. ročník VG
Autor:
Mgr. Hana Mikušková
Datum vytvoření:
12. 4. 2013
Datum ověření ve výuce:
24. 4. 2013
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Očekávaný výstup:
Dokáže vysvětlit na základě historických znalostí a
souvislostí pojem machiavelizmus, zná osudy a práce
Machiavelliho
Metodické poznámky:
Materiál lze využít při výkladu nového učiva a při
frontálním opakování se třídou.
Niccoló Machiavelli
1469 - 1527
• Florencie.
• Právník.
• Lorenzo di Medici (il Magnifico).
• Diplomat, korespondence, zásobování vojska,
dopisy, projevy.
Situace v Itálii:
• Mnoho státečků, knížectví, vévodství.
• „Každý pro sebe a všichni proti každému.“
• Nebezpečí
• Chtěl sjednotit Itálii
Lorenzo de Medici
Lorenzo il Magnifico
• Zaměstnavatel N. Machiaveleliho
• Jemu určil spis Vladař.
• Chtěl , aby Itálii sjednotil právě on.
Vladař:
• 1513.
• Tiskem vydán až po smrti
Machiavelliho roku 1532.
• Shrnul v něm praktické zkušenosti z politiky a z četby
antických autorů.
• 26 kapitol.
• Má dvě části: příklady mužů a konkrétní rady.
Machiavelizmus:
Hlavním krédem je heslo:
„Účel světí prostředky.“
Zásady machiavelizmu:
• Panovník musí být silný jako lev a chytrý jako liška
• Má se obklopit schopnými rádci, ale ne schopnějšími
než je on sám.
• Do politiky by neměli chodit lidé s morálními zásadami
a morálních kvalit.
• Panovník může použít i nemorální prostředky:
• zradu, lež, politickou vraždu, podvod, pokud je to
nutné.
Pojetí dějin:
• Nejvýznamnější hnací silou dějin je touha po
moci: dějiny jsou zápasem o moc.
• Zápasí ti, kteří moc mají, s těmi, kteří moc
nemají.
• Rovněž ti, kteří o moc usilují.
Pohled na člověka:
• Lidská povaha je neměnná: člověk je spíše zlý
než dobrý.
• Dobro konáme pouze tehdy, jsme-li k tomu
přinuceni.
• Člověk zapomene spíše na smrt svého otce,
než na ztrátu vlastního majetku.
Další práce N. Machiavelliho:
• Divadelní hry: Mandragora, Belfagor (Ďábel)
• Úvahy o umění válečném
• Florentské letopisy:
florentské dějiny od pravěku po rok 1492. Vznikly
na zakázku Medicejských.
• Rozprava o řeči:
brání toskánštinu jako italský národní jazyk.
Reakce Medicejských:
• Machiaelliho názory Medicejští neposlouchali,
Vladaře nečetli.
• Byl obviněn ze zrady, měsíc vězněn v okovech ,
mučen, nakonec propuštěn.
• Byl vypovězen z Florencie.
• Život dožil v ústraní na venkově na statku.
Další osudy Itálie:
• Roku 1492 vtáhl do Itálie francouzský král
Karel VIII. a dobyl ji.
• Itálie ztrácí
samostatnost.
Zdroje:
ze zdrojů autorky

similar documents