عملکرد - انجمن ایمنی و بهداشت استان قم

Report
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫معرفی انجمن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تأسیس انجمن در اسفند ماه سال ‪1385‬‬
‫دارای تأییدیه اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان قم‬
‫رسالت ما حفظ و صیانت از نیروی انسانی‬
‫هدف ما ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کار استان قم‬
‫تنها مرجع دارای مجوز رسمی از اداره کار تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬
‫قم در جهت کلیه خدمات ایمنی و حفاظت کار‬
‫عضویت در ‪ :‬کانون حرف استان ‪ ،‬کانون کار آفرینان استان ‪،‬کانون عالی‬
‫انجمن های ایمنی و بهداشت کار کشور و کانون عالی انجمن های کارگری‬
‫کل کشور ‪.‬‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫توانمندی های انجمن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تدوین ‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش ی تخصص ی در زمینه های‬
‫ایمنی ‪ ،‬حفاظت و بهداشت کار‬
‫ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن رشته های مهندس ی ایمنی و بهداشت‬
‫حرفه ای‬
‫ایجاد و استقرار به همراه مدیریت و راهبری سیستم های ایمنی ‪ ،‬بهداشت و‬
‫محیط زیست‬
‫طراحی سیستم های اعالم و اطفاء حریق به همراه سنجش و استاندارد‬
‫سازی ایمنی مخازن تحت فشار و ارتینگ دستگاه ها‬
‫برگزاری سمینار و همایش های تخصص ی در زمینه های مدیریت بحران ‪،‬‬
‫پیشگیری از حوادث و مدیریت ایمنی ‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫معرفی هیات مدیره ‪:‬‬
‫اعضاء هیئت مدیره سال ‪ 1389‬الی ‪1391‬‬
‫• آقای مهندس گل وردی ( رئیس هیات مدیره )‬
‫• آقای مهندس اشجعی ( خزانه دار )‬
‫• آقای مهندس میر ابراهیمی ( دبیر )‬
‫• آقای مهندس اناری ( نایب رئیس )‬
‫• خانم مهندس دهقان(عضو اصلی)‬
‫بازرسین‬
‫• سال ‪ : 1389‬خانم مهندس رئیس میرزایی‬
‫• سال ‪ : 1390‬خانم مهندس رئیس میرزایی‬
‫• سال ‪: 1391‬آقای مهندس شیرین آبادی‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫اعضاء هیئت مدیره سال ‪ 1392‬الی ‪1395‬‬
‫• آقای مهندس گل وردی ( رئیس هیات مدیره )‬
‫• آقای مهندس ابراهیمی (نایب رئیس هیات مدیره)‬
‫• خانم رضوانی ( دبیر)‬
‫• آقای مهندس اشجعی ( خزانه دار )‬
‫• آقای مهندس شیرین آبادی (عضو اصلی)‬
‫• خانم مهندس دهقان (عضو اصلی)‬
‫بازرس‬
‫• سال ‪ : 1392‬آقای مهندس عسگری‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫معرفی شرکتهای عضو (اعضاء)‬
‫آجرسفال‬
‫چکاد راه‬
‫شیلنگهای مسلح‬
‫ماشین ابزار‬
‫امیدفوم پالست‬
‫آرد پویا‬
‫داروسازی پیلتن‬
‫شیمی قهرمان‬
‫ماهرنگ‬
‫امین گستر‬
‫آسان سوله‬
‫داکتیل‬
‫شیرین فام‬
‫معدن منگنز‬
‫توان ایستا‬
‫اخگرالکتریک‬
‫رنگرزی ممتاز‬
‫صفابست ساز‬
‫نانو بتن‬
‫پارس پود صنعت‬
‫ایده نگر‬
‫ساتگین پروتئین‬
‫شیر ژال‬
‫سوله ندا گستر‬
‫پردیس فجرنگین فجر (لبنیران‬
‫ایرانمرینوس‬
‫ساالرگستر آسیا‬
‫فراورده های غذایی ترنج‬
‫نگین‬
‫پوشان پالستیک‬
‫ایرانشهر‬
‫سپهرآردن‬
‫قم آلیاژ‬
