Læs slides fra Susanne Manlys oplæg her

Report
Forøg din indflydelse i
jobsituationen
Susanne Manly
[email protected]
+4541246633
The Whole Brain Model og HBDI
The Whole Brain Model
Introduktion til modellen
- Modellen bygger på hjerneforskning
- Ikke psykologi, adfærdsforskning eller andet…
- Modellen er grundigt verificeret
Øen som metafor for hjernen
Hvad kendetegner selvorganiserende mønsterdannende
informationssysstemer?
De første informationer danner et spor og starter et mønster
Senere informationer følger så vidt muligt etablerede spor og udbygger
og forstærker dem
Etablerede spor undertrykker andre mulige spor
Når nye informationer ikke længere kan indpasses i eksisterende
mønstre, omstruktureres mønstret
Et mønster er på ethvert tidspunkt kun et blandt flere mulige mønstre.
Derfor kan et mønster altid omstruktureres.
Roger Sperry’s diagram
Venstre halvdel
(højre side af kroppen)










Logisk, Matematisk
Linær, Detaljeret
Højre halvdel
(venstre side af kroppen)
Intuitiv 
Emotionel 
Sekventiel
Holistisk 
Kontrolleret
Simultan 
Intellektuel
Rumlig, Musisk 
Ord, Sprog
Kunstnerisk, Symbolsk 
Læse, Skrive
Dominant
Aktiv
Perception af
signifikant orden
Genkende komplexe former 
Modtagende 
Passiv (hvilende) 
Perception af 
abstracte mønstre
Poul MacLean’s The Triune Brain model
The Whole Brain Model®
Faktuel
Analyserer
Rationel
Realistisk
Kvantificerer
Cost/benefit
Vurderer kritisk
Problemløser
Fokus på “sagen”
Planlægger
Forholder sig til procedurer
Sammenhængende forløb
Organiserer
Tager forholdsregler
Detaljeorienteret
Handlingsorienteret
Ordnet
Punktlig
Spontan
Udforsker
Buser lige på
Tager chancer
Er nysgerrig
Helhedsorienteret
Eksperimenterer
Flere ting på en gang
Gør sig forestillinger
Føler sig frem
Opmærksom på andre
Reagerer på andre
Inddirekte/symbolsk
Opbygger relationer
Er udtryksfuld
Indlevende
Omsorgsfuld
Sanselig
Hvad kan Whole Brain Thinking bruges
til?
•
•
•
•
•
•
Kommunikation
Samarbejde
Team arbejde
Konfliktløsning
Innovation
Personlig udvikling
KOMMUNIKATION
• Vi taler ud fra vores foretrukne måde at tænke på
• Vi hører ud fra vores foretrukne måde at tænke på
• Kommunikation fungerer ofte godt når mennesker
har de samme tankepræferencer
• Kommunikation kan blive sværere når
mennesker har forskellige tankepræferencer
Kommunikation
– hvordan og hvilket fokus?
A
D
Fakta
Argumenter
Mål og formål
Teknisk præcision
Logiske sammenhænge/
konsekvenser
Kort, klar, præcis info
Faste holdepunkter/aftaler
Regler og procedurer
Taktiske, operationelle aspekter
Erfaring
Hvornår og hvordan
B
Trin for trin – summarisk
I skrift, på forhånd
Det store billede
Koncept-rammer
Minimum af detaljer
Muligheder/nyt/alternativer
Det der er spændende
at undersøge
Metaforer – visualisering
Personlige oplevelser
Indlevelse, følelser
Betydningen for andre
Fornemmelser
Værdier
Åben, uformel diskussion
Storytelling
C
KOMMUNIKATION – FRUSTRATIONER (?)
A
Udenomssnak
”Small-talk”
Uklare instruktioner
Upræcist / For ”flyvsk”
Springer fra emne til emne
For mange emner i spil samtidig
Ufærdige sætninger
Uklart sprog
B
Gentagelser
For omstændigt
For mange detaljer
For mange tal
D
Kun data, ingen ”small-talk”
Ingen øjen kontakt
For direkte/bidsk kommunikation
Fravær af interaktion/dialog
C
Kommunikation – H-V spørgsmål
Hvad
Hvorfor
DE Fem H-V’ER
Hvordan
Hvornår
Hvem
kommunikation -tid
Nutid
Fremtid
tider
Fortid
erfaring
Sam - tid
oplevelser
Præferenceprofil
Pressprofil

similar documents