tudásmenedzsment kihívások a nonprofit szervezetek számára

Report
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Gazdálkodástudományi Bizottság
Tudásmenedzsment Munkabizottsága
konferenciája
„Kihívások és új paradigmák
a tudásmenedzsment, a
generációk
és a kultúra dimenzióiban”
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2013. március 13.
Szervezeti tanulás –
professzionalizálódás:
tudásmenedzsment kihívások a
nonprofit szervezetek számára
Dobrai Katalin
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
A 101886 ny. sz. OTKA támogatásával
A hipotézisek és igazolásuk forrásai
A vizsgált hipotézisek
1
H1. A nonprofit szervezetek gazdasági és társadalmi
hatása nő.
2
H2. A nonprofit szektor szervezetei tudatosan tervezik
jövőjüket.
3
H3. A professzionalizáció hozzájárul a szervezetek
továbbfejlődéséhez.
A hipotézisek igazolása
•
•
•
•
3
statisztikai adatok az USA-ról
a KSH adatai
szakmai kutatások eredményei
saját kutatások eddigi eredményei (OTKA, FP7)
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
A nonprofit szervezetek növekvő hatása
A szektor fejlődésének legfontosabb indikátorai
a
• •a szervezetek
számának alakulása
• a bevételek alakulása
• a GDP-hez való hozzájárulás
A gazdasági és társadalmi hatás indikátorainak szisztematikus
mérése
Meghatározó tendenciák
• a professzionalizáció növekedése
• a hibridizáció jelensége
• a szervezeti határok relativizálódása
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
4
Általános fejlődés- egy kis összehasonlítás
Növekedés a nonprofit szektorban
USA:
–
–
–
–
2000 és 2010 között
a foglalkoztatottság változása :
erőteljes visszaesés a forprofit szektorban,
mérsékelt növekedés a nonprofit szektorban (Salamon et al. (2012, 11)
a nonprofit szektor: a 3 . legnagyobb foglalkoztató USA-ban  11
millió fő foglalkoztatott
Magyarország: az elmúlt 20 év
– a szervezetek száma és a bevételek reálértéke 90% felett emelkedett
– 2010-ben 65 000 szervezet  1993-hoz képest háromszoros a
foglalkoztatottak száma
– 2009/2008 és 2010/2009: jelentős mértékű foglalkoztatás növekedés
a szektorban
– a foglalkoztatottak %-os aránya a nemzetgazdaságban
foglalkoztatottak létszámához képest 2,5 %-ról, 3,5 %-ra nőtt (KSHadatok)
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
5
A nonprofit szervezetek Magyarországon (2005–2010)
ÉV
Szervezetek
száma
Szervezetek
számának
alakulása (%)
Össz. bevétel
(millió Ft)
Bevétel
Össz. bevétel /
változása (%)
GDP (%)
2005
56 694
100,0%
854 755,1
100,0%
3,88%
2006
58 242
102,7%
896 244,1
104,9%
3,79%
2007
62 407
110,1%
964 309,0
112,8%
3,86%
2008
64 925
114,5%
1 093 694,2
128,0%
4,12%
2009
66 145
116,7%
1 114 404,2
130,4%
4,35%
2010
64 987
114,6%
1 202 255,0
140,7%
4,52%
Forrás: KSH (2011a,b alapján saját szerk.)
• Folyamatos növekedés a szektor összbevételében.
• Összbevétel a GDP %-ában folyamatosan nő.
• Az egy szervezetre jutó összbevétel folyamatosan nő.
Figyelik a gazdasági és társadalmi hatás egyéb indikátorait is.
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
6
A profivá válás útján
• Támogató szervezeti keretek
• Szervezetközi együttműködések: ernyőszervezetek, hálózatok
• A hibrid szervezetek terjedése
• A professzionalitás érvényesülése
•
•
•
•
•
•
a menedzsmentmódszerek erőteljesebb alkalmazása
törekvés hatékonyabb struktúrák megteremtésére
törekvés hatékonyabb folyamatokra
reagálás a működési környezet változásaira
a szervezeten belüli szaktudás növekedése
vezetési felfogások változása
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
7
Tanulás – fejlesztés – fejlődés
• Tanulságok a professzionalizálódás szemszögéből
– 38 szervezetnél készített interjúk alapján
• A vizsgált kérdések
–
–
–
–
A meglévő tudás és fejlesztési igények
Formális és informális tudásszerzési módszerek
A szervezetfejlesztés nyújtotta előnyök
A szervezeti kultúra támogató szerepe
• Kapcsolat a szervezet „professzionalizáció”
értelmezése, a tanulási igények, és az elvárások
teljesülése között.
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
8
Következtetések
1
2
3
• A nonprofit szervezetek felismerték a tanulás és a
szervezeti tudás menedzselésének szükségességét.
• A szektor szervezetei nyitottak az új
ismeretek befogadására.
9
• A szervezetek „professzionalizáció” értelmezését
meghatározza az aktuális tudásigény.
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
[email protected]
Források
• Billis, David (2010). From welfare bureaucracies to welfare hybrids. In: Billis, D.
(ed) Hybrid Organizations and the Third Sector: Challenges for Practice, Theory
and Policy. Palgrave Macmillan, London, 3-24.
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2011a):
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2011b):
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg005a.html
• Maier, F. & Meyer, M. (2011). Managerialism and Beyond: Discourses of Civil
Society Organization and Their Governance Implications. Voluntas, DOI
10.1007/s11266-011-9202-8
• Salamon, L.M. . – Sokolowski, S.W. – Geller, S. L. (2012): Holding the Fort:
Nonprofit employment during a decade of turmoil. Nonprofit Employment
Bulletin, 39 (January), Johns Hopkins University
• Stat.Tükör (2011/90):
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit10.pdf
MTA Tudásmenedzsment konferencia Győr, 2013.03.13. Dobrai Katalin
11

similar documents