***** 1 - SvitPPT

Report
Кислотний характер Оксидів і
гідратів оксидів.
Кислотні дощі.
Мета: поглибити знання про кислотні
оксиди на прикладі вивчених оксидів
сульфуру, нітрогену, карбону, фосфору,
силіцію; порівняти їх властивості,
розвивати та формувати знання про
кислотний характер оксидів;
розкрити сутність поняття “кислотні
дощі”, розвивати екологічні знання.
Які ступені окиснення
нітрогену, сульфуру,
фосфору, карбону,
силіцію в їх оксидах?
Назвати ці
оксиди
Які
властивості
мають ці
оксиди?
Яку роль відіграють
ці речовини в житті
людини та в
природі?
З’ясуйте
Практичне
використа
ння
Вплив
оксидів на
довкілля
Що таке
парнико
вий
ефект та
кислотні
дощі
Практичне
використання
СО2
Для
приготування
напоїв
У засобах
пожежогасіння
Добавляють в повітря
теплиць
со
Входить до складу
горючих газових сумішей
і слугує вихідною
речовиною для синтезу
метанолу
СН3ОН
Кварц
Кварц имеет формулу SiO2.
Встречается в природе в
виде песка. При
накаливании смеси песка с
углем получают карборунд,
служащий для изготовления
точильных камней.
добре відома сполука, як звичайний
річковий пісок (з деякими домішками) є
оксидом з формулою SiO2 – силіцій(IV) оксид
(кремнезем)
Гранит
Гранит-самая
распространенная
горная порода. Состоит
из кварца, полевого
шпата и слюды.
Содержит до 70%
кремнезема. Гранитпрекрасный
строительный материал.
Дымчатый кварц
Яшма
SiO2
SiO2
SiO2
Агат
Медовый оникс
SiO2
Агат
SiO2
SiO2
Аметистовый кварц
SiO2
Аметист с
халцедоном и
кальцитом
Тальк
Тальк3MgO*H2O*4SiO2природный силикат
магния. Применяется в
бумажной,
парфюмерной
промышленности, в
медицине.
Асбест
Асбест3MgO*2H2O*2SiO3природный силикат
магния отличается
огнестойкостью.
Применяется в
качестве тепло- и
электроизоляционного
материала.
NO
NO2
SO2
P2O 5
HNO3
H2SO4
H3PO4
Содержание воды в природе
Вода - это самый распространенный на Земле минерал.
29%
Вода
Суша
71%
Запасы воды на Земле
1млн 454 тыс м3
из них менее 2% относится к пресным
водам, а доступны для использования 0,3%
Большая часть пресной воды недоступна
человеку, т.к. содержится в ледниках
Объем воды в Мировом океане составляет
1370 млн км3
На поверхности Земли 1,39 х 1018 т
В атмосфере 1,3 х 1013т
КОЛООБІГ ВОДИ
• Сонце розливає своє світло над
Землею. Тепла його променів
вистачає, щоб нагріти верхні
шари води в річках, морях,
океанах і перетворити їх на
пару. У день разом з нагрітим
повітрям пара легко
здіймається в гору.
Піднімаючись все вище вона
охолоджується і стає
краплинами води у вигляді
хмаринки. Під впливом вітру
хмаринки зливаються одна з
одною. Краплинки в них
з'єднуються, стають важкими і
падають на Землю у вигляді
опадів. Снігу, дощу, граду.
Вплив оксидів на
довкілля
Атмосфера захищає живі
організми від згубного
впливу космічних
випромінювань , ударів
метеоритів, регулює
сезонні й добові
коливання температури, є
носієм тепла і вологи.
Саме в атмосфері
відбуваються процеси
фотосинтезу та обміну
енергією.
Джерела забруднення повітря:
•
•
•
•
теплові, атомні електростанціЇ
Металургійне виробництво.
Нафтохімічна промисловість
Хімічна промисловість.
Цементна промисловість.
Тютюновий дим(близько 500
отруйних речовин).
У зв’язку з антропогенною
діяльністю вміст СО2 в
атмосфері значно перевищує
допустимі норми. Це
зумовлює виникнення
„ парникового ефекту”
(щільний шар СО2 пропускає сонячну енергію до
землі, але власна теплова енергія в космосі не
розсіюється; тобто планета не охолоджується),
головною загрозою якого є зростання середньої
річної температури атмосфери на 1-2 градуси. Як
результат – неприродна зміна клімату, глобальне
потепління і танення льодовиків.
Кислотні дощі, атмосферні опади(в тому числі сніг),
підкисленні (рН нижче 5,6) внаслідок підвищеного
вмісту в повітрі промислових викидів, здебільшого
SO2, NO2, HCI та ін. В результаті потрапляння кислотних
опадів в поверхневі шари ґрунту та водоймищ,
розвивається їх підкислення, це приводить до деградації
екосистеми, гибелі тварин, зниження родючості ґрунтів,
зниження приросту лісів та їх засихання.
Кислотні дощі особливо
характерні для країн Зах.
та Півн. Європи, США,
Канади, промислових
районів Російської
Федерації,України та ін.
До чого прагнемо?
Пропозиції
•
Шукати інші джерела енергії (енергія вітру, Сонця, рослин. З рапсу
виготовляють олію, яку використовують як паливо, цукрову
тростину використовують як паливо).
•
На промислових підприємствах використовувати фільтри, пило –
газовловлювачі.
•
Сміття сортувати.
•
Повторна переробка пластмаси на смолу.
•
Скляну тару переплавляти повторно.
•
Виховання екологічної культури людей.
•
Посилення екологічного контролю за викидами в атмосферу.
•
Зелені насадження.
Чому це треба робити?
Хто, коли і як буде це робити?
Тренувальні вправи
Допишіть рівняння реакцій:
S + O2 →
Ca + O2 →
P + O2 →
H2 + O 2 →
H2S + O2 →
PH3 + O2 →
S + O2 → SO2↑
2Ca + O2 → 2CaO
4P + 5O2 → 2P2O5
2H2 + O2 →2H2O
2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2↑
2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O
3. Ми люди, поки є природа
Спасибі за
увагу!
Бажаю удачі!

similar documents