VY_inovace_32_PR6_15

Report
Název: HOUBY
VY_inovace_32_PR6_15
Autor: Mgr. Miroslav Nešpořík
Oblast: přírodopis – 6. ročník
Stručná anotace: Prezentace na téma HOUBY.
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
HOUBY
Znaky: buňky podobné buňkám rostlin, ale neobsahují chlorofyl
většina hub se živí jako rozkladači
některé druhy hub jsou parazitické /např. houbové choroby rostlin/
Stavba těla: stélka – tělo houby
houbová vlákna – vytvářejí podhoubí
plodnice – u některých hub
rouško – vrstva, na které se tvoří výtrusy /může být na lupenech nebo
rourkách/
rozmnožování hub
stavba plodnice
houby se rozmnožují pomocí výtrusů
KLOBOUK
plodnice
výtrusy
LUPENY
PRSTEN
TŘEŇ
POCHVA
PODHOUBÍ
podhoubí
Na spodní straně klobouku mohou být: LUPENY
ROURKY
Podle toho dělíme houby s plodnicemi na:
1. houby LUPENATÉ
muchomůrky, pečárky, bedly
2. houby ROURKATÉ
hřiby, kozáci, klouzci
Houby podle způsobu výživy:
1. cizopasné houby – u rostlin způsobují houbové choroby
u živočichů vyvolávají onemocnění povrchu těla nebo orgánů
2. hniložijné houby – rozkladači odumřelých organismů
MYKORRHIZA – symbióza /soužití/ hub s kořeny rostlin
Zástupci hub
1. kvasinky: jednobuněčné houby, rozmnožují se pučením, způsobují rozklad cukru
na alkohol a oxid uhličitý
např. kvasinka pivní
2. plísně: mnohobuněčné houby bez plodnice
např. plíseň hlavičková, štětičkovec /antibiotika, plísňové sýry/, kropidlák
3. houby s plodnicemi: lupenaté – bedla, pečárka, holubinka, ryzec, muchomůrka
rourkaté – hřib, klouzek, křemenáč, kozák
ZÁSADY PRO SBĚR HUB
1. Sbírat jen jedlé houby, pokud možno nepoškozené.
2. Sbírat jen houby, které bezpečně poznáte.
3. Při sběru dbát na to, aby se nepoškozovalo podhoubí a okolí houby.
4. Sebrané houby ukládat nejlépe do prodyšných košíků a nádob.
5. Houby se nikdy nenosí v uzavřených igelitových taškách. Hrozí nebezpečí zapaření a
vzniku jedovatých látek.
6. Houby konzumovat čerstvé, co nejdříve po návratu z lesa.
7. Houby můžeme zpracovat i sušením a nakládáním.
8. Neznámé a jedovaté houby neničit.
9. Při podezření na otravu vyhledat ihned lékařskou pomoc.
Zdroje obrázků: kliparty sady Microsoft
Obrázek stavby plodnice hub je autorským dílem: 2011©Miroslav Nešpořík

similar documents