‫نورد‬
‫پویندگان‬
‫بوستان کتاب‬
‫سقف بهمن‬
‫کشتارگاه طیور بهاران‬
‫آب و فاضالب شهری‬
‫پیشرو خدمات تهران مهر‬
‫پخش دارویی رازی‬
‫سیمان نیزار‬
‫کالر‬
‫کارخانه بتن سقف بهمن‬
‫تسکو‬
‫تعاونی معدنی یزدان‬
‫شهد آفرین پایتخت‬
‫کوبن کار‬
‫داده پردازی برق و آب پویش قم‬
‫تعاونی امداد‬
‫ثثث‬
‫شهرداری‬
‫کیان مبتکر پارس‬
‫آسان موتور‬
‫تندروان بهرو‬
‫چسب و رزین‬
‫شیر حلیب‬
‫الستیک ثامن‬
‫استیل ریزان‬
‫توزیع نیروی برق‬
‫هتل پارسیا‬
‫هتل املپیک‬
‫هتل نیاوران‬
‫تعاونی مرغداران گوشتی‬
‫تعاونی مرغداران گوشتی‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫توسکا‬
‫کوشا رنگدانه‬
‫شکوه طعام‬
‫ارم ساز‬
‫صنعتی معدنی تیزسنگان‬
‫جام الکتریک‬
‫کیسون‬
‫فوالد غرب آسیا‬
‫موسسه حرا‬
‫هتل فدک‬
‫جمال گستر الوند‬
‫کیمیا پلی استر‬
‫سامان موتور‬
‫مریک‬
‫عابدی‬
‫چاپ اسرا‬
‫الله مهرگان‬
‫آی سودا ساالر‬
‫فوژان‬
‫ذغالهای صنعتی‬
‫چاپ اسوه‬
‫لوله و پوشش سلفچگان‬
‫دنده سازان‬
‫نیرو موتور شیراز‬
‫تکران‬
‫مرغوب خوراک‬
‫مشعر‬
‫لومین اپال‬
‫رویا‬
‫کفش بارز‬
‫راه اهن‬
‫نوآوران صنعت‬
‫آدینه چرم سبز‬
‫چاپ یاران‬
‫فوالد سدید کاوه‬
‫راه شمس‬
‫نیکی مهر‬
‫نوا بهداشت‬
‫کشتارگاه صنعتی‬
‫گلرخ شیمی‬
‫سوله صنعت پیام‬
‫یدک سیکلت نوین‬
‫فواورده های گوشتی مطهر‬
‫آرد قم‬
‫آلومینیوم مطهری‬
‫سیکلت سازان آسیا‬
‫سوله باختر‬
‫شکوفه ماه گل‬
‫جهان اگزوز میهن‬
‫پارس گلبیز‬
‫شکوه مس‬
‫ارابه سفید چوبی‬
‫رفاه شیمی‬
‫نوین شیمی‬
‫صنایع الستیک‬
‫مشک ریز بهمن‬
‫سفیر خودرو شرق‬
‫صنعت یدک‬
‫نگین سبز پاکروب‬
‫آجرنسوز آذرخش‬
‫شیمی در سلف‬
‫باریت فالت‬
‫حافظ گوهرآریا‬
‫رس‬
‫نوین گداز‬
‫فیلتر پاکساز‬
‫آوین شیمی پالست‬
‫مولدان شیمی‬
‫نایلکس‬
‫به پخش‬
‫دفتر انتشارات اسالمی‬
‫پالستیک مرکز‬
‫سماسیکلت البرز‬
‫سازان راه‬
‫پیچ اشپیل‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫مجتمع بعثت‬
‫اتسا ( شیرپاستوریزه ایتام )‬
‫صنایع گستر کویر طالیی‬
‫شهاب گازسوز‬
‫هتل زیتون‬
‫بشکه سازی سلفچگان‬
‫گنجینه ارتباطات عصر جدید‬
‫توان بسپار‬
‫آلی شیمی‬
‫دارو پوشش‬
‫ایران انشعاب‬
‫توکل سوله‬
‫سدید بتن‬
‫مجتمع مهتاب‬
‫پارک بازی ‪72‬تن‬
‫ساتراپ یدک‬
‫جوالباف‬
‫گلدسته بافت‬
‫ستایش پارسیان پروتئین‬
‫تعاونی مرغداران گوشتی‬
‫تعاونی مسکن نظام پزشکی‬
‫داداش برادر آیدین‬
‫نوارباف‬
‫رنگ بارک‬
‫آسایش گستر نویان‬
‫سنگ کریستال‬
‫فروغ ماه و مهر‬
‫ارغوان کبیر پانل‬
‫گل صبای آذربایجان‬
‫جامینه نشکن پارس‬
‫چسب استحکام‬
‫آبسار‬
‫پاکیوم‬
‫اطلس دینا‬
‫شیمی آذر جام‬
‫بیمارستان کامکار‬
‫صنعت زمان‬
‫برازش صنعت‬
‫تکنو صنعت‬
‫بیمارستان الزهرا‬
‫پلی استر گلریز‬
‫خجند‬
‫بیمارستان ولیعصر‬
‫حصیر پالستیک خوزستان‬
‫پیشگامان فن اندیش‬
‫گلریز قم‬
‫زرناب‬
‫لینا‬
‫الکتریکوم‬
‫پدیده جویان ایلیا‬
‫آجر ماشینی عدل‬
‫فوالدسازان دقیق‬
‫سایه سمن‬
‫نوآوران برودت بوران‬
‫فولیران‬
‫صنعت ورق آرین پاژ‬
‫تندرسیکلت‬
‫فروشگاه رفاه‬
‫کفش هانی گام پارس ی‬
‫هتل زرین‬
‫آریا راما‬
‫فوالد برش‬
‫حامی صادق‬
‫بیمارستان شهیدبهشتی‬
