GINOP

Report
GINOP 4. prioritás
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az
örökségi helyszínek hasznosításán és az
energiahatékonyság növelésén keresztül
2013. november 20.
Dr. Nemes Andrea
főosztályvezető
Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
A turizmusfejlesztés stratégiai irányai
Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció
2014-24

készülő tervezési dokumentum
a magyarországi turisztikai fejlesztések
irányainak meghatározására
és forrásainak megteremtéséhez
2
Jövőkép
2024-ben Magyarország
Európa egyik legnépszerűbb
fogadó területe.
3
A KKV-k jelentősége a
turizmusban
A turisztikai vállalkozások

99,9%-a KKV

60%-a mikro vállalkozás
A turizmus gazdasági
jelentősége
Magyarországon
GDP-hez való hozzájárulás:
közvetlen  5,9%
(2007. évi adat)
teljes hatás  8,8%
(2005. évi adat)
Forrás: KSH - Turizmus 2012. évi
teljesítményei
4
2014-2020 között Operatív Programokból
elérhető források – turisztikai fejlesztésekhez
• Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program
(GINOP)
• Versenyképes Közép-Magyarország operatív program
(VEKOP)
• Terület és településfejlesztési operatív program (TOP)
• Vidékfejlesztési Program (VP)
5
A GINOP turisztikai vonatkozásai
• Három prioritásban is megjelenik
• Komplex módon és eltérő eszközökkel segítik a
fejlesztést
• Attrakciók, szolgáltatások, intézményrendszer és
desztinációk fejlesztése valósulhat meg
6
A megvalósítás eszköze
GINOP 4. prioritás:
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az
örökségi helyszínek hasznosításán és az
energiahatékonyság növelésén keresztül
7
Jellemzők
Két tematikus cél
megvalósulását is elősegíti
Két régiókategóriát is érint
Három specifikus cél
vonatkozik rá
8
Intézkedések
1. Kulturális és természeti örökségek turisztikai
hasznosítása
Cél: a nemzeti örökségvonzerők megőrzése és fejlesztése
• Hálózatos fejlesztések:
– hazánk nemzeti kulturális örökségeinek egymáshoz kapcsolódó
fejlesztése
– már meglévő attrakciók hálózatba szervezése a kiegészítő és
szükséges fejlesztésekkel
– turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
9
Ilyenek lehetnek pl:
kastélyokat, várakat
bemutató
tematikus
útvonalak,
kulturális
világörökségi
helyszínek,
kegyhelyek
hálózatai,
zarándokutak
10
• Kiemelt fejlesztések:
– egyedi vonzerőt alkotó, egy helyszínen megvalósuló
attrakció fejlesztése
– önmagában kiemelkedő nagyságrendű (vonzerő, vagy
fejlesztés mértéke alapján
– állami vagyon körébe tartozó műemlékek komplex
turisztikai fejlesztése (Forster Kp. kezelése, Világörökségi
helyszínek)
11
• Természeti értékek megőrzése és turisztikai
attrakcióként való hasznosítása:
– Meghatározó adottságokkal rendelkező természeti
örökségi értékek megőrzése és látogathatóvá tétele
– Más attrakcióval is kapcsolódó, környezetbe integrált
fejlesztések
– Élményközpontú bemutatás
12
• Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése:
– Egészségturizmus egy szegmense
– Gyógytényezők helyszíneinek fejlesztése
– Nem az alap gyógy-szolgáltatást, hanem annak környezetét
fejleszti
– Egységes kínálat, egységes arculat a gyógyhelyi profilnak
megfelelően
13
Az intézkedés jellemzői
• Főbb célcsoportok: kül- és belföldi turisták, a
fejlesztéssel érintett területen élők, vállalkozások és civil
szervezetek
• Specifikus célterületek: védett kulturális és természeti
terület, valamint gyógyhely, gyógytérség
• Kedvezményezettek típusai: költségvetési szervek,
költségvetési szervek intézményei, gazdasági társaságok,
non-profit szervezetek, egyházak
14
Intézkedések
2. A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása
– Szezon hosszabbítására alkalmas kínálat kialakítása
– Egységes program mentén valósuljanak meg a fejlesztések
– Eszköze: a térség minden településére kiterjedő ITI
15
• Főbb célcsoportok:
kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel
érintett területen élők, vállalkozások
és civil szervezetek
• Specifikus célterületek:
jogszabály szerinti terület lehatárolás
(BKÜ)
• Kedvezményezettek típusai:
költségvetési szervek, költségvetési
szervek intézményei, gazda-sági
társaságok, non-profit szervezetek,
egyházak.
16
Kiválasztási kritériumok
• az egymáshoz kapcsolódó megoldások alkalmazása
• a természeti és kulturális örökség megőrzésére illetve
turisztikai hasznosítására kell irányulni
• egyértelmű, mérhető és elérhető célok
• a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak
• fenntartható
• költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon
került összeállításra)
17
Intézkedések
3. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság növelését célzó fejlesztések
támogatása
– Gazdálkodó szervezetek megújuló energiafelhasználásának
növelése, energiahatékonyság javítása
– Elsősorban biomassza és a geotermikus energia hasznosítás
ösztönzése, de kiterjed a víz, nap és szélenergia
hasznosítására
– Vállalkozások épület-energetikai korszerűsítései
– Főbb célcsoportok: kkv-k
18
Intézkedések
4. Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó
fejlesztések
– Az erőforrások hatékony, ésszerű és gazdaságos felhasználását
segíti
– A hulladék anyagában történő és energetikai hasznosításának
elősegítése
– A hulladékból származó másodnyersanyagok és termékek piaci
megjelenítése, nyers- és alapanyagként történő felhasználása
– A hulladékégetéskor felszabaduló energia költséghatékony
kinyerése és hasznosítása.
– Főbb célcsoportok: gazdálkodó szervezetek.
19
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents