Dr. Faragó Hilda - Magyar Fesztivál Szövetség

Report
Magyar Fesztiválszövetség közgyűlése
Százhalombatta, 2010. november 25.
Dr. Faragó Hilda





Akkor alakult a Fesztiválszövetség
Az akkori konferencia volt az első hivatalos
találkozás a kultúra és a turizmus között
Nagy lelkesedés a résztvevők körében a téma
iránt
Azóta sincs kulturális turizmust zászlajára
tűző hazai szakmai szervezet
Nagyok az elvárások: eladhatóság – bevétel
I. Fesztivál- és rendezvénymarketing
konferencia
Taljándörögd, 2002. július 24.
Kulturális rendezvények
szerepe a turizmusban
Dr. Faragó Hilda, a Miniszterelnöki Hivatal
Turisztikai államtitkárának kabinetfőnöke
A kultúra feladata ma
 Értékmegőrzés, fenntartás
 Bemutatás, tapasztalatok átadása
 Örökséghez való hozzáférés
lehetőségének megteremtése
ennek eszköze a turizmus
A kulturális turizmus elemei

Tágabb értelemben (életmód, viselkedés,
gasztronómia, tájkép, stb.)
 Szűkebb értelemben
 természeti örökség
 tudományos-technikai örökség
 épített örökség
 közgyűjtemények
 kulturális rendezvények stb.
A kulturális turizmus intellektuális jellege miatt
különbözik a szabadidő turizmustól, a kettő
azonban a turistáknál összekapcsolódik,
kiegészítik egymást
A kulturális turizmus előnyei
• gazdasági hatás: fajlagos költés,
adóbevételek, szálláshelyek folyamatos
töltése, programok eladhatósága
• munkahelyteremtés és multiplikátor
hatás
• hírnév, nemzetközi együttműködés
• közérzet, feltöltődés
• turisztikai hatás: desztináció ismertsége
A kulturális rendezvény, mint
turisztikai termék
 Kiemelkedő turisztikai vonzerőt jelent
 Évről-évre megrendezésre kerül, illetve
 Egyes jeles évfordulóhoz, kiemelkedő
esemény(ek)hez kötődik
 Részben önállóan, részben a kulturális
turizmus más elemeivel együtt alkot
turisztikai terméket
Nemzetközi tendenciák
• Idősebb (kultúra érzékeny) korosztály
utazásainak növekedése Európában
• Élénkülő kereslet az évenkénti
többszöri, rövidebb utazások iránt
• Az európai kulturális városok,
központok szerepének erősödése
• Aktivitás és kultúra iránti igény
• „Kíváncsiság turizmus”
A turizmus szempontjai
 Egyedi, de komplex termék
 Rendezett, méltó, (akár szokatlan)
helyszín, amit a fesztivál nem tesz tönkre
 Érthetőség (nyelv, mondanivaló)
 Megközelíthetőség
 Elegendő szálláshely
 Kiszámíthatóság (időpont, program)
 Ismétlődő megrendezés
 Teremtsen lehetőséget a racionális
költekezésre
Ellenőrzés és minősítés
Pénzügyi elszámoláson túl:
Források megfelelően lettek-e felhasználva?
Kitűzött célok megvalósultak-e?
Szakmai minősítési rendszer kidolgozása
(a művészeti és turisztikai szakmai
szervezetek együtt)
* önkéntes
* minősített rendezvények elsőbbsége a
nemzeti marketingben
* pályázatok elbírálásához segítség
Köszönöm a figyelmet
Sok jó fesztivált és kulturális
rendezvényt kívánok,
mindannyiunk örömére




Ötlet
Helyszín
Húzónév
Rendezvénysorozat
A turizmust az élmény ígérete élteti.
A turistának van elképzelése, miért kel útra.





A műfaj szerelmeseinek
Helyi lakosoknak
A hírverés, vagy mások tapasztalata alapján
megszólítottaknak
Az ott tartózkodó vendégeknek
Az ezért utazóknak






Az előadóknak
A közreműködőknek (jártasságát megmutató
vagy kiskereskedő)
A rendezőknek, szervezőknek
A helyi közösségnek
Az adóhivatalnak
A statisztikának







Akkor jön, amikor van miért
Információt és programot akar
Pénzköltési lehetőséget akar
Hangoskodik vagy alulöltözött
Szemetel
Értetlenkedik
Más nyelven beszél
DE belőle élünk. Tehát ki kell szolgálni.




Mindenki azt a részfeladatot végezze, amihez
ért
A fesztivál sokszereplős esemény rendezői
oldalról is
Nem csak termék, szolgáltatás
Öröm mindenkinek
Köszönöm a figyelmet
Sok jó fesztivált és kulturális
rendezvényt kívánok,
mindannyiunk örömére

similar documents