‫فرنان‬
‫راما مهر‬
‫کفش سامان‬
‫کفش پویا‬
‫صنعت یدک‬
‫ایران سایول‬
‫آریا دان رشد‬
‫حامیان اقتدار نوین‬
‫پارس اکسید پرنو‬
‫رنگین کمان‬
‫شهرداری‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫دوره های آموزش ی برگزار شده‬
‫*سال ‪1389‬‬
‫‪R‬‬
‫نام دوره‬
‫نفر‬
‫ساعت‬
‫زمان‬
‫‪1‬‬
‫کمکهای اولیه‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫اردیبهشت‬
‫‪2‬‬
‫قانون کار‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫تیر‬
‫‪3‬‬
‫کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫تیر‬
‫‪4‬‬
‫اصول و مبانی ایمنی و بهداشتکار‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫مرداد‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫اسفند‬
‫‪5‬‬
‫**‬
‫حوادث ناش ی از کار‬
‫جمع ‪3300:‬نفرساعت‬
‫***‬
‫***‬
‫‪ 1‬سال‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫سال ‪1390‬‬
‫‪R‬‬
‫نام دوره‬
‫تعداد دوره‬
‫نفـر ساعت‬
‫زمان‬
‫‪1‬‬
‫ایمنی برق‬
‫‪1‬‬
‫‪580‬‬
‫تیر ماه‬
‫‪2‬‬
‫ایمنی تخصص ی معدن‬
‫‪1‬‬
‫‪1320‬‬
‫شهریور‬
‫‪3‬‬
‫ایمنی دیگهای بخار‬
‫‪1‬‬
‫‪308‬‬
‫شهریور‬
‫‪4‬‬
‫ایمنی برق ویژه شرکت توزیع برق‬
‫‪2‬‬
‫‪1260‬‬
‫مهر ماه‬
‫‪5‬‬
‫پیشگیری از اعتیاد‬
‫‪1‬‬
‫‪300‬‬
‫آبان ماه‬
‫‪6‬‬
‫اصول ایمنی و بهداشت کار‬
‫‪1‬‬
‫‪896‬‬
‫آذر ماه‬
‫‪7‬‬
‫ایمنی تخصص ی انبار‬
‫‪1‬‬
‫‪1200‬‬
‫دی‬
‫‪8‬‬
‫تاور کرین‬
‫‪1‬‬
‫‪130‬‬
‫بهمن‬
‫‪9‬‬
‫مدیریت بحران‬
‫‪3‬‬
‫‪1840‬‬
‫اسفند‬
‫**‬
‫جمع دوره ها‬
‫‪12‬‬
‫‪7834‬‬
‫سال ‪1390‬‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫سال ‪1391‬‬
‫‪R‬‬
‫نام دوره‬
‫تعداد دوره‬
‫نفـر ساعت‬
‫زمان‬
‫‪1‬‬
‫کمکهای اولیه‬
‫‪1‬‬
‫‪500‬‬
‫اردیبهشت‬
‫‪2‬‬
‫‪HSE‬تصفیه خانه‬
‫‪1‬‬
‫‪500‬‬
‫خرداد‬
‫‪3‬‬
‫ایمنی ساختمان‪-‬کارشناسان‬
‫‪1‬‬
‫‪480‬‬
‫تیر‬
‫‪4‬‬
‫ایمنی ساختمان‪-‬پیمانکاران‬
‫‪1‬‬
‫‪760‬‬
‫تیر‬
‫‪5‬‬
‫مدیریت بحران‬
‫‪1‬‬
‫‪500‬‬
‫شهریور‬
‫‪6‬‬
‫اصول آتشنشانی‪-‬تخصص ی‬
‫‪1‬‬
‫‪1480‬‬
‫مهر‬
‫‪7‬‬
‫‪HSE‬در صنعت‬
‫‪1‬‬
‫‪640‬‬
‫آبان‬
‫‪8‬‬
‫ایمنی ساختمان‪-‬نظام مهندس ی‬
‫‪3‬‬
‫‪2880‬‬
‫دی‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫**‬
‫‪ HSE‬سیستم مدیریـت ایمنی کار ‪ ،‬سالمت و محیط‬
‫زیست ‪-‬‬
‫ایمنی برق و اطفاء حریق (سپاه)‬
‫‪2‬‬
‫‪832‬‬
‫اسفند‬
‫جمع‪ 9332 :‬نفرساعت‬
‫‪13‬‬
‫‪9332‬‬
‫طول سال‬
‫‪1‬‬
‫‪760‬‬
‫اسفند‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫جدول فعالیتهای آموزش ی انجمن از ابتدا تا پایان اسفند سال‪1391‬‬
‫ردیف‬
‫سال‬
‫تعداد دوره‬
‫مدت(نفر –ساعت)‬
‫‪1‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2372‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2272‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7834‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9332‬‬
‫***‬
‫‪6‬سال‬
‫‪38‬‬
‫‪26110‬‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫سال ‪1392‬‬
‫ردیف‬
‫نام دوره‬
‫نفر‬
‫ساعت‬
‫زمان‬
‫‪1‬‬
