ADDIE mudel

Report
ADDIE mudel
Elina Puman
TTT13
2013
ADDIE mudel
paindlik ja dünaamiline viis efektiivse
õppimise-õpetamise planeerimiseks ja
läbiviimiseks
Analüüsi etapp (analysis)
 vajaduste, sihtrühma (õppijate)
ja konteksti analüüs
 Kes on õppijad ja millised on
nende omadused?
 Millised piirangud on
õppimisel?
 Milline on õppimise ajakava?
Kavandamise etapp (design)
 sõnastatakse õpieesmärgid
 valitakse kasutatava meedia tüübid
 koostatakse kursuse ja selle sisu struktuur ning protsessi kava
 süstemaatiline ja korretne
Väljatöötamise etapp (development)
 tulemiks valmis kursus
 kõik kursuse õppematerjalid ja –juhised
 kursuse testimine
 tagasiside alusel muudatuste sisseviimine
Läbiviimise etapp (implementation)
 rakendatakse senitehtut reaalses situatsioonis
 oluline planeeritu elluviimine ja õpieesmärkide saavutamine
 läbiviimise etappi tutvustus:
http://www.youtube.com/watch?v=q8yky6-P1Uw
Hindamise etapp (evaluation)
 kujundav hindamine ja kokkuvõttev hindamine
Kasutatud kirjandus:
 http://www.tlu.ee/opmat/eope/e_kursuse_a_ja_o_moodl
e/addie_mudel.html
 http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2012/
11/14/kodutoo-oppedisaini-mudelite-vordlus/
 http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
Tänan tähelepanu eest!
Küsimused
 Mida tähendab lühend ADDIE?
 Kas hindamine toimub ainult töö lõpus?
 Millises etappis valmivad kursuse materjalid ja vajalikud
juhised?

similar documents