2sters hst 2 2014 mVm

Report
2* Duiker Hoofdstuk 2
CMAS/NOB brevetopleiding
Samenstelling Maurice van Munster
1
2* Duiker Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2
2
Getijdenbeweging
komt door:
Aantrekkingskracht
van de maan
Aantrekkingskracht
van de zon &
draaiing van de aarde
2* Duiker Hoofdstuk 2
3
2* Duiker Hoofdstuk 2
4
Opkomend tij (vloed)
Afgaand tij (eb)
Kentering HW
Kentering LW
2* Duiker Hoofdstuk 2
5
Ruwweg is het 2x per 24
uur Laag Water en
Hoog Water.
Dagelijkse ongelijkheid :
Het getij verschuift circa
50 minuten per dag (i.v.m.
verschil in draaiing maan
t.o.v. draaiing aarde)
2* Duiker Hoofdstuk 2
6
Aantrekkingskracht
Van de zon en maan
versterken elkaar
 Ze staan in 1 lijn
Hoogwater extra hoog
Laagwater extra laag
 Verschil Hoogwater en
Laagwater is dus GROOT
2* Duiker Hoofdstuk 2
7
Aantrekkingskracht
Van de maan en de zon
werken elkaar tegen
Ze staan haaks op
elkaar
Hoogwater is niet zo hoog
Laagwater is niet zo laag
 verschil Hoogwater en
Laagwater is KLEIN
2* Duiker Hoofdstuk 2
8
Land ‘hindert’ getijstroom
 daarom is het niet overal op
aarde op hetzelfde moment
springtij of doodtij
Voorbeeld:
De getij golf begint in Atlantische Oceaan bij
evenaar.
Komt bij Bretagne Frankrijk na 29 uur aan.
Komt bij Hoek van Holland na 49 uur aan
2* Duiker Hoofdstuk 2
9
Zeekaarten refereren aan Hoek van Holland.
Hoe moet je ‘corrigeren’ als je niet precies bij
Hoek van Holland wilt gaan duiken?
2* Duiker Hoofdstuk 2
10
2* Duiker Hoofdstuk 2
11
Stroomsterkte geschikt om te duiken
is tussen 0 en 0,6 knoop per uur.
Pagina
38-40
2* Duiker Hoofdstuk 2
12
Correctietabel
Dieptelijn
Stroomruit
Wrak
Verboden voor kleine vissersbootjes
2* Duiker Hoofdstuk 2
13
Bijvoorbeeld voor Hoek van Holland heeft de
stroomatlas 13 kaarten nodig:
6, 5, 4, 3, 2 & 1 uur vóór Hoogwater.
0 uur = Hoogwater
1, 2, 3, 4, 5 & 6 uur na Hoogwater.
Conclusie erg omslachtig
2* Duiker Hoofdstuk 2
14
Stroming te bepalen van plaatsen die niet
dichtbij stromingsruitje liggen.
Gebruik alleen een bijgewerkte stroomatlas
Gegevens hebben betrekking op stroomgeul
2* Duiker Hoofdstuk 2
15
duikvenster = ‘duikbare periode’
bijvoorbeeld: 30 minuten voor en 30
minuten na de kentering.
duikvenster
Afgaand tij
0,6 knp
kentering
2* Duiker Hoofdstuk 2
0,6 knp
Opkomend tij
16
Wat moet je weten????
het Tijdstip kentering en de stroom snelheid.
Vanaf hoever vóór de kentering is de stroomsnelheid 0,6
knoop of kleiner? (dan ga je erin)
Vanaf hoever ná de kentering is de stroomsnelheid 0,6 knoop
of groter? (dan moet je eruit)
2* Duiker Hoofdstuk 2
17
Zierikzee: kentering: 13.27 Correctie: - 25,
dus 30 min voor kentering te water = 12.22
2* Duiker Hoofdstuk 2
18
Maak een duik planning voor Schelphoek op Vrijdag 1 Juni.
Maak een duikplanning voor de Val op Zaterdag 2 Juni.
2* Duiker Hoofdstuk 2
19
Schelphoek -020 HW is dus
13:07 en 30 minuten voor
de kentering te water is dus
12:37 uur
De Val -050 HW is dus
13:37 en 30 minuten voor
de kentering te water is
dus 13:07uur.
2* Duiker Hoofdstuk 2
20
Hoog Water wordt ontraden!
Zierikzee: kentering: 8.55 Correctie: - 10,
dus 30 min voor kentering te water = 8.15
2* Duiker Hoofdstuk 2
21
Kijken: waar zitten er evt.
kolken, en hoe staan evt. de
boeien.
Onderstroom
“Tegenstroom”
Hoe ga je om met stroming.
2* Duiker Hoofdstuk 2
22

similar documents