‫شناسایی خطرات وارزیابی ریسک‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2‬‬
‫ایمنی کار در آزمایشگاه‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪500‬‬
‫‪3‬‬
‫شناسایی خطرات وارزیابی ریسک‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪500‬‬
‫‪4‬‬
‫ایمنی آسانسورها‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5‬‬
‫ایمنی کار با ماشین آالت صنعتی‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫درحال ثبت نام‬
‫‪6‬‬
‫قانون کار و آیین نامه های کمیته‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫درحال ثبت نام‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫تصاویر دوره ایمنی در معدن‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫تصاویر دوره مدیریت بحران‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫تصاویر دوره ایمنی انبار‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫تصاویراردوهای تفریحی‬
‫انجمن درراستای اهداف خود اقدام به برگزاری اردوهای تفریحی برای اعضاء خود نموده که درسال حداقل یکبار‬
‫این مهم صورت میگیرد‪.‬‬
‫(درزیرتصاویرمربوط به اردو غارنخجیر‪،‬کاخ سعدآباد دیده میشود)‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫سایر اقدامات انجمن‬
‫* انجمن ایمنی و بهداشت کار استان قم در جهت اجرای هر چه بهتر امور مربوط به ایمنی‬
‫و بهداشت کار صنعت و معدن در سطح استان و همچنین همکاری هرچه بهتر با اداره‬
‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان قم اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله ‪:‬‬
‫‪-1‬برگـزاری کمـیسیونهای تایید صالحـیت مسئولین ایمنی با همکاری واحد بازرسـی کار اداره‬
‫کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتـماعی بصورت ماهانه‬
‫‪-2‬برگزاری جلسات مشترک با مدیر کل اداره کـل تعاون کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬رئیس بازرس ی‬
‫کار و بازرسان آن واحد‬
‫‪ -3‬همکاری با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برای برگزاری دوره های‬
‫بیشتر و ارائه طرح دریافت نمایندگی آن مرکز به انجمن در استان قم‬
‫‪ -4‬همکاری و ارتباط مستقیم با اداره کل تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعی‪ ،‬مرکـز بهداشت استـان‬
‫‪ ،‬مرکـز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتکار ‪ ،‬مرکز فنی و حرفه‬
‫ای‪،‬استانداری‪،‬اداره صنایع و بهـزیستی استان قم‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫‪-5‬برنـامه ریزی و تعامل در برگزاری دوره های آموزشـی ایمنی در محل انجمن ‪،‬‬
‫کارخانجات‪,‬ارگانها و واحـدهای مختلف صنعتی ‪ ،‬تولیدی و معادن استان با توجه به‬
‫اعالم نیاز آن واحدها‬
‫‪ -6‬طراحی ‪ ،‬تکثـیر و ارائه پوسـتر ‪ ،‬پمفلت ‪ ،‬شعـار و بروشورهای حفـاظت فنی و بهداشتکار و‬
‫تکثیر جـزوات و ‪CD‬های آموزش ی به شرکت کنندگان در دوره ها‬
‫‪ -7‬جلسات مشترک با مسئولین ستـاد مدیرت بحران استان قم واقع در استانداری‬
