Huvudvärk hos barn

Report
Huvudvärk hos barn
My Stein/Karin Nordborg
2012
epidemiologi huvudvärk
• 40 % av barn i 7 årsåldern hv årligen
• 75% av barn i 15 årsåldern
Laurell et al Cephalgia: 11% migrän, 7,8%
migrän med aura
• 1-2 % daglig huvudvärk
• <12 år fl:pojkar 1:1
Smärta
• Huvudvärk vanligaste smärtan hos barn
• Hjärnan, det mesta av meningierna och
skallen ej smärtkänslig
• Smärta från bakre skallgropen –bakhuvudet
och nacken
• N.glossopharyngeus och vagus upplevs i öra
och hals
• Kraniella och cervikala muskler
• Näsan, bihålor,tänder, hud, subcutan vävnad
Smärta från
Intra- och extrakraniella artärer
Stora intrakraniella vener och venösa sinus
Kraniella och spinala nerver
Basala meningier
Primär huvudvärk
•
•
•
•
•
•
Migrän
Spänningshuvudvärk
Horton
Migränekvivalenter benign paroxysmal
vertigo,paroxysmal torticollis,
bukmigrän,cykliska kräkningar
Sekundär huvudvärk
Akut febersjukdom
Sinuit
Meningit
Intrakraniell blödning
Medikamentell-p-piller,stav,SSRI,glukokortikoider
Hjärntumör
Hydrocephalus
Psudotumor cerebri-idiopatisk intracraniell hypertension
Tänder-infektion,tandgnissling, tandställning
Fr ögon-högt tryck, synfel
Anemi
Hyperglykemi
Snarkning-tonsillhypertrofi, sömnapne
allergi
HYPERTENSION
Hereditet
Tidigare sjukdomar
Hur lång tid har besvären funnits?
Hur ofta kommer de och har det ändrat sig?
Akut eller gradvis påkommande?
När på dygnet kommer besvären?
Hur länge sitter besvären i ?
Var i huvudet sitter hv?
Aura?
Karaktär av smärtan? Pulserande, tryckande?
Faktorer som försämrar? liggande? valsalva
Associerade symptom?-illamående,kräkning.fotofobi,phonofobi,svaghet,ändrat uppförande,
nackstelhet
Utlösande faktorer? föda?,stress? Ljus? Sömn? Viktuppgång?
Relation till menstruation?
Faktorer som lindrar?mörkt svalt rum?
Analgetica? Hur ofta?
Har barnet ventriculoperitoneal shunt?
Psykosocial anamnes? Hur påverkar hv barnet i skolan och hemma?
Problem i skolan-kamrater, inlärning
Dator TV-tittande arbetställning
Status
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vakenhet,ev nackstelhet
Blodtryck
Temperatur
Längd och vikt
Us av huvud,nacke,hals- ev blåsljud,bett,käkled,spänd
muskulatur
Synfält
Ögonbottnar
Hud-cafe au lait,depigmenteringar
Rygg occult spinal dysraphism ökad risk chiarimissbildning
Neurologstatus-ataxi mm
När ska man remittera akut?
•
•
•
•
•
•
•
Huvudvärk associerad med ändrad
vakenhetsgrad
Akut huvudvärk-meningism
Akut el kron hv hos barn med shunt
Huvudvärk med positiva fynd i
neurologstatus-ex bortfallssymptom
Tecken på högt intrakraniellt tryck
Tecken på högt ik-tryck
-Morgonhuvudvärk m el utan kräkning
-Ökad frekvens och svårighetsgrad
-motorisk svaghet
-Dubbelseende
-Anamnes på tillbakagång i utveckling
-Försämrad skolprestation
-Tecken som:papillödem,nedsatt
koordination.abducenspares,nedsatt
vakenhet
-Försämring av huvudvärk vid hosta el nysning
-Occipital huvudvärk
När ska man göra MR?
Om ej övertyga föräldrar
Huvudvärk som ej svarar på behandling
Episodisk till kronisk huvudvärk
För mycket som ej stämmer-ingen variation
Om huvudvärken ändrar karaktär
Huvudvärk som ej går över
Pos neurologi
Behandling spänningshuvudvärk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avslappning
Ergonomi, sittställning, dator
Motverka utlösande faktorer
Regelbundet liv mat sömn mm
Motverka läkemdelsutlöst hv
Motion dagligen
Kognitiv behandling-psykolog
Samtal skola-vilrum,kamrater,skolarbete
Fritidsaktiviteter
Negera hjärntumör!
huvudvärksdagbok
Behandling migrän
Huvudvärksdagbok
Info diagnos-negera hjärntumör
Sömn,regelbundna måltider,dryck,motverka stress
Avslappning
Vila mörkt tyst och svalt
Paracetamol 15 mg/kg
Ibuprofen 10 mg/kg
Imigran nasal, Zomig
ASA
Metoklopramid
Kognitiv beteendeterapi individuell och i grupp , Trautman et al Cephalgia 2006
Betablockare (hindra cortical spreading depression)
Ergenyl (ingen barnstudie),topimax
Remittera migrän:
•
•
migränhuvudvärk mer än 1 ggr/vställningstagande till profylax
Ställningstagande till triptaner

similar documents