Työelämäjakso Saksassa 5.5. * 16.5.

Report
PreVALOX
Loppuseminaari
12.12.2014
Jouni Juntunen
Liiketalouden yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
PreVALOX
• Hanke kalenterivuoden 2014 aikana
• Vapaan ja avoimen lähdekoodin oppimismallin kehittäminen
• Julkaisumuodossa
• Vapaaseen ja avoimeen lähdekoodiin liittyvän kansainvälisen
hankkeen suunnittelu
• Sähköinen dokumentti, toimitetaan sähköpostilla hankkeeseen osallistuneille
• Enterprise Cloud Open Source Solution (ECOSS)
• Tiedottaminen ja tulosten levittäminen
PreVALOX-henkilöitä
• Jouni Juntunen
• Jukka Karlström
• Pekka Ojala
• Liisa Auer
• Philipp Brüne/HNU
• Pekka Kärenaho/Raahen terästuote Oy
• Antti Leiviskä/Inertica Oy
• Albrecth Guenther/Mayflower Gmbh
Oppimismalli - julkaisut
• ePooki 1.4.2014. Globaalia kilpailukykyä VALO-ohjelmistoilla –
koulutuksen kehittäminen Oulun ammattikorkeakoulussa
• ePooki 8.12.2014 Oppimisen tulevaisuus – digitaaliset oppijat
ammattikorkeakoulussa
Oppimismalli - julkaisemattomat
• Avoin lähdekoodi pedagogisena työkalua
• Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen
oppimisessa
• Vapaan ja avoimen lähdekoodin oppimismalli
Muuta tiedottamista
• COSS: Avoimen lähdekoodin korkeakouluopetusta PreVALOXhankkeella
• The Parliament Magazine, Issue 401, s. 53. Open source as a
pedagogical tool in higher education
• Osastokokous 14.10.2014
• KV-viikon ip-kahvit 25.11.2014
ECOSS-hankkeen kuvaus
Taustatekijöitä
• Oppimismallin ja hankkeen suunnitteluun ovat vaikuttaneet mm.
•
•
•
•
•
•
•
Vapaa ja avoin lähdekoodi
Muuttunut ja kehittyvä työelämä
Digitaaliset sukupolvet, muuttuneet oppimistavat ja -valmiudet
Ketterät menetelmät
Muuttuneet oppimiskäsitykset (esim. konnektivismi)
OpixProject
…
Vapaa ja avoin lähdekoodi (VALO)
VALO - liiketoiminta
VALO- etuja
• Avoimuus
• Toimittajariippumattomuus
• Tasa-arvoisuus
• Laatu
• Nopeus
•…
Työelämän vaatimukset
Lähde: BlackDuck. 2014. Seventh Annual Future of Open Source Survey Results Show Culture, Quality and Growht Driving an Open
Revolution
Digitaaliset oppijat
• Syntyneet 1980-luvulla tai sen jälkeen
• Digitaalisten välineiden ja sosiaalisen median käyttö luontevaa, ei
erikseen opeteltu taito
• Aktiivisia, verkottuneita
• Keskitytään useaan asiaan yhtä aikaa
• Sisältöä tuotetaan itse
• Tietoa ei haeta välttämättä perinteisesti medioista
Digitaaliset oppijat
• Perinteinen kouluopetus ei kiinnosta
• Asioiden muistamista ei koeta tärkeänä
• Voidaan käyttää hakukoneita tai järjestää itselle merkityksellinen tieto
ns. digitaaliseksi muistiksi
Ketterät menetelmät
Oppimiskäsityksiä
• Konstruktivismi
• Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
• Projektioppiminen
• Kehittämispohjainen oppiminen (LdB)
• OppiScrum
• Konnektivismi
•…
Oppimismallin tavoitteita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yksinkertaisuus
Yksilölliset oppimispolut, omaehtoisuus, vastuullisuus
Erilaiset tavat oppina (esim. analyyttisyys vs. holistisuus)
Ongelmanratkaisukyky, innovatiivisuus
Monialaisuus, asiakokonaisuuksien yhdistäminen
Autenttisuus, työelämälähtöisyys
Yhteisöllisyys, verkostoituminen
Uusien teknologioiden hyödyntäminen
Opintojen ”mitattavuus”
…
Vapaan ja avoimen lähdekoodin oppimismalli
Otsikko
Kuvaus
HTML-kielen perusteet
HTML5-kielen
Prioriteetti
mukaisen
dokumentin
luonti
ja
1
peruselementtien hallinta, joiden avulla voidaan luoda websivu, joka sisältää otsikoita, tekstiä, linkkejä ja kuvia.
HTML-sivun
rakenteen
HTML5-kielen mukaisten elementtien käyttö web-sivun
luonti
rakenteen ja ulkoasun määrittelyssä.
Responsiivisuus
Responsiivisen eli näyttöön mukautuvan käyttöliittymän
1
2
toteuttaminen web-sivulle.
Bootstrap
Bootstrap-alustan käyttö web-sivun luomisessa.
3
…
…
…
ECOSS
• Enterprise Cloud Open Source Solution
• Vapaan ja avoimen lähdekoodin käytön edistäminen
• Aiheeseen liittyvän ohjelmistoliiketoiminnan tutkiminen ja
kehittäminen
• Opetuksen kehittäminen (soveltamalla kehitettyä oppimismallia?)
ECOSS
• Vapaa ja avoin lähdekoodi
• Avoin data
• Pilvipalvelut (julkinen/yksityinen)
• Tuotannonohjausjärjestelmät (ERP)
Tunnuslukuja
• Vapaa ja avoin lähdekoodi
• Euroopassa investoitiin 22 miljardia euroa vuonna 2007
• Future of Open Source Survey –tutkimuksen mukaan 62% vastaajista uskoi,
että viiden vuoden päästä puolet hankituista ohjelmistoista perustuu
avoimeen lähdekoodiin
• Avoin data
• 3 – 5 triljoonan dollarin lisäarvo maailmanlaajuisesti, mikäli avointa dataa
hyödynnettäisiin 7 suurella sektorilla (McKinsey)
• Pilvipalvelut
• Markkinoiden koko vuonna 2016 n. 20 miljardia dollaria, vuotuinen kasvu 36%
Tuotannonohjausjärjestelmät
SAP
Oracle
Sage
Infor
Microsoft
Kronos
Concur
IBM
Totvs
24%
37%
12%
1%
2%
2%
6%
2%
3%
5%
6%
Yonyou
Others
ECOSS
Hankkeen päättäminen ja jatkotoimenpiteitä
• Oppimismalliin liittyvien artikkeleiden tarjoaminen ePookiin
• Varsinaisen hankehakemuksen tekeminen ECOSS-idean pohjalta
• Oppimismallin testaaminen ja jatkokehittäminen

similar documents