‫‪-8‬معرفی کردن متقاضیان کار مرتبط با سمت مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای به‬
‫شرکتها و کارخانجات‬
‫‪ -9‬عضوگیری موثر انجمن و اطالع رسانی در مورد برگزاری دوره های آموزش ی و به روز‬
‫کردن اطالعات آنها در زمینـه ایمنی‬
‫‪ -10‬برگزاری جلسات مشترک با کارشناس مسئول بهـداشت حرفه ای استان و شهرستان قم‬
‫‪ -11‬طراحی کارت عضویت جهت صدور برای اعضاء انجمن‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫‪ -12‬طراحی سایت و ایمیل برای انجمن‬
‫‪ -13‬برنامه ریزی آموزش ی جهت برگزاری دوره ها طبق نیازسنجی انجام شده‬
‫‪ - 14‬شرکت رئیس انـجمن به عنوان دبیر کانون حرف استان در جلسه تشکیل کانون‬
‫کارآفرینان استان قم‬
‫‪ -15‬تـعامل و همکاری با مسئولین بهداشت حرفه ای و مسئولین ایمنی کارخانجات و مراکز‬
‫در جهت برگزاری دوره های آموزش ی موردنیاز در سطح استان قم‪.‬‬
‫‪-16‬تشکیل کارگروه تخصص ی ساختمان و پیگیری ایمنی پیمانکاران ساختمان‬
‫‪-17‬تعامل با نظام مهندس ی ساختمان در جهت کاهش حوادث و تشکیل سمینار ایمنی و‬
‫پیشگیری از حوادث‪.‬‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫برگزاری مجمع های عمومی ساالنه‬
‫مجمع عمومی سال ‪ 92‬انجمن ایمنی و بهداشت کار استان قم در اردیبهشت ماه برگزار گردید ‪.‬‬
‫در این جلسه رأی گیری اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صورت پذیرفت ‪،‬همچنین میزان حقوق‪،‬کاربردی‬
‫کردن دوره ها و تشکیل کارگروههای تخصص ی بتصویب رسید‪.‬‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫رای گیری و تعیین هیات مدیره و بازرس دوره سوم (‪)1392‬‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫‪ -1‬تاکید بر کاربردی و متناسب بودن محتوای آموزش با توجه به نیازهای گروههای هدف‬
‫‪ -2‬توجه ویژه به کیفیت دوره های آموزش ی در جنبه های مختلف ایمنی و بهداشت کار‪.‬‬
‫‪-3‬ارائه آموزشهای اثربخش در جهت بهبود روشهای کار ایمن‬
‫‪-4‬جذب و بکارگیری اساتید برجسته جهت جلب اعتماد و ارائه خدمات آموزش ی بهتر‬
‫‪ -5‬ارائه سمینار و همایشهای تخصص ی به منظور نهادینه کردن اصول ایمنی و بهداشت در‬
‫صنایع‪،‬کارخانجات‪،‬مراکز و ارگانها‬
‫‪-6‬برگزاری دوره های آموزش ی ایمنی و بهداشت کار بصورت عمومی و تخصص ی‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬
‫‪-7‬تعامل و ارتباط بیشتر با مرکز بهداشت استان‬
‫‪-8‬جذب اعضاء جدید با سمتهای مسئول ایمنی یا بهداشت حرفه ای‬
‫‪-9‬ارتباط با صدا و سیمای استان جهت اطالع رسانی و بررس ی مشکالت ایمنی و بهداشت در سطح‬
‫استان و ‪....‬‬
‫‪-10‬ایجاد کارگروههای تخصص ی در زمینه های مختلف آموزش‪-‬پژوهش و ‪.....‬‬
‫‪-11‬طراحی پوستر‪،‬پمفلت‪،‬بروشور و ‪....‬‬
‫‪-12‬طراحی و چاپ نشریه جدید و فصلی کردن آن‬
‫‪-13‬عقد قراردادهای کاری پژوهش ی‪-‬تحقیقاتی انجمن بصورت ‪ NGO‬با مراکز مختلف دولتی و‬
‫خصوص ی در زمینه های مسائل ایمنی و بهداشتی‬
‫‪-14‬برگزاری تورهای بازدید علمی از صنایع و مراکز بزرگ در سطح استان و کشور‬
‫ارتباط با انجمن‬
‫انجمن ایمنی و بهداشت کاراستان قم‬

similar documents