Doç.Dr. Hakan Demir Sunumu

Report
Hastane İçi Şiddetin Önlenmesine
Yönelik Tedbirler
Doç.Dr.Hakan DEMİR
Başhekim Yardımcısı
1
2
Hizmet Kalite Standartları (HKS)
Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan
Hizmet Kalite Standartları (HKS) 5 yılı aşkın
bir süredir Devlet Hastaneleri ve Özel
hastanelerde uygulanmaktadır
HKS: Hasta, Çalışan Güvenliği ve
memnuniyeti için gerekli iyileştirme
çalışmalarını içermektedir
3
Kalite Yönetim Birimi
 28 Mart 2012 tarihinde Üniversite Hastaneleri de
HKS kapsamına alındı
 Hastanemizde bu standartlara yönelik iyileştirme
çalışmalarının yönetimi, yönlendirilmesi, koordine
edilmesi ve iyileştirici faaliyetlerin düzenlenmesi
için Kalite Yönetim Birimi kuruldu (17.04.2012)
4
Kalite Yönetim Birimi
 Doç. Dr. Hakan DEMİR
(Başhekim Yardımcısı)
 Orkun ÇİLEN
(Kalite Yönetim Direktörü)
 Nuriye B. YILDIRIMER
(Poliklinik Hizm.Müd.)
 Havva BOZDEMİR
(Hem. Hizm.Müd.)
 Kamil ERBAY
(Teknik Hizm.Müd.Yard.)
 Ümmühan ÇELİK
(Sekreter)
5
Neler Yapıldı?
 Mevcut Kurul, Komite ve Ekipler HKS kapsamında yeniden




düzenlendi
Yeni Komite, Kurul ve Ekipler oluşturuldu.
Çalışan Güvenliği Komitesi
Hasta Güvenliği Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi







Arşiv ve Tıbbi Dokümantasyon Komitesi
Beslenme Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi
İlaç ve Malzeme Komitesi
Transfüzyon Komitesi
Eğitim Komitesi
6
Neler Yapıldı?
 Birim Kalite Sorumluları belirlendi (servis, ünite..)
 HKS çerçevesindeki yazılı düzenlemelere ve
iyileştirme çalışmalarına başlandı
 2012 yılında 2 defa öz değerlendirme yapıldı
 2013 yılında öz değerlendirmelere devam ediliyor
 HKS devamı ve iyileştirilme çalışmaları planlandı
7
http://hastane.kocaeli.edu.tr/
8
 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı
“Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği”
 14.05.2012 tarih 2012/23 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi
“Çalışan Güvenliğinin Sağlanması”
ve
 HKS doğrultusunda
Hastanemizde
Çalışan Güvenliği Komitesi (26.04.2012)
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi (07.09.2012)
kuruldu
9
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 Hastane sınırları içinde tüm sağlık çalışanları, hasta ve
yakınlarının fiziksel ve sözel saldırı, cinsel taciz vb.
şiddete maruz kalmalarını önlemek için gerekli olan
tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanması
Görevli: Sosyal Hizmet Uzmanı Rasim GENÇOĞLU
Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr.Hakan DEMİR
Yer: Hastane ana girişi, zemin katta, Hasta Kabulün
arka koridorunda
Telefon: 3038024
10
Renkli Kod Sistemi
BEYAZ KOD
MAVİ KOD
PEMBE KOD
11
BEYAZ KOD
Fiziksel ve sözel saldırı, cinsel taciz
1111
12
MAVİ KOD
Kardiyo-pulmoner Arrest
(Solunum ve Kalp Durması)
2222
13
PEMBE KOD
Yenidoğan, Bebek, Çocuk
Kaçırılması, Kaybolması
3333
14
Renkli Kod Uygulama
 Kodlarla ilgili bilgilendirme tabelaları
 Sabit telefonların üzerine yapıştırmak için etiket
 H.U.Y. Sistemi üzerinden uyarı mesajları
 Akademik personel için bilgilendirme e-mail
 Hasta ve yakınları için Beyaz Kod Uygulaması
posterleri
 Sağlık çalışanlarına yapılacak her türlü şiddetin adli
mercilere bildirileceği, şiddete maruz kalan sağlık
çalışanının hizmetten çekilme hakkı bulunduğu
vurgulandı (poster sayısı arttırılacak)
15
16
Renkli Kod Uygulama
 Güvenlik Birimi ve Anestezi Ekibinde Çağrı Cihazları
bulunuyor
 Hastane sabit telefonlarından gerekli numara
tuşlanınca kod sistemi aktif hale geliyor
 Telefonun bulunduğu nokta ve hangi kod için ALARM
verildiği çağrı cihazlarına yazılı mesaj, sesli uyarı
olarak gönderiliyor
Örn: Kardiyoloji servisi doktor
odasında (3.kat A Blok)
Beyaz Kod
17
Renkli Kod Uygulama
 Güvenlik görevlileri ve/veya Anestezi Ekibi
olay yerine en kısa zamanda (3 dk.) ulaşıyor
 Kod için aranan sabit telefondan tekrar aynı
numara tuşlanınca çağrı sonlandırılıyor
18
Beyaz Kod Uygulama
 Saldırgana gerekli müdahale güvenlik ekibi
tarafından yapılır
 Olay hastane polisine, ÇHGB’ne bildirilir
(Mesai dışında ise Nöbetçi Müdürlüğe)
 Saldırıya maruz kalan kişi, şikayetçi olsun ya da
olmasın olay mutlaka adli mercilere bildirilir
19
Beyaz Kod Uygulama
 Kişi şikayetçi ise Polis Merkezine gidilerek gerekli yasal
işlemler başlatılır
 Sosyal hizmet uzmanı tarafından gerekli formlar
şiddete maruz kalan personel ile birlikte doldurulur
 www.beyazkod.saglik.gov.tr adresine ya da
 113 no.lu Sağlık Bakanlığı BEYAZ KOD HATTINA bildirilir
 Hastane avukatı tarafından şiddete maruz kalan
kişilere yasal süreç konusunda bilgilendirme yapılır
20
Dikkat




Sabit numaralardan arama yapılması zorunlu
Aynı telefondan ikinci arama yapıldığında çağrı sonlanıyor
Çağrının ulaştığına dair telesekreter mesajı alınacak
Acil servis, psikiyatri gibi daha riskli alanlarda Beyaz Kod
için masa altında çağrı butonu entegre edildi/ediliyor
 Telefon ahizesi altındaki düğmeye çok hızlı bir şekilde
aralıklı olarak 4 kere basılır ise 1111 kodu hatılı olarak
devreye giriyor
 Temizlik sırasında
 Meşgul telefonları ararken dikkatli olunması gerekiyor
 Mavi kod ekibi olay yerine gelene kadar servis/poliklinik
doktorları tarafından resusitasyona başlanmalıdır
21
http://hastane.kocaeli.edu.tr/
22
2012-2013
Beyaz Kod Deneyimler
 Toplam 22 başvuru
 10 sözel şiddet, mağdurlar şikayetçi olmadı
 12 sözel ve fiziksel şiddet, mağdur şikayetçi
oldu
 4 Fiziksel şiddet
 8 Sözel şiddet
 1 vakada dava süreci başladı
23
24
Renkli Kod Çağrısına
gerek kalınmaması
dileklerimle
Tıp Bayramımız
Kutlu Olsun
25

